Nová Ves (739 m)

Bývalé horní městečko bylo založeno v 15. století při bohatých dolech na stříbro, železo a cín. Z někdejší pestré zástavby zůstalo jen malé torzo. Obec měla mnoho výstavných hrázděných domů. Z Nové Vsi pocházelo mnoho vynikajících hudebníků, kteří se uplatnili zejména v lázeňských orchestrech. Proslulí byli také zdejší zdatní obchodníci chmelem. Jedinou památkou je barokní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1737. Jeho zařízení bylo kolem roku 1955 zničeno a v chrámu zřízen kulturní dům.

Nová Ves leží 231 metr nad hladinou Teplé v Bečově.