Zlatý bor a zlatý potok

Překrásný lesní úsek jihozápadně od Bečova. Jeho minulost je úzce spjata se středověkou těžbou zlata. Listina tepelského kláštera z 25. ledna 1342, vystavená v Praze králem Janem Lucemburským, uvádí seznam dolů patřících klášteru v Teplé. Jmenuje také lokalitu "Háj" u Bečova, což je nynější Zlatý bor. Jím protéká Zlatý potok, zmiňovaný již k letům 1230 a 1298. Důlní práva k území mezi Bečovem a Loukou přešla roku 1354 z tepelského kláštera na pány z Rýzmburka. Archeologický a rýžovnický průzkum v údolí Zlatého potoka roku 1976 prokázal v lokalitě četné důlní sejpy a stopový výskyt zlata.

Vysoko nad údolím Zlatého potoka, na tzv. Farní louce vlevo od silnice z Bečova do Nové Vsi, stávala pohřební kaple Beaufortů z roku 1926. Uvnitř byla krypta pro zesnulé členy rodiny Beaufortů. Kaple svatého Petra byla věrnou kopií hrobky Beaufortů ve Florennes v belgické provincii Namur. V roce 1981 byla zcela zdevastovaná kaple demolována.