Dražov

Obec se zachovanými ukázkami lidové hrázděné architektury. Barokní kaple svatého Víta z roku 1766 má nad vchodem reliéfní znak Kouniců.