Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ

LOGO

 

          

Stránka

POZVÁNKA NA XIV. BEČOVSKÉ SLAVNOSTI


SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA XIV. BEČOVSKÉ SLAVNOSTI - HUDBA V PROMĚNÁCH STALETÍ. SLAVNOSTI JSOU POŘÁDÁNY K 130. VÝROČÍ HUDEBNÍ ŠKOLY, DNEŠNÍ ZUŠ JOSEFA LABITZKÉHO.

PROGRAM XIV. BEČOVSKÝCH SLAVNOSTÍ

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ BEČOVSKOU BUCHTU


16. 6. 2017

Dotace nejen pro obce


 

Státní fond životního prostředí ČR nabízí možnost stáhnout a vytisknout si letáky a jiné tiskoviny k programům Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám, Dešťovka a dále k dotacím a půjčkám pro obce.

Zipové soubory obsahují obyčejný pdf soubory pro tisk v kanceláři a pdf soubory s ořezovými značkami.

Dešťovka (zip): všeobecný leták ve formátu DL a  plakát A4 pro obce

Nová zelená úsporám (zip): leták ve formátu A5 a plakát A4 pro obce

Operační program Životní prostředí (zip): leták A4 Průvodce dotacemi a letáky A4 pro jednotlivé priority programu

Státní fond životného prostředí ČR (zip) : leták A4 Dotace (nejen) pro malé obce a  leták A4 Zvýhodněné půjčky SFŽP ČR

 

https://www.sfzp.cz/sekce/888/tiskoviny-nejen-pro-obce/


29. 5. 2017

NA ČEM PRACUJEME


Středa 17. května 2017

Dnes jsem jednala na Magistrátu města  Karlovy Vary:

o průběhu opravy vstupních vrat na radnici. V minulosti byla barva dveří odstraněna opálením a tak se nezachovaly vrstvy, které by umožnily volbu původní barvy. Kvůli tomu proběhne jednání se zástupci památkové péče, aby se rozhodlo o přesné podobě restaurovaných dveří do radnice.

Dále proběhla konzultace na odboru územního plánování o novém Územním plánu města. V této chvíli se projednávají připomínky na dotčených institucích.

 Proběhlo stanovení dalšího postupu pro územní studii, která umožní revitalizaci centra města a na kterou je vyhlášena dotační výzva o kterou má město Bečov nad Teplou zájem.

Žádost o uzavření náměstí v době konání Bečovských slavností byla předána na odbor dopravy na Magistrátu města Karlovy Vary.

Vyřizujeme přijatá usnesení zastupitelstva, podpisy smluv, objednávky atp.

Jednání o nových parkovacích automatech a systému, kterým by měli zajištěno parkování lidé bydlící v centru města.

Připravuji návrhy usnesení na další zastupitelstvo - předpokládaný termín 12. června 2017 a pracovní jednání se zastupiteli 5. června 2017. Olga Haláková

 

 

 

 


17. 5. 2017

Nadace Georgia Agricoly Slavkovský les


Na poslední zastupitelstvo města Bečov nad Teplou, svolaném kvůli projednání kontokorentu pro Městskou společnost Bečov, s.r.o.proběhla diskuse o Nadaci G. A. S L, kterou město Bečov nad Teplou spoluzakládalo v roce 1997. DÍKY ROZVÍŘENÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ A DOMNĚNEK O VÝVOJI UDÁLOSTÍ V KRÁSNÉM JEZU, V SOUVISLOSTI S POZEMKEM VE VLASTNICTVÍ NADACE DOCHÁZELO V POSLEDNÍM ČASE K NEDOROZUMĚNÍM. Po získání všech potřebných informací a následném jednání správní rady Nadace dne 12. května 2017 bylo potvrzeno, že uvedený pozemek p.p.č. 519 v k.ú.Krásný Jezu nebude prodáván a bude převeden městu Bečov nad Teplou. Předcházející usnesení správní rady odsouhlasilo vyjmutí uvedeného pozemku ze základního jmení Nadace, to však nebylo zrealizováno a tedy ani ZÁMĚR PŮVODNĚ AVIZOVANÉHO PRODEJE NEMOHL BÝT ZVEŘEJNĚN. Příští zasedání správní rady se bude konat v červnu 2017 a bude projednána další podoba existence Nadace a vše s tím spojeno. Novým předsedou Nadace G.S.L. je potvrzen starosta Horního Slavkova, místopředsedkyní starostka Bečova nad Tepou. Olga Haláková (olga.halakova@becov.cz, mobil 724 180 137)

 

 


14. 5. 2017

Klání mezi obcemi


Srdečně vás všechny zveme na 1. sportovně společenské klání mezi obcemi- členy Svazku obcí Slavkovký les. Více viz www.becov.cz složka SPORT. OH


4. 5. 2017

Bečovské kvítí


vítězové

Bečovské kvítí - 1. května 2017

Opakovaná akce na oslavu jara a květin před radnicí v Bečově nad Teplou a soutěž o nejhezčí květinový obraz má své vítěze.  Jsou to: Petr a Jiří Šindelář, Johanka Wizovská, Barbora Brůžová, Magdalena Šindelářová

 


1. 5. 2017

Brány památek dokořán


vodárna

Město Bečov nad Teplou se zapojilo do celorepublikového projektu Brány památek dokořán. Cílem projektu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je zpřístupnit památky, které prozatím veřejnost nemůže navštívit.  Od roku 2014 je vodárna s přilehlým pozemkem ve vlastnictví města Bečov nad Teplou. Objekt vodárny je přirozenou součástí areálu nádraží - kulturní památky. V uvedeném prostoru plánujeme vybudování sběrného městského parkoviště a výstupní místo nové cyklostezky. V neděli 30. dubna 2017 od 18:00 hodin je možné nahlédnout do objektu vodárny a prohlédnout si výstavu fotografií. Akci pro veřejnost připravilo Město Bečov nad Teplou (Olga Haláková, Jiřina Horváthová) a Městská společnost Bečov, s.r.o.(Marie Pošmurová a zaměstnanci společnosti)


30. 4. 2017

informace o Bečovských slavnostech


28. 4. 2017

Dnes, v pondělí 27. března 2017


27. března 2017

Dnes proběhla jednání:

pravidelná porada s ředitelkou školy:

- hospodaření ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za minulý rok 2016 - v plusu

- diskutována potřeba navýšení finančních prostředků pro příspěvek na mzdy učitelů

- návrh rozpočtu školy na rok 2017 ke zveřejnění

- projednány záležitosti sokolovny s přítomnou zástupkyní MSB, s.r.o. - drobné opravy budou provedeny v tomto týdnu, na dalších se domluví provozovatel objektu (MSB, s.r.o.) se školou; parkety budou strojově vyčištěny a zakonzervovány o prázdninových měsících

- Byly potvrzeny přísliby dotace na počítačové vybavení Městské knihovny a dále na I. etapu informačního systému města

- Nebezpečí spadu skal na Mariánskolázeňské ulici - zjistím dotační možnosti, termíny výzvy a možné zařazení do pasportu skal

 

- Příprava Meternichova běhu mezi Kynžvartem a Bečovem nad Teplou, dne 17. června 2017, přítomen organizátor a zástupce Policie

- Projednáván postup revitalizace náměstí - pro další kroky se nabízí dotace IROP

- Příprava podání žádosti na část cyklostezky - dokumentace pro územní řízení lávka a řešení parkoviště, cyklostezky a vodárny

- Řešeny záležitosti projednávané stavební projektové dokumentace na chodník v Plzeňské ulici, na konci obce směrem na Toužim (souvislost s přípravou narovnání serpentín)

 

 

 


27. 3. 2017

Jez pod hradem


Všichni známe jez pod hradem v Bečově nad Teplou. Po posledních pohybech zamrzlé řeky a ledech, které propluly řekou Teplá se zjistilo, že část jezu nevydržela a rozpadla se tlakem ledových ker. Poté nastala jednání, kterých se zúčastnilo Povodí Ohře, Magistrát města Karlovy Vary, Město Bečov nad Teplou, CHKO SL, NPÚ Loket. Bylo zjištěno, že jez není evidován u žádného vlastníka a tedy k jeho záchraně nemá nikdo oprávnění. Jednání nad záchranou jezu jsou na zamrzlém bodě. Původní podklady potvrzují existenci tohoto jezu na řece Teplá již v polovině 17. století. Vzhledem k tomu, že celé území Bečova nad Teplou je prohlášeno kulturní památkovou zóna, je šance na záchranu této stavby, pokud se najde rozumná cesta společnou řečí všech zúčastněných. Nový občanský zákoník  rozhodl, že vše, co nemá vlastníka, se stane vlastnictvím státu v roce 2024. OH


14. 3. 2017

Stránka