Homolka (695 m)

Výrazná čedičová kupa homolovitého tvaru poblíž obce Chodov je považována za přírodní památku. Sopečný výron z třetihor má typickou sloupcovitou odlučnost čediče s vyrostlicemi zeleného minerálu olivínu. Podle pověsti tu stával hrad obývaný zlou kouzelnicí, jež proměnila v kámen svatební průvod trpaslíků. Fantazie lidu spatřovala tuto zkamenělou svatbu ve skalních útvarech v lesích severně od Homolky. Okolí Homolky je již od 19. století přitažlivým terénem pro sběratele nerostů. Na polích se nacházejí volné krystaly živce (Karlovarská dvojčata) a vzácně i blankytně modrý minerál distén (křemičitan hlinitý). Spolu s disténem lze najít i rutil, zrnka korundu a při velkém štěstí i odrůdy rubínu.