Krásný Jez (476 m)

Jako většina obcí Bečovska byl i Krásný Jez založen při rudných dolech. Jeho začátky spadají do 15. století. Před rokem 1960 v Krásném Jezu těžily Jáchymovské doly uranovou rudu. Jsou zde zachovány hlušinové haldy a odvaly. V roce 1901 byla dokončena železnice z Krásného Jezu do Lokte.