Bečovské rybníky

V polesí Hůrka, uprostřed rozsáhlých smrkových lesů, se nacházejí tři kaskádovitě založené rybníky. Romantický ráz rybníků umocňují četná žulová skaliska podivuhodných tvarů. Lid si o nich vyprávěl různé pověsti. Nejvíce bájí se tradovalo o tzv. Psí skále (Hundsfelsen). Lesní komplex obklopující rybníky se táhne až k Novým Kounicím a Javorné, kde je zachováno torzo barokního zámku s kostelem sv. Jana Nepomuckého z roku 1730. Nedaleko Javorné lze spatřit raritu, tzv. Viklan. Mohutný žulový blok lze poměrně snadno rozhýbat. Na Viklanu jsou vytesány staré nápisy z let 1776 a 1796. Pro svou vzácnost byl Viklan prohlášen za národní přírodní památku.

V lesích severně a východně od Bečovských rybníků najde poutník ještě dvě další zasněné a v létě k osvěžující koupeli lákající vodní nádrže - tzv. Černý rybník a Nový rybník.