Údolí Teplé

Romantické říční údolí Teplé mezi Bečovem a Mnichovem bylo prohlášeno za přírodní rezervaci. Úzkým skalnatým údolím vede silnice a železnice z Karlových Varů do Mariánských Lázní. V tomto úseku prochází železniční trať četnými tunely. Ty razilo na 700 dělníků italské firmy Emilio Faletti. Trať byla dána do užívání v roce 1898.

Nedaleko vyústění tunelu k zastávce Louka stojí na pravém břehu Teplé památná budova. Barokní dům byl součástí tzv. Rohrerova mlýna z roku 1685, který náležel toužimskému panství sachsen-lauenburských. Kousek před Bečovem jsou v údolí Teplé situovány pstruhové sádky, založené již před 2. světovou válkou.

Výborným vodítkem k výletům do okolí Bečova nad Teplou je turistická mapa "Slavkovský les a Mariánské Lázně", kterou vydal Klub českých turistů (1. vydání 1992). V mapě jsou vyznačeny všechny shora uvedené lokality.