Nový dvůr

Zhruba 1 km západně od Hlinek leží zřícenina staré hospodářské usedlosti Neuhof. Byl to opevněný panský dvůr ze 16. století, v 18. století ovčárna. Jsou zde dochována torza dveřních a okenních ostění z doby baroka, zbytky původní studně. Nejkrásnější dveřní portál Nového dvora z první půle 16. století byl kolem roku 1900 přenesen a osazen na bečovský hrad.