Upolínová louka pod Křížky

Od roku 1990 národní přírodní památka. Mokřadní louka, na 18 hektarech se tu chrání mnoho vzácných rostlinných druhů (vrba borůvkolistá, upolín evropský aj.).

V době toku v okolí výskyt tetřívka obecného.