Pluhův dvůr (804 m)

Národní přírodní rezervace. Rozsáhlý lesní komplex na hadcovém hřbetě. Pluhův bor patřil ve středověku tepelskému klášteru. V roce 1527 jej ozbrojeným bojem získali bečovští Pluhové.

Cenný reliktní bor je chráněn od roku 1970. Jsou zde rozlehlé porosty kapradiny hasivky orličí. Vyskytují se zde četné vzácné chráněné rostliny (např. sleziník nepravý) a 21 druh chráněných živočichů.