Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ

LOGO

 

          

Stránka

Pár minut před zahájením voleb


vební komise

Volební komise, volební okrsek města Bečov nad Teplou, pár minut před zahájením prezidentských voleb 2018. Dnes, v pátkek 26. ledna 2018 volíme od 14:00 do 22:00 hodin. Zítra, v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.


26. 1. 2018

Zveřejnění záměrů oprav


Město Bečov nad Teplou připravuje v letošním roce tyto opravy a další záměry:

Oprava střechy radnice, kulturní památky – zakotvení trámů střechy a provedení ochranných nátěrů proti dřevomorce – žádost o dotaci Ministerstva kultury ČR; vymalování interiéru celé radnice – z rozpočtu města; výměna povrchu podlah na přízemí – z rozpočtu města

Obnova schodiště mezi Nádražní a Sráznou ulicí – zadáno k realizaci Městské společnosti Bečov, s.r.o.

Výměna a doplnění sloupů veřejného osvětlení v Tovární, Úzké a Říční ulici

Oprava výtluků a komunikací v celém městě, včetně osad

Restaurování Sloupu P. Marie

Zpracování pasportu zeleně a nastavení údržby zeleně

Aktualizace pasportů komunikací; dopravního značení; veřejného osvětlení

Realizace úprav Sběrného místa;

Vybudování kolumbária na zdejším hřbitově – architekt Ing Tomáš Bernášek

Zahájení přestavby bytového domu – pracuje se na projektové dokumentaci – cílem je vybudovat malé byty pro seniory i mladé lidi;

Vybudování městského parku u kostela

 

 

 


26. 1. 2018

leden 2018


Město Bečov nad Teplou připravuje v letošním roce tyto opravy a další záměry:

Oprava střechy radnice, kulturní památky – zakotvení trámů střechy a provedení ochranných nátěrů proti dřevomorce – žádost o dotaci Ministerstva kultury ČR; vymalování interiéru celé radnice – z rozpočtu města; výměna povrchu podlah na přízemí – z rozpočtu města

Obnova schodiště mezi Nádražní a Sráznou ulicí – zadáno k realizaci Městské společnosti Bečov, s.r.o.

Výměna a doplnění sloupů veřejného osvětlení v Tovární, Úzké a Říční ulici

Oprava výtluků a komunikací v celém městě, včetně osad

Restaurování Sloupu P. Marie

Zpracování pasportu zeleně a nastavení údržby zeleně

Aktualizace pasportů komunikací; dopravního značení; veřejného osvětlení

Realizace úprav Sběrného místa;

Vybudování kolumbária na zdejším hřbitově – architekt Ing Tomáš Bernášek

Zahájení přestavby bytového domu – pracuje se na projektové dokumentaci – cílem je vybudovat malé byty pro seniory i mladé lidi;

Vybudování městského parku u kostela

 

Na čem jsme mimo jiné pracovali v lednu:

- městu byla předána pasportizace objektu Základní a umělecké školy Josefa     

  Labitzkého, abychom mohli pokračovat na opravách této budovy, opravě střechy

   a fasády školy

- dále byl zhotoven pasport objektu vodárny u nádraží, který bude sloužit jako

  výstupní místo parkoviště a cyklostezky

- podána dotace na opravu ulice Nová; vybudování Dětského hřiště v Krásném Jezu;

- naplánováno setkání s veřejností 31. ledna 2018 od 16:00 hodin v ZŠ a MŠ ....

  a prezentace činnosti školy a jejich zaměstnanců a žáků

- na Městském úřadě probíhají schůzky se zástupci dalších institucí, na téma opravy

  budov v Městské památkové zóně – základní škola a výměna oken, oprava střechy

  a fasády, střechy radnice, oken kostela; dále komunikací – náměstí, Nádražní ulice;

  dále sochy P. Marie před radnicí a doplnění jmen padlých na pomníku ve Vodné; - -- - chystáme pasport zeleně, který zaregistruje všechny stromy ve veřejném prostoru a

   nastaví jejich pravidelnou údržbu; oprava hřbitovní zdi podél starého hřbitova –

   dotace je již potvrzena;

-  připravujeme vydání fotografické publikace o městě; Bečovské kvítí; XV. Bečovské   slavnosti s oslavou výročí republiky, 100. výročí zdejší botanické zahrady a osmiček v historii našeho města 

 

 

 

 


26. 1. 2018

Zpravodaj Ekodomov


11. 1. 2018

Boží muka


Boží muka na TepelskéBM

BMUpatahlavice

Boží muka na Tepelské ulici v Bečově nad Teplou byla zrestaurována a vrácena na své místo. Restaurování provedl pan Michal Durdis a financování bylo zajištěno díky dotaci Ministerstva kultury ČR, kterou administroval Magistrát města Karlovy Vary, pro kulturní památky, které se nachází mimo Městskou památkovou zónu a městem Bečov nad Teplou.


9. 1. 2018

Nové výzvy k dotaci MAS KŽV, z.s.


8. 1. 2018

Novoroční koncert


Vážení milovníci hudby, srdečně vás zveme na mimořádnou kulturní akci, Koncert Jana Polívky a Petra Pitry v ZUŠ J. L. v Bečově nad Teplou.

pozvánka


1. 1. 2018

Pozvánka na koncert Musica dolce vita


Srdečně vás zveme na koncert Musica dolce vita 10. prosince 2017 od 18 hodiny v kostele sv. Jiří.

 

ADVENTNÍ  GALAKONCERT

souboru

MUSICA DOLCE VITA

Výběr nejkrásnějších skladeb světových a českých autorů při příležitosti

10. jubilejní koncertní sezóny tria.

 

Daniela Demuthová – mezzosoprán

Žofie Vokálková – flétna

Zbyňka Šolcová – harfa

 

PROGRAM

 

Johann Sebastian BACH           Altová árie „Bereite dich, Zion“                       

(1685 - 1750)                                z Vánočního oratoria

Antonio VIVALDI                        Čtvero ročních dob – Zima(Largo)                                                          

(1678 – 1741)                                                                 

Giovanni Bat. BASSANI            Adventní píseň „Nascere, dive puellule“

(1647 – 1716)

Jean Baptist CARDON            Rondo ze sonáty f moll pro harfu

(1760 – 1803)                               

Marin MARAIS                               La folie espagne pro  flétnu sólo

(1656 – 1728)

Traditional  Adeste fideles

                                             

František BENDA                      Allego ze sonáty F dur pro flétnu a harfu

(1709 – 1786)

Jakub Jan RYBA                       Rozmilý slavíčku

(1698 -1775)

Jan Ladislav DUSÍK                  Sonáta c moll pro sólovou harfu   

(1760 – 1812)                                     

Tři adventní písně z barokních kancionálů

Adam Václav MICHNA               Vánoční noc

(cca 1600 - 1676)                       

Jaroslav KRČEK                          Žežulka u lesa vylítla

(1939)                                            Byla cesta ušlapaná

                                                      Pochválen buď Ježíš Kristus           

 


4. 12. 2017

Kompostéry


3. 12. 2017

Kotlíkové dotace


VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO OSLOVENÍ, KTERÉ SE TÝKÁ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ.

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

informuji Vás tímto o průběhu projektu kotlíkové dotace II. K dnešnímu dni bylo zaregistrováno 470 žádostí v přibližném objemu 48.410.000 Kč, z toho 320 žádostí již bylo vyhodnoceno jako způsobilých k financování a v současné době jsou s žadateli uzavírány smlouvy k realizaci výměny zdroje vytápění.

V dotačním programu stále zbývá k rozdělení cca 14, 7 mil. Kč, což vystačí ještě pro cca dalších 150 žadatelů. Občané Vaší obce/města tedy mají stále šanci vyměnit neekologický kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj vytápění. Současná výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je průběžná a žádosti lze předkládat až do 29. 3. 2019. Doporučujeme však občanům s podáním žádosti neotálet, neboť v průběhu zimních měsíců lze žádost zpracovat a po ukončení topné sezony bude mít žadatel dostatečný časový prostor pro samotnou výměnu kotle. Veškeré informace o kotlíkových dotacích lze získat na internetových stránkách projektu http://kotliky.kr-karlovarsky.cz/ nebo přímo u pracovníků oddělení grantových schémat krajského úřadu.

 

Ze zkušenosti s předchozími projekty kotlíkových dotací víme, že občané velmi často ohledně kotlíkových dotací poptávají přímo obce. Chtěl bych Vás tímto poprosit o komunikaci výše uvedených informací, dle Vašich možností a poměrů směrem k občanům Vaší obce/města (např. uveřejněním na webových stránkách obce). Dále bych Vám chtěl nabídnout možnost uspořádat po novém roce seminář ke kotlíkovým dotacím přímo ve Vaší obci/městě, a to za předpokladu, že víte o kvalifikovaném zájmu alespoň deseti občanů o takovýto seminář; v takovémto případě mě prosím prostřednictvím e-mailu kontaktujte a domluvíme vhodný termín.

 

Závěrem bych chtěl poprosit obce, které ke kotlíkové dotaci poskytují ještě další dotaci na pořízení nového kotle (dofinancování), aby mi zaslali zpětnou vazbu, že takto činí. Informace poslouží Ministerstvu životního prostředí za účelem zmapování podpory výměn kotlů.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Mgr. Michal Mottl

vedoucí oddělení grantových schémat
odbor investic a správa majetku


Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
tel.: +420 354 222 263

e-mail: michal.mottl@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

 

 

 

 


1. 12. 2017

Stránka