Planý vrch

Přírodní rezervace od roku 1966. V terénu jsou ještě patrné stopy staré těžby serpentinitu (hadce). Na hadcových skalách je chráněn přirozený reliktní bor. Vysoký obsah hořčíku v hadci zde způsobuje výskyt typických rostlinných společenstev, obdobných jako v Pluhově boru, na Dominově skalce a na Křížkách.