Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ

LOGO

 

          

Stránka

Projekt Poznáváme se


poznáváme se

Hosté z Thalheimu přijeli do Bečova nad Teplou, promítli prezentaci svého města, navštívili Státní hrad a zámek a Bečovskou botanickou zahradu. Příští týden jedeme za město do Thalheimu my a budeme tam prezentovat naše město. OH

pozvánka


14. 10. 2017

Bytový dům


Bytový dům, jehož rekonstrukci připravuje město by měl být připraven na obnovu po zpracování projektové dokumentace. Na ní se začalo pracovat v těchto dnech. Vykopány byly sondy, které ověřují hloubku základů domu a zjištěna izolace a konstrukce podlah. Z bytového domu bude takto zajímavý výhled na národní kulturní památku, bečovský středověký hrad.

důmsondasonda2podlahypodlaha1

pohledpohled2


14. 10. 2017

Expedice Tepelsko


expedice

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PREZENTACI VÝSLEDKŮ STUDENTSKÝCH VÝZKUMŮ V KRAJINĚ

VE STŘEDU 18. ŘÍJNA 2017 OD 17 HODIN V ZUŠ J.L. V BEČOVĚ NAD TEPLOU


11. 10. 2017

SENIOR PAS


INFORMACE PRO SENIORY O MOŽNOSTI ZÍSKAT SENIOR PAS.  FORMULÁŘE V PÍSEMNÉ PODOBĚ JSOU K VYZVEDNUTÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ. ELEKTRONICKÁ REGISTRACE VIZ NÍŽE:
 

Linka Senior pas

 

 

 

 

 

 

 

Na telefonních číslech získáte tyto informace:

 • jak je to s registrací + možnost zaregistrovat se telefonicky
 • v jakém stavu je výroba karty
 • nahlášení změny údajů
 • nahlášení ztráty karty
 • časopis a jeho doručení
 • různé 
 • Registrace

  V případě ztráty, nedoručení karty apod. se prosím ZNOVU NEREGISTRUJTE. Kontaktujte nás telefonicky (840 111 122 nebo 725 534 865) nebo e-mailem (info@seniorpasy.cz), kartu Vám vyrobíme novou.

  Pro zaslání nového pasu seniora vyplňte, prosím, následující formulář:

   
   

  (uveďte celý rok, např. 1956)


  Vaše zájmy a záliby
   

   

8. 10. 2017

návštěva


návštěva

V pondělí 2. října 2017 navštívil Bečov nad Teplou Christian Beaufort-Spontin (druhý zleva). Slavnostní přijetí se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu, za přítomnosti zástupců města a Státního hradu a zámku. Tato dvoudení návštěva zahájila oficiální kontakty mezi původními majiteli Bečovského panství a městem a hradem.

Kronika partnerského města Florennes

 


3. 10. 2017

zápis z jednání krajské sekce Sdružen historických sídel ČMS


21. 9. 2017

Dnes


Ráno vyřizování pošty, z které vyplynou nové úkoly do následujícího zastupitelstva. Poté příprava schůzky nad dotací Euregia Egrensis, na základě které vydáme nové propagační materiály. Musíme dodat fotografie města, texty o městě a na následující pracovní schůzce připravit program, pozvánku, workshop s parnerem z Thalheimu atd. Schůzka nad plánovanou realizací schodiště. Kontrola dotace povodňového plánu a varovného systému. Nový veřejný rozhlas je nainstalován, budeme vyškoleni a proběhne zkouška. V 18 hodin přesun domů, otevření počítače a příprava fotografií a textů do nového propagačního materiálu.


18. 9. 2017

rozpočet 2018


Připravujeme podklady pro rozpočet 2018

V letošním roce připravujeme projektové dokumentace, abychom mohli realizovat v roce 2018.

Nádražní ulice - letos proběhně realizace opravy vlastníkem cesty, Karlovarským krajem respektive Krajskou správou a údržbou silnic. Poslední dohoda mezi městem a KSUSK je ta, že tato ulice, která je v Městské památkové zóně bude projektována v roce 2018 ve spolupráci s městem a pravděpodobně včetně náměstí. Obě ulice si vyžadují revize infrastruktury - kanalizace, elektřina, dešťová kanalizace atp. a tedy projektovou dokumentaci na stavební povolení.

 

Základní škola a mateřská škola

vzhledem ke skutečnosti, že objekt leží v MPZ, CHKO, krajinné památkové zóně atp. bude projednávání PD komlikované. Dnes budeme schvalovat výzvu k nabídce na zpracování PD a začátkem roku by měly být podklady zpracovány a příprava k realizaci dokončena.


11. 9. 2017

SRPEN - ZÁŘÍ


Prázdniny jsou za námi a přiblížil se podzim.  Akce, které jsme naplánovali ve městě na začátku roku se realizují. Některé záměry a jejich uskutečnění je vidět. Práce, která je za tím, probíhá na Městském úřadě formou přípravy a splnění všech nutných předpisů a požadavků včetně finančního zajištění. V posledních čtyřech měsících letošního roku dokončíme opravu střechy radnice, vstupních dveří do ZUŠ, opravu komunikací, vymalujeme radnici, dotáhneme realizaci - povodňový plán, varovný a informační systém, dopravní automobil, navážeme na projekty v sociální oblasti atd. A už se připravuje rozpočet na rok 2018, kde budou mimo jiné zapracovány požadavky občanů, většinou pro oblast infrastruktury. Největší starost s nutnými výdaji nám činí základní škola. Abychom zachovali tuto instituci, musíme se smířit s velkými finančními závazky v rámci rozpočtu města. Proto město musí hledat nové finanční zdroje pro navýšení rozpočtu a jedním z nich je rozšíření placených parkovišť, která nám přinesou finance a zároveň usnadní život v centru města, kde trvale žijí bečovští obyvatelé. Bečov nad Teplou má velký potenciál, má na čem stavět, záleží na tom, zda to jeho obyvatelé využijí a ocení.


2. 9. 2017

Na čem pracujeme


Dokončujeme:

vyúčtování Bečovských slavností

projekt nového digitálního plánu, veřejného rozhlasu a varovného systému

restaurování vstupních dveří ZUŠ

S Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje probíhá jednání o  dokončení opravy Nádražní ulice

připravujeme divadelní představení Romeo a Julie - 8.8.2017 na zahradě u fary od 21. hodiny

vydání aktualizované Panoramatické mapy města Bečov nad Teplou

byly nám předány nové letecké snímky všech částí města

vyvěšení výzvy ke zpracování projektové dokumentace na objekt základní školy

kompletujeme podklady pro kroniku

 

 

 

 

 

 


3. 8. 2017

Stránka