Mnichov (736 m)

Podle pověsti založil obec ve 12. století svatý Siard, který měl v údolí Mnichovského potoka poustevnu (dnes ruina). Nedaleko údajné poustevny vyvěrá Siardův pramene. Roku 1273 je obec připomínána jako zboží tepelského kláštera. V roce 1549 byl Mnichov povýšen na město. Ve středověku se v okolí těžily stříbrné a cínové rudy. Od roku 1834 byla v Mnichově věhlasná brusírna výrobků z hadce, který se těžil na Planém vrchu.

Barokní kostel svatého Petra a Pavla pochází z roku 1725. V něm je pozoruhodná serpentinitová křtitelnice a secesní výmalba z roku 1905 (F. Urban). V kryptě kostela se nachází kostnice a mumifikovaná těla francouzských vojáků z 18. století.

U vchodu do radnice z roku 1730 vidíme pranýř z 18. století. Při kostele býval od roku 1856 dívčí výchovný ústav sester Notre-Dame, po roce 1950 sociální ústav. Poblíž Mnichova stojí dva smírčí kříže (u cest do Sítin a do Popovic).