Historické město 2013

-

Tisková zpráva autorů Přihlášky do Soutěže o cenu Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - Olga Haláková, Kateřina Rozinková, Tomáš Wizovský

Bečov nad Teplou získal prestižní ocenění časopisu Moderní obec pro rok 2013

V rámci předávání cen Soutěže o cenu Programu regenerace městských památkových zón a rezervací pro rok 2013, které proběhlo dne 17.4. 2014 ve Španělském sále Pražského hradu, byla předána cena časopisu Moderní obec. Moderní obec je periodikem, které se zabývá řízením, správou, údržbou a prezentací měst a sídel a za počiny v těchto oblastech v roce 2013 ocenil město Bečov nad Teplou.

Bečov nad Teplou se již na přelomu ledna a února roku 2014 stal krajským vítězem Soutěže o cenu programu regenerace městských památkových zón a rezervací, které se také přezdívá soutěž o Historické město roku. Na tento úspěch nyní navázalo další ocenění, které si kromě dosavadních počinů města v rámci rehabilitaci a využití kulturních památek všímá zejména rozvoje života ve městě Bečov nad Teplou a aktivit v jeho veřejném prostoru. Právě důraz na komunitní život, oživování prostoru městské památkové zóny a navracení původních funkcí do mnohdy prázdných budov představoval jeden ze základních kamenů přihlášky Bečova nad Teplou do uvedené soutěže.

Autoři přihlášky Olga Haláková, Kateřina Rozinková a Tomáš Wizovský se snažili představit nejvýznamnější neziskové organizace působící ve městě Bečov a jejich aktivity. Je velmi pozitivním signálem, že většina těchto organizací se zabývá problematikou veřejného prostoru a snaží se nabídnout atraktivní program pro občany města i zájemce z jiných míst především ve vazbě na kulturní a přírodní dědictví Bečova a jeho okolí.

Na otázku, co podle jejího názoru nejvíce ovlivnilo porotu při udělení ceny Moderní obec roku 2013 právě Bečovu nad Teplou odpověděla starostka města paní Olga Haláková následně: „Výraznými rysy MPZ Bečov nad Teplou je právě velmi vysoké procento neziskových organizací fungujících ve vlastním městě, které se zaměřují na organizaci a rozvoj komunitního života, stejně jako dlouhá tradice Bečova n. Teplou jako místa spjatého s rozvojem umění. Město je garantem rozvojových aktivit v rámci všech uvedených schémat. Centrum města Bečov nad Teplou ožívá i díky navracení obchodů a živností do prostoru náměstí, které slouží nejen pro obyvatele města, ale v průběhu turistické sezony také pro návštěvníky.“

Cena časopisu Moderní obec je považována za jakýsi předstupeň k zisku nejvýznamnějšího ocenění Historické město roku. Je nepsaným pravidlem, že město, které bylo oceněno Moderní obcí při zachování přístupu k památkám, jejich opravě a využití v nejbližší době získá i titul Historického města roku. Bečov nad Teplou díky nastavenému směru a i díky získanému ocenění bude dál pokračovat v rozvojových aktivitách vedoucích k rehabilitaci a širší prezentaci jednoho z nejkrásnějších historických sídel v západních Čechách. K tomuto cíli jistě pomůže i finanční odměna spojená s vítězstvím k krajském kole Soutěže o Cenu programu regenerace Městských památkových zón a rezervací ve výši 100 000,- Kč.

Více informací:

Olga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou,

Tel + 420 724 180 137, mail olga.halakova@becov.cz

Fotodokumentace (autory fotografií jsou Josef Rozinek, Olga Haláková a kronikářka města Bečov nad Teplou Jana Dyedeková):

spolutvůrci

objekt cenyCena

Pražský hrad - Španělský sál - Den památek

Přítomni ministři - Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, předsedkyně Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kancelář prezidenta ČR, generální ředitelka NPÚ, poslanci parlamentu, primátoři, starostky a starostové historických měst, mediální partneři, šéfredaktor časopisu Moderní obec a další významní hosté.

Dne 17. dubna 2014 se konalo u příležitosti Dne památek, slavnostní vyhlášení vítězného historického města za rok 2013 České republiky, soutěže o cenu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2013. Naše město Bečov nad Teplou jednak zvítězilo v krajském kole zejména za dlouhodobou přípravu programu obnovy centra města a jeho velmi čilý společenský ruch, pořádání kulturních akcí a využívání památek pro komunitní život a za druhé v rámci této slavnosti město Bečov nad Teplou získalo  Cenu měsíčníku  Moderní obec.

Děkuji všem, kteří vkládají nemalé úsilí do obnovy historického sídla Bečov nad Teplou, pořádání kulturních akcí, komunikace s architekty a dalšími odborníky, zástupcům Státního hradu a zámku a všem přátelům a občanům, kteří si uvědomují potřebu revitalizace historického města, které je tím podstatným pro spokojený život ve městě. OH

diplom

MOMK

 výstavní panelypanel Bečova nad Teploupanel

naše místopřed slavností

                                     Hosté přichází na slavnost

                                     Titul Historické město roku 2013 získalo město Chrudim.

 

 

Datum vložení: 19. 4. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2014 0:00
Autor: