Památná lipová stromořadí

Nedaleko Nového dvora, v údolí mezi Hůrkou a Dřevařským vrchem najde pozorný poutník na protilehlých svazích kuriozitu - z lip vysázený velký kříž a písmeno M. Udává se, že lípy dal koncem minulého století vysázet vévoda Beaufort, jehož dcera (Marie?) v těchto místech tragicky zahynula při zimním lovu. Podle jiné verze se tak stalo převržením kočáru či saní. Další legenda tvrdí, že dívka zbloudila a zmrzla. Tolik romantické hypotézy. Až před několika lety jsme zjistili, že ve skutečnosti bylo stromořadí ve tvaru M vysázeno vévodou Friedrichem Beaufortem-Spontini (1843-1916) na počest jeho sestřenice - princezny Maria Spada-Potenciami. Po její smrti dal vysadit kříž z lip.