Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ

LOGO

 

          

Stránka

Zpravodaj Ekodomov


11. 1. 2018

Boží muka


Boží muka na TepelskéBM

BMUpatahlavice

Boží muka na Tepelské ulici v Bečově nad Teplou byla zrestaurována a vrácena na své místo. Restaurování provedl pan Michal Durdis a financování bylo zajištěno díky dotaci Ministerstva kultury ČR, kterou administroval Magistrát města Karlovy Vary, pro kulturní památky, které se nachází mimo Městskou památkovou zónu a městem Bečov nad Teplou.


9. 1. 2018

Nové výzvy k dotaci MAS KŽV, z.s.


8. 1. 2018

Novoroční koncert


Vážení milovníci hudby, srdečně vás zveme na mimořádnou kulturní akci, Koncert Jana Polívky a Petra Pitry v ZUŠ J. L. v Bečově nad Teplou.

pozvánka


1. 1. 2018

Pozvánka na koncert Musica dolce vita


Srdečně vás zveme na koncert Musica dolce vita 10. prosince 2017 od 18 hodiny v kostele sv. Jiří.

 

ADVENTNÍ  GALAKONCERT

souboru

MUSICA DOLCE VITA

Výběr nejkrásnějších skladeb světových a českých autorů při příležitosti

10. jubilejní koncertní sezóny tria.

 

Daniela Demuthová – mezzosoprán

Žofie Vokálková – flétna

Zbyňka Šolcová – harfa

 

PROGRAM

 

Johann Sebastian BACH           Altová árie „Bereite dich, Zion“                       

(1685 - 1750)                                z Vánočního oratoria

Antonio VIVALDI                        Čtvero ročních dob – Zima(Largo)                                                          

(1678 – 1741)                                                                 

Giovanni Bat. BASSANI            Adventní píseň „Nascere, dive puellule“

(1647 – 1716)

Jean Baptist CARDON            Rondo ze sonáty f moll pro harfu

(1760 – 1803)                               

Marin MARAIS                               La folie espagne pro  flétnu sólo

(1656 – 1728)

Traditional  Adeste fideles

                                             

František BENDA                      Allego ze sonáty F dur pro flétnu a harfu

(1709 – 1786)

Jakub Jan RYBA                       Rozmilý slavíčku

(1698 -1775)

Jan Ladislav DUSÍK                  Sonáta c moll pro sólovou harfu   

(1760 – 1812)                                     

Tři adventní písně z barokních kancionálů

Adam Václav MICHNA               Vánoční noc

(cca 1600 - 1676)                       

Jaroslav KRČEK                          Žežulka u lesa vylítla

(1939)                                            Byla cesta ušlapaná

                                                      Pochválen buď Ježíš Kristus           

 


4. 12. 2017

Kompostéry


3. 12. 2017

Kotlíkové dotace


VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO OSLOVENÍ, KTERÉ SE TÝKÁ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ.

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

informuji Vás tímto o průběhu projektu kotlíkové dotace II. K dnešnímu dni bylo zaregistrováno 470 žádostí v přibližném objemu 48.410.000 Kč, z toho 320 žádostí již bylo vyhodnoceno jako způsobilých k financování a v současné době jsou s žadateli uzavírány smlouvy k realizaci výměny zdroje vytápění.

V dotačním programu stále zbývá k rozdělení cca 14, 7 mil. Kč, což vystačí ještě pro cca dalších 150 žadatelů. Občané Vaší obce/města tedy mají stále šanci vyměnit neekologický kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj vytápění. Současná výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je průběžná a žádosti lze předkládat až do 29. 3. 2019. Doporučujeme však občanům s podáním žádosti neotálet, neboť v průběhu zimních měsíců lze žádost zpracovat a po ukončení topné sezony bude mít žadatel dostatečný časový prostor pro samotnou výměnu kotle. Veškeré informace o kotlíkových dotacích lze získat na internetových stránkách projektu http://kotliky.kr-karlovarsky.cz/ nebo přímo u pracovníků oddělení grantových schémat krajského úřadu.

 

Ze zkušenosti s předchozími projekty kotlíkových dotací víme, že občané velmi často ohledně kotlíkových dotací poptávají přímo obce. Chtěl bych Vás tímto poprosit o komunikaci výše uvedených informací, dle Vašich možností a poměrů směrem k občanům Vaší obce/města (např. uveřejněním na webových stránkách obce). Dále bych Vám chtěl nabídnout možnost uspořádat po novém roce seminář ke kotlíkovým dotacím přímo ve Vaší obci/městě, a to za předpokladu, že víte o kvalifikovaném zájmu alespoň deseti občanů o takovýto seminář; v takovémto případě mě prosím prostřednictvím e-mailu kontaktujte a domluvíme vhodný termín.

 

Závěrem bych chtěl poprosit obce, které ke kotlíkové dotaci poskytují ještě další dotaci na pořízení nového kotle (dofinancování), aby mi zaslali zpětnou vazbu, že takto činí. Informace poslouží Ministerstvu životního prostředí za účelem zmapování podpory výměn kotlů.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Mgr. Michal Mottl

vedoucí oddělení grantových schémat
odbor investic a správa majetku


Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
tel.: +420 354 222 263

e-mail: michal.mottl@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

 

 

 

 


1. 12. 2017

Rozsvícení stromečku 2017


Rozsvícení vánočního stromečku 2017 se konalo v rámci již zavedené, víceleté tradice. V prostoru před radnicí zahájili program žácí základní školy pásmem písní a recitací, dále spolek SPCCH, který každoročně přispěje do programu vánočními písněmi. Prodej vánočních výrobků a občerstvení zajistili místní výrobci i  hosté. Nově jsme si mohli vyrobit velmi hezké, vkusné ozdoby z provázků a to přímo na místě. 10 vánočních stromečků umístěných u Sloupu P. Marie a ozdobených žáky školy soutěžilo o hlasy veřejnosti. Stromeček byl požehnán a stejně tak i nové dopravní auto místním farářem. Slavnostní odpoledne vyvrcholilo koncertem populární hudební skupiny.

Akce je organizována a financována Městem Bečov nad Teplou, za spolupráce ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou i jednotlivců. Městská společnosti Bečov, s.r.o. pomohla s technickými záležitostmi - stavění městských stánků, umístění stolů, lavic setů, slunečníků, které nás trochu chránily před deštěm. Všem, kteří pomohli s organizací, či podpořili a spolupracovali na Rozsvícení velmi děkuji. Příprava vyžadovala nejen čas v normální pracovní době ale i mimo ni, je tedy podpořena vstřícností, ochotou a obětavostí. Za pomoc při financování děkuji sponzorům, kteří přispěli našim "andělům" přímo na místě ale i formou uzavřených smluv i přímých příspěvků. Podle jejich vyjádření měli ze setkání radost a vyjádřili i ochotu nadále sponzorovat naše Rozsvícení stromečku i v dalších letech. Olga Haláková

oo

Pod rozsvíceným stromečkem jsme našli dárek, byl to nový, devítimístní dopravní automobil, který poslouží městu zejména při hasičských zásazích, ale i při jiných příležitostech.

st

rm

Velmi milé vystoupení žáků ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou zahájilo slavnostní odpoledne.

ez

Koncert Tomáš Kočko & Orchestr měl velký úspěch. Nakonec se přidali všichni a společně si zaspívali.

č

V soutěži o nejlépe vyzdobený stromeček soutěžili žáci základní školy. Vítězem se stal stromeček vyzdobený žáky 2. třídy, třídní učitelky paní Kulíškové. Na druhém místě se umístil stromeček 3.třídy paní Řezníčkové a na třetím místě 1. třída paní učitelky Andršové.

Gratulujeme výhercům a ocenění za Město předáme přímo ve třídách školy. OH

eek

 


26. 11. 2017

Křest knihy


knihakřest knihy

Křest knihy o obnově sakrálních památek a práci kováře Iva Rudolfa z Vodné.


18. 11. 2017

Zlatá svatba


Blahopřejeme manželům Marii a Miloslavovi Lokajovým k dnešnímu výročí zlaté svatby. Slavnostní obřad se konal v rodinném kruhu po 50 letech, v obřadní síni města Bečov nad Teplou.

zlatá svatba


18. 11. 2017

Stránka