Druhy odpadů

Na sběrném místě přijímáme

Po předložení OP přijímáme tyto druhy odpadů:

Bio odpad (tráva, listí, drobné větve); Suť (čistá stavební suť bez příměsi elektrických kabelů, kovových či plastových částí), a to pouze formou zajištění služby odvozu na skládku včetně poplatku skládkovného a nakládky; Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina aj.); Elektroodpad (elektrické spotřebiče – např. lednice, sporák, pračka, TV, zářivky, baterie); Pneumatiky - Jedlé tuky a oleje, sběr do PET lahví, NE do skleněných lahví, NE do sklenic; Kovový odpad, ohřívače vody.

Dotazy k jiným, než výše jmenovaným druhům odpadů, směřujte na kontaktní osoby TSSB. !!! NEPŘIJÍMÁME: lepenku, eternit, asfalt, NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!

Datum vložení: 10. 6. 2024 13:53
Datum poslední aktualizace: 10. 6. 2024 13:58
Autor: Anna Kubincová