Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ

LOGO

 

          

Stránka

výstava ve Florennes


V pondělí 26. února 2018 se konala schůzka se zástupkyní Walonské části Belgie v České republice paní P. Krobovou o připravované výstavě Bečova nad Teplou v partnerském

Florennes. Pravděpodobně bude výstava zrealizována v příštím roce 2019. V současnosti připravuje Město návštěvu bečovské veřejnosti ve Florennes ve dnech 29. 6. - 4. 7. 2018, u příležitosti konání slavností Marché, s připomínkou napoleonských válek.

výstava ve Florennes

Sv. Pierre-et-Paul March v Florennes
 
Března svatých Petra a Pavla v Florennes

Každý rok, po více než 181 let, byla Florennes svědkem jednoho z nejdůležitějších Folklórních dnů Entre-Sambre-et-Meuse.
Více než 1500 mužů v tradičních zbraních a kostýmech a po tři dny na ulicích Florennes.
Svátky svatých-Pierra a Pavla se konají každý rok v Florennes v neděli 29. června nebo v neděli po tomto datu.
Nenechte si ujít neděli, náměstí praporu v parku hradu Ducs de Beaufort v pozdním odpoledni. Velkolepá výstava, kterou si nesmíte nechat ujít a poznat.

Března svatých Petra a Pavla v Florennes

27. 2. 2018

Co jsme projednali


Na Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Praze se vyhodnocovala soutěž o památku roku 2017. Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny ve Valticích, na konferenci sdružení 22. 3. 2018. Naše město se hlásilo do soutěže v předcházejícím kole s pomníkem před základní školou a za jeho restaurování jsme získali medaili Ministerstva obrany ČR.

16. 2. 2018 - se konala kontrola vedení matrik na Městském úřadě se závěrem - matriky vedeny bez závad

Začánají svatby - v obřadní síni radnice se konala 24. 2. 2018 svatba novomanželů z Hlinek.

Setkání se zástupkyní Správy železničních dopravních cest a projektanty obnovy bečovské nádražní budovy a místní cyklostezky jehož důvodem bylo sladění záměrů obnovy dotčeného území. Velmi zajímavé setkání, kde jsme řešili samotné obnovy budov ale i možnosti získání pozemků pro město, kabelizace elektrických rozvodů, oživení celého území a nové možnosti provozu atd.

Příprava pasportizace zeleně ve veřejném prostranství

Probíhá příprava další etapy realizace parku v centru města - umístění mobiliáře, osazení květinovými záhony...

Pracujeme na studii stavební obnovy fary a vzniku komunitního centra a zajištění provozu objektu

Zadáváme studii kolumbária na zdejším hřbitově

Pracovní schůzky nad projektem bytového domu v Mariánskolázeňské ulici, kde vznikne 5 malometrážních bytů a z toho jeden bezbariérový a kancelář Městské společnosti Bečov, s.r.o. , včetně zázemí pro zaměstnance, šatny pro ženy a muže, umývárky atd.

Stavební projektová dokumentace objektu základní školy pokračuje, jednání s památkáři o zevní podobě obnovy budovy, výměny oken, fasádě atd.

Podali jsme žádosti o dotaci na Karlovarský kraj, vybavení hasičů, vydání fotografické publikace o Bečovu nad Teplou a chystáme žádost  na opravu ulice Nová

Připravujeme zasedání zastupitelstva, na kterém budeme schvalovat zadání oprav v letošním roce, smlouvy, studie k realizaci plánovaných záměrů...

Přípravujeme vydání Bečovského zpravodaje

                      Akci Hledání velikonočního vajíčka

                      Bečovské kvítí

                      Bečovské slavnosti

                      Vysazení stromu Olgy Havlové - 15. 9. 2018

                      Koncert pěveckého sboru z Thalheimu 15.9.2018

 

 

 

 

 


25. 2. 2018

Masopust


Tradiční akce masopustní průvod v Bečově nad Teplou připravili dobrovolníci z bečovských spolků a vzbudili pozornost velmi hezkými maskami a hlučnou dechovou hudbou. Děkujeme za obětavost a přejeme krásný den.průvod


10. 2. 2018

cyklostezka


cyklostezka

Cyklostezka Bečov nad Teplou, I. část

Vpravo vjezd z Nádražní ulice pro motorkáře, cyklisty, osobní auta a autobusy (v levé části bude vybudována točna pro autobusy) a v popředí podél řeky, podél povede samotná cyklostezka. Nechybí zde ani promenáda pro pěší, obklopená zelení.

5. února 2018

Jednání nad studií bečovské cyklostezky připravovalo plán nutných kroků, které povedou k realizaci cyklostezky. Ta propojí tři části města, Bečov nad Teplou, Vodná a Krásný Jez a naváže na regionální cyklostezky směrem na Teplou i na Karlovy Vary a na další stávající zrealizované  cyklostezky. Město Bečov nad Teplou v těchto dnech zhotoví vizualizaci podkladů, aby byl návrh předložen veřejnosti a umístí je na veřejných prostranstvích. Zaměřená budova vodárny, která je součástí cyklostezky projde průzkumy a zadáním projektové dokumentace. Po té bude zahájena í rekonstrukce budovy. Vnitřní prostor bude využit na veřejné WC, případně se sprchou (vzhledem k předpokládanému velkému pohybu cyklistů a návštěvníků) a dále nabídkou informací o městě a jeho atraktivitách. Rok 2018 bude rokem příprav podkladů cyklostezky pro územní rozhodnutí, stavební povolení atd., následovat bude výběrové řízení realizátora a samotná realizace, pravděpodobně v roce 2019-2020.


9. 2. 2018

Na čem pracujeme v únoru 2018


Na čem pracujeme v únoru 2018

Začátkem února 2018 bylo předáno Městu stavební zaměření vodárny u nádraží a zaměření stávajícího stavu objektu budovy ZUŠ J. L. Dalším krokem bude zpracování rozpočtu na opravy fasády a střechy ZUŠ J. L. a stanovení postupu obnovy vodárny, která bude sloužit jako výstupní místo cyklostezky.

V pondělí 5. února:

- se konala schůzka s architektem Ing. arch. T. Bernáškem, který se bude zabývat přípravou vybudování kolumbária v Bečově nad Teplou. Závěr schůzky přinesl návrh na vybudování kolumbária na starém hřbitově s tím, že se vytvoří studie této části hřbitova na celém pozemku, včetně umístění komumbária; v letošním roce budeme opravovat přilehlou hřbitovní zeď u starého hřbitova

- na Městě proběhla konzultace o úpravě vjezdu do Sběrného místa na Karlovarské ulici - zde je v plánu odstranění stavební buňky při vstupu a postunutí vstupní brány do vnitřního prostoru, mimo jiné z důvodu rozšíření nájezdu do Sběrného místa

- pracovní jednání o výměně povrchu náměstí; konzultace s Národním památkovým ústave, speciálním stavebním úřadem atd.

- pracovní jednání o zpracování pasportu zeleně ve veřejném prostoru a nastavení plánu její údržby se závěrem - v nejbližších dnech dojde k objednávce soupisu stromů ve veřejném prostoru a popisu jejich zdravotního stavu a návrhu péče o tuto veřejnou zeleň

- schůzka nad studií cyklostezky - část u vodárny; Město nechá zpracovat vizualizaci a zajistí její zveřejnění na plánovaném místě hlavního výstupního místa cyklostezky (a přilehlého parkoviště pro cca 50 osobních automobilů, 4 autobusy, 50 cyklistických kol, promenádě a samotné cyklostezky)

 

 


6. 2. 2018

Jak jsme volili


Bečov nad Teplou volil prezidenta republiky takto:

Zeman - 278 hlasů

Drahoš - 195 hlasů


28. 1. 2018

Pár minut před zahájením voleb


vební komise

Volební komise, volební okrsek města Bečov nad Teplou, pár minut před zahájením prezidentských voleb 2018. Dnes, v pátkek 26. ledna 2018 volíme od 14:00 do 22:00 hodin. Zítra, v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.


26. 1. 2018

Zveřejnění záměrů oprav


Město Bečov nad Teplou připravuje v letošním roce tyto opravy a další záměry:

Oprava střechy radnice, kulturní památky – zakotvení trámů střechy a provedení ochranných nátěrů proti dřevomorce – žádost o dotaci Ministerstva kultury ČR; vymalování interiéru celé radnice – z rozpočtu města; výměna povrchu podlah na přízemí – z rozpočtu města

Obnova schodiště mezi Nádražní a Sráznou ulicí – zadáno k realizaci Městské společnosti Bečov, s.r.o.

Výměna a doplnění sloupů veřejného osvětlení v Tovární, Úzké a Říční ulici

Oprava výtluků a komunikací v celém městě, včetně osad

Restaurování Sloupu P. Marie

Zpracování pasportu zeleně a nastavení údržby zeleně

Aktualizace pasportů komunikací; dopravního značení; veřejného osvětlení

Realizace úprav Sběrného místa;

Vybudování kolumbária na zdejším hřbitově – architekt Ing Tomáš Bernášek

Zahájení přestavby bytového domu – pracuje se na projektové dokumentaci – cílem je vybudovat malé byty pro seniory i mladé lidi;

Vybudování městského parku u kostela

 

 

 


26. 1. 2018

leden 2018


Město Bečov nad Teplou připravuje v letošním roce tyto opravy a další záměry:

Oprava střechy radnice, kulturní památky – zakotvení trámů střechy a provedení ochranných nátěrů proti dřevomorce – žádost o dotaci Ministerstva kultury ČR; vymalování interiéru celé radnice – z rozpočtu města; výměna povrchu podlah na přízemí – z rozpočtu města

Obnova schodiště mezi Nádražní a Sráznou ulicí – zadáno k realizaci Městské společnosti Bečov, s.r.o.

Výměna a doplnění sloupů veřejného osvětlení v Tovární, Úzké a Říční ulici

Oprava výtluků a komunikací v celém městě, včetně osad

Restaurování Sloupu P. Marie

Zpracování pasportu zeleně a nastavení údržby zeleně

Aktualizace pasportů komunikací; dopravního značení; veřejného osvětlení

Realizace úprav Sběrného místa;

Vybudování kolumbária na zdejším hřbitově – architekt Ing Tomáš Bernášek

Zahájení přestavby bytového domu – pracuje se na projektové dokumentaci – cílem je vybudovat malé byty pro seniory i mladé lidi;

Vybudování městského parku u kostela

 

Na čem jsme mimo jiné pracovali v lednu:

- městu byla předána pasportizace objektu Základní a umělecké školy Josefa     

  Labitzkého, abychom mohli pokračovat na opravách této budovy, opravě střechy

   a fasády školy

- dále byl zhotoven pasport objektu vodárny u nádraží, který bude sloužit jako

  výstupní místo parkoviště a cyklostezky

- podána dotace na opravu ulice Nová; vybudování Dětského hřiště v Krásném Jezu;

- naplánováno setkání s veřejností 31. ledna 2018 od 16:00 hodin v ZŠ a MŠ ....

  a prezentace činnosti školy a jejich zaměstnanců a žáků

- na Městském úřadě probíhají schůzky se zástupci dalších institucí, na téma opravy

  budov v Městské památkové zóně – základní škola a výměna oken, oprava střechy

  a fasády, střechy radnice, oken kostela; dále komunikací – náměstí, Nádražní ulice;

  dále sochy P. Marie před radnicí a doplnění jmen padlých na pomníku ve Vodné; - -- - chystáme pasport zeleně, který zaregistruje všechny stromy ve veřejném prostoru a

   nastaví jejich pravidelnou údržbu; oprava hřbitovní zdi podél starého hřbitova –

   dotace je již potvrzena;

-  připravujeme vydání fotografické publikace o městě; Bečovské kvítí; XV. Bečovské   slavnosti s oslavou výročí republiky, 100. výročí zdejší botanické zahrady a osmiček v historii našeho města 

 

 

 

 


26. 1. 2018

Stránka