Starý dvůr

Při silnici z Bečova do Nové Vsi uvidíme v dominantní poloze vysoko nad okolním krajem a údolím Zlatého potoka hospodářskou usedlost. Je to opevněný panský dvůr ze 16. století, obdoba Nového dvora u Hlinek. V 18. století zde byl významný chov ovcí. Statek v minulosti obhospodařoval 100 hektarů půdy.