Hůrka (817 m)

Zalesněný vrch, dominanta rozsáhlého lesního území. V minulém století stávala na vrcholu Hůrky dřevěná rozhledna. Dnes je výhled bohužel zarostlý stromy. V návrší severovýchodně od Hůrky se skrývá zajímavá přírodní památka - opuštěný lom čediče s výraznými kamennými sloupci, tzv. Čedičové varhany u Hlinek. Východně od Hůrky se tyčí výrazný vrcholek Chloumeckého kopce (787 m), skýtající daleký kruhový výhled. V úbočí Chloumeckého kopce hledají sběratelé v pískovci a křemenci zkameněliny třetihorních rostlin.