Vitriolka

V lesích severovýchodně od Chodova najdeme tzv. Vitriolku. V 18. století to býval ovčí dvůr patřící Chodovu. Po zrušení ovčárny zde počátkem 19. století Anton Liewald z Perninku založil výrobnu kyseliny sírové (louh, vitriol). Sirné kyzy se dovážely až od Manětína, což výrobu dosti prodražovalo. Ještě dnes se kolem Vitriolky nachází sirnými kyzy červeně zbarvená půda a střepy kameninových lahví, do nichž se kyselina plnila. Po skončení výroby kyseliny byl v objektu zřízen hostinec a místo se stalo oblíbeným cílem výletů. V 80. letech minulého století byla v domě umístěna hájovna, hostinský provoz byl zachován zhruba do roku 1900. V květnu 1920 udeřil do Vitriolky blesk a ta vyhořela. Byla však obnovena. Po roce 1945 si udržela svou funkci hájovny bečovského polesí. Poblíž Vitriolky pramení Bečovský potok.