Dominova skalka (734 m)

Od roku 1990 chráněná přírodní památka. Hadcová skalní kupa při silnici z Louky do Nové Vsi. Dříve se nazývala Hoher Fels. Pojmenována je podle českého botanika Karla Domina, který kolem roku 1900 zkoumal flóru Slavkovského lesa. Rostou tu četné vzácné rostliny typické pro serpentinitové podloží (vřesovec pleťový, zimostrázek alpinský aj.). Dobré výhledové místo.