Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Svatby v Bečově nad Teplou

Termíny oddacích dnů pro rok 2018 jsou aktualizovány!

Oddáváme pouze v sobotu!!!!

Na zámku a zámeckých terasách jen pokud je zámek otevřený (březen-říjen).Mimo sezonu jen po domluvě.

Oddací místa: radnice, zámecká kaple, zámecké terasy, Bečovská botanická zahrada, jiná místa v k.ú. Bečov nad Teplou po dohodě.

Poplatky

Svatba na radnici: pokud mají oba trvalý pobyt v ČR a je svatba v uvedený termín (viz.níže) pak se žádný poplatek nevybírá. V termínech, které nejsou stanoveny zastupitelstvem města se vybírá 1000,- Kč.

V zámecké kapli: 6000,- Kč  zámku + 1000,- Kč MěÚ

Na zámeckých terasách: 4000,- Kč zámku  + 1000,- Kč MěÚ

Poplatek zámku je splatný do 30 dnů od zamluvení termínu svatby, v případě neuhrazení platby v dané lhůtě nebude termín svatby rezervován!!!

Termíny oddacích dnů v obřadní místnosti na radnici:

20. 01. 2018

24. 02. 2018

24. 03. 2018

14. 04. 2018

12. 05. 2018

09. 06. 2018

21. 07. 2018 - PLNĚ OBSAZEN

11. 08. 2018 

01. 09. 2018

 

V jiné termíny oddáváme pouze po předchozí domluvě!!!

Neoddáváme pokud je sobota státním svátkem nebo pokud jsou v sobotu volby!

Oddává se vždy v celou hodinu, na zámku a zámeckých terasách  nejdříve v 11.00 hod. a nejpozději ve 14.00 hod.

Doklady:

Pokud jsou snoubenci občané ČR, předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství (pokud je svatba na zámku nebo na zámeckých terasách, předkládá se i žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě), dále předloží platné občanské průkazy, rodné listy.  rozsudek o rozvodu jestliže jsou rozvedeni. Jestliže spolu snoubenci mají dítě, předloží rodný list dítěte. Uvedené doklady a formuláře (níže)  se předkládají nejpozději 30 dní před termínem uzavření sňatku.

Formuláře:

Dotazník k uzavření manželství

Žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě

Kontakt na matriku: 353 999 318, 725 470 250 - Žaneta Svobodová, email: info@becov.cz

Kontakt na zámek: 353 999 394, mobil 606 659 637

e-mail na zámek: info@zamek-becov.cz