Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Adresa městského úřadu
nám. 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

Telefon: 353 999 318

E-mail:   info@becov.cz

IČO:       00254410

ID datové schránky: szbbfjh

Úřední hodiny MěÚ Bečov nad Teplou:

PO-ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

 

Přihláška na XIV. Bečovské slavnosti 2017

Všeobecné podmínky pro stánkaře 2017

 

 

# 

V srdci lázeňského trojúhelníku najdete skutečné poklady.

Novinky e-mailem. Každý občan má možnost po zaregistrování se do této služby (v pravém sloupci) pravidelně získávat přímo na svoji e-mailovou adresu důležité informace, které vám doposud zasíláme formou SMS zpráv.

AKTUALITY

Stránku spravuje starostka města Olga Haláková - olga.halakova@becov.cz; mobil: 724 180 137

Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit, že Karlovarský kraj bude dne 28. 4. 2017 vyhlašovat 2. kolo výzvy kotlíkových dotací. Za účelem zajištění informovanosti občanů kraje bude kraj pořádat bezplatný informační seminář. S ohledem na nízkou částku dotace k rozdělení (8 mil. Kč) bude kraj semináře pořádat jen v největších městech regionu v následujících termínech:

3. 5. 2017 Karlovy Vary – Krajský úřad Karlovarského kraje od 16:00  hod.

10. 5. 2017 Sokolov – Městský úřad od 15:30

17. 5. 2017 Cheb – Městský úřad od 15:30

Další informace mohou občané získat na stránkách www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

____________________________________

Vážení občané, zde zveřejňuji doslovný dopis, který byl zaslán městu Bečov nad Teplou:

Vážená paní starostko Haláková,
již brzy nás čeká PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-T2,
změnu signálu budou muset řešit i obyvatelé Vaší obce. Rádi bychom pomohli veřejné edukaci na toto téma, a proto jsme
zpracovali detailní článek. Věříme, že včasné upozornění na Vašem webu, který je plný užitečných informací, jim pomůže usnadnit tento přechod na DVB-T2.
ČLÁNEK A DATA JSOU VOLNĚ K UŽITÍ S UVEDENÍM ZDROJE:
https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/ [1]
Připravili jsme na toto téma pravidelně aktualizované seznamy produktů, které tuto podporu signálu už mají (prošli certifikací Českých Radiokomunikací). Občané si mohou produkty přehledně filtrovat a zjistit si o nich další parametry.Momentálně jsme jediní, kdo takovýto aktualizovaný přehled nabízí. Odkaz na tyto seznamy naleznete níže.
https://www.srovname.cz/sekce/televizory/1.477/95=928 [2]
https://www.srovname.cz/sekce/dvb-t-technika/1.15 [3]

_____________________________________
Odkaliště Horní Slavkov

Na veřejném projednání o záměru těžby na odkališti v Horním Slavkově byl představem plán těžby a vše s tím spojeno. Existují 4 varianty dopravy vytěženého materiálu a zástupce Karlovarského kraje, člen rady Ing. Karel Jakobec zde prohlásil, že Karlovarský kraj preferuje variantu, která navrhuje vybudovat  uzavřené dopravní pásy, na kterých se přemístí těžený  materiál  z místa těžby na železnici. Ostatní varianty by enormně zatížili dotčená osídlení. Město Bečov nad Teplou požaduje, aby bylo bylo účastníkem řízení pro další jednání, abychom mohli zasahovat do realizace záměru těžby.

Březen 2017 - období zpracování žádostí o dotace, konání valných hromad spolků, příprava zadání realizací obnovy majetku a investic, kulturních a sportovních akcí.

Co nás trápi: - převody komunikací do vlastnictví města - větší nárok na opravy

- projednávaná příprava těžby v Horním Slavkově (zahájení v roce 2020 na dobu 12-13 let) a hrozba dopravy těženého materiálu přes Krásný Jez 

- diskutovaný převod ZUŠ J.L. (zřizena Karlovarským krajem) do vlastnictví města

- stav kulturní památky Centrál - majitelům byla udělena pokuta a dále se projednává nutné oplocení nemovitosti

- a také zakouřené město, které způsobuje používání nekvalitního a nevhodného topiva. Zkuste ráno v 5 hodin otevřít okno, abyste si vyvětrali a hned ho zase zavřete, protože je vzduch plný nedychatelného kouře. Aby to bylo lepší, o tom rozhodují jednotliví občané sami.

                  kouř

- A také nás trápi, že majitelé pejsků nechávají psí exkrementy na veřejném prostoru      a neuklízí po nich. V současnosti vybavujeme odpadkové koše nástavci s papírovými sáčky a navyšujeme počet odpadkových košů a doufáme, že tím napomůžeme ke zlepšení této situace.

8. dubna 2017 jedeme do Prahy na divadelní představení Tři letušky v Paříži

8. dubna 2017 se koná akce Čistíme řeku Ohři a její přítoky. V minulém roce jsme se připojili a čistili břehy řeky Teplé podél celého území města. Vyzýváme ke spolupráci všechny občany. Pytle s odpady budou k dispozici a spolu s dalšími materiály po sběru odvezeny.

11. dubna 2017 se koná dopolední Velikonoční akce u radnice ve spolupráci město a základní škola, spolu s partnerem z Thalheimu.

11. dubna 2017 od 17:00 hod. se koná 19. zastupitelstvo, které mimo jiné projedná poskytnutí neinvestičních příspěvků pro místní spolky.

12. dubna 2017 - zástupci města jednají v Bavorsku o možné spolupráci.

V únoru jsme schválili rozpočet a nastává práce se zadáním plánovaných akcí a realizací. Strategický plán rozvoje města v základní formě projednán a rozšířen o karty potřeb pro jednotlivé oblasti života občanů.

ČTVRTEK 19. ledna 2017

Absolvovala jsem schůzku s ředitelkou Českého západu, o.p.s. P. Vodenkovou. Obsahem rozhovoru bylo zahájení spolupráce na terénní sociální prace pro občany města Bečov nad Teplou, které poskytuje tato organizace v rámci registrované sociální služby: základní sociální poradenství, pomoc s úředními záležitostmi, sociální dávky, formuláře, zlepšení bvytových podmínek, zprostředkování bezplatné právní pomoci atp. OH

Kontakt na Český západ, o.p.s., Dobrá Voda 52, Toužim, tel." 602 240 638, 353 391 132, e-mail:tp@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz

INFORMACE O UZÁVĚRKÁCH JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL BEČOVSKÉHO ZPRAVODAJE, NA 1. POLOLETÍ 2017

V případě zájmu o uveřejnění příspěvku v Bečovském zpravodaji prosím předejte podklady v elektronické podobě starostce města na kontakt olga.halakova@becov.cz; nebo e-mail města info@becov.cz;

Termíny uzávěrek jednotlivých čísel na 1. polovinu roku 2017 - podklady je nutné dodat pro1. číslo do 31. ledna, pro 2. číslo do 31. března a pro 3. číslo Bečovského zpravodaje do 31. května. OH

Začátkem roku 2017 proběhla ve městě na dvou  místech oprava optického kabelu, před obchodním domem a v Nádražní ulici.

opravy

Tři králové se rozběhli po městě, zavinšují a poprosí o pomoc těm, keří jí potřebují.

3kostel

náměstí

ÚDRŽBA MĚSTA PO SNĚHOVÉ NADÍLCE

Městská společnost Bečov, s.r.o., která má na starosti údržbu města Bečov nad Teplou zvládla velmi dobře úklid zasněženého území. Při kontrole ulic, kterou jsem provedla 6.1. v odpoledních hodinách, byly všechny silnice protaženy a posypány posypem, sníh z chodníků odklizen, autobusové zastávky taktéž uklizeny.  Stává se, že  ve prospěch rychlé údržby velké plochy zůstává sníh před výjezdy z garáží, či je nahrnut na méně vhodnou stranu, případně nalezneme jiné drobné nedostatky. Podle slov jednatele společnosti p. Chomického všichni zaměstnanci jsou vysláni do všech ulic města a jistě dělají co je v lidských silách.  Olga Haláková

cestasnhíh

zastávkacesty

 

kluziště

Kluziště na rybníku v Botanické zahradě láká děti i dospělé.

 

nejstaríHomolka

1. ledna 2017 se konal 35. ročník tradiční sportovní akce, výstup na Homolku u Bečova nad Teplou, které se zúčastnilo více než 200 lidí.

pf

H

1. ledna 2017 jsme se po 35. sešli pod Homolkou u Bečova nad Teplou. Více než 200 lidí si popřálo hlavně zdraví do nového roku a hlavně uskutečnilo procházku za krásného slunečního a mrazivého dne. Ve městě bylo dnes od mínus 10 do mínus 19°C a kolem Homolky nádherně svítilo slunce. OH

 

Dnes 11.11.2016 vyšel Bečovský zpravodaj číslo 2-5/2016

Na Městském úřadě probíhají rozhovory s architekty, kteří budou připravovat projektovou dokumentaci na náměstí. Samotnému projektu bude předcházet zpracování dopravního generelu, protože doprava a vše s ní spojeno je v Bečově nad Teplou významnou nutností a prioritou.

DO 23.10. 2016 PROSÍM VYPLŇUJTE DOTAZNÍK K STRATEGICKÉMU PLÁNU ROZVOJE. ELEKTRONICKY PŘÍMO NA www.becov.cz

ANEBO V TIŠTĚNÉ PODOBĚ (JSOU K DISPOZICI NA RADNICI)

JE DŮLEŽITÉ ABY ODPOVĚDÍ BYLO CO NEJVÍCE A VE VYHODNOCENÍ POTOM BUDE JASNO, CO SI PŘEJE VĚTŠINA OBYVATEL.

Opravy komunikace Školní ul. před objektem základní školy finišují. Bylo zaasfaltováno a ještě nás čekají úpravy terénu, osazení svahu půdopokryvnými rostlinami a oprava objektu nad studánkou. 

26. září se konalo Vítání občánků na radnici. Novorozeňat i batolat bylo 13. Jsou úžasní a my se na ně těšíme v mateřské školce i základní škole. Blahopřejeme rodičům a přejeme hodně zdraví a štěstí celé rodině.

24. září se konala oslava 70 let Tělovýchovné jednoty Slavoj Bečov, na zábavě v místní sokolovně. TJ Slavoj Bečov vydala u příležitosti výročí zajímavou brožuru, s fotografiemi z bohaté historie této sportovní organizace. Brožura je k dispozici na radnici.

20. září 2016 se uskutečnilo 15. zasedání zastupitelstva města. Na programu zasedání byly čtyři desítky bodů převážně záměry prodejů pozemků a smlouvy na investice obnovy majetku města, přijetí dotací na studii cyklostezky, nový povodňový plán a varovný systém související s vodními toky ve městě.

Nový povodňový plán a realizace informačního varovného systému

Město Bečov nad Teplou získá dotaci ve výši cca 2 mil. Kč na nový digitální plán a realizaci varovného systému na vodních tocích, která proběhne do června 2017. V pátek 26.08.2016  se konalo jednání komise pro výběrové řízení, která doporučuje zastupitelstvu uzavření smlouvy s vítěznými uchazeči o zakázku.

V těchto dnech se po dlouhém jednání uzavře převod pozemku v centru Vodné do vlastnictví města podpisem smlouvy se Státním pozemkovým úřadem.

Město zahájilo opravu komunikace u základní školy. Upravený prostor nabídne rodičům, kteří přijíždí do školy se svými dětmi auty, nová parkovací místa. Nový povrch komunikace naváže na opravu ulice Školní. Financování této realizace je zajištěno z rozpočtu města a dotace Karlovarského kraje v celkové výši cca 360.000,-Kč.

Město Bečov nad Teplou připravuje vydání brožury Turistický průvodce, s pracovním názvem NEJ v Bečově. V případě zájmu podnikatelů a všech, kteří v našem městě nabízí služby, lze dané kontakty zveřejnit v připravované tiskovině. Oslovení veřejnosti se připravuje na speciálním letáčku.

Naučná stezka Šibeniční vrch byla uklizena za pomoci zahraničních účastníků. Díky!

úklid

Zlatý vrchnad Bečovem

Plakát na XIII. Bečovské slavnosti 2016

Program pátečního koncertu v kostele sv. Jiří

koncert

POZVÁNKA

NA

PŘEDNÁŠKU O ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU NÁMĚSTÍ V BEČOVĚ NAD TEPLOU, 29. ČERVNA 2016 V ZUŠ J.L. OD 17:00 HODINY

 

XIII. BEČOVSKÉ SLAVNOSTI SE KONAJÍ 15. - 17. ČERVENCE 2016

NA PROGRAMU JE PÁTEČNÍ VEČERNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JIŘÍ A SLAVNOSTNÍ VEČER NA ZÁMECKÝCH TERASÁCH. V SOBOTU BUDE NA NÁMĚSTÍ OTEVŘENÉ TRŽIŠTĚ A BUDE PROBÍHAT PROGRAM PRO POBAVENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘED RADNICÍ A NA FAŘE. SOBOTNÍ DEN UKONČÍ VEČERNÍ LIDOVÁ ZÁBAVA NA STARÉ POŠTĚ. V NEDĚLI SE KONÁ V RÁMCI BEČOVSKÝCH SLAVNOSTÍ CELODENNÍ AKCE V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ.

Informace pro zájemce o stánkový prodej na XIII. Bečovských slavnostech

Přihláška na XIII. Bečovské slavnosti 2016

Všeobecné podmínky pro stánkaře 2016

plakát Bečovských slavností

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

Pozvánka

na přednášku na bečovském hradě

POCHOD ZA MINERÁLNÍMI PRAMENY

11. června 2016 se konal 40. ročník Pochodu za minerálními prameny v Bečově nad Teplou. Více než 216 účastníků navštívilo krásnou kulturní krajinu Bečovska.

K1

Stanoviště K1 U hrobky

pochod

  Stanoviště K2 na Novoveské kyselce

start

  Na startu v místní sokolovně

DĚTSKÝ DEN V BEČOVĚ NAD TEPLOU

Za krásného počasí a pohodové nálady byl uspořádán svátek dětí. Na přístupové cestě k fotbalovému hřišti děti absolvovaly na deseti stanovištích naučné i zábavné soutěže, na samotném hřišti vyslechly pohádku o řepě a s velkou radostí si pohrály v bílém oválu pěny.

Děkuji všem, kteří pomohli organizovat dnešní Dětský den v Bečově nad Teplou a to pro  přítomných cca105 dětí. Poděkování patří bečovským spolkům, Městu i jednotlivcům, kteří obětavě připravili velmi hezký den pro děti. OH

pohádka

pěna

Návštěva starostů ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Bečově nad Teplou. V sobotu 4. června 2016 navštívilo naše město třicet pět starostů, kteří v našem městě zahájili studijní cestu do Belgie (Florennes atd.) a Holandska. Hosté navštívili zámek a prohlédli si relikivář sv. Maura a na společenském večeru viděli prezentace o Bečovu nad Teplou i diskutovali o správě historických měst.

starostové

na náměstí

BEČOVSKÉ KVÍTÍ SE KONÁ 1. KVĚTNA 2016 OD 10:00 DO15:00 HODINY NA NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ. Více viz Novinky

U PŘÍLETOŠNÍ LETOŠNÍCH OSLAV "MÁJE" V KRÁSNÉM JEZU

V Krásném Jezu

onahlava

májka

V Krásném Jezu se uskutečnilo setkání při příležitosti letošních oslav "Máje". V průběhu dne a večera se zde potkalo cca 50 dospělých a 20 dětí.

Patron města sv. Jiří má svátek

V neděli 24. dubna 2016 se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou od 14 hodiny slavnostní mše.

Den pro náš region

Místní akční skupina Náš region

Město Bečov nad Teplou, Vodná a Krásný Jez se zapojily do projektu, který měl za cíl očistit břehy řeky Teplá, přítoku řeky Ohře od odpadků.

Tři skupiny více než 40 dobrovolníků se setkali v Bečově nad Teplou, Vodné a Krásném Jezu a odstranili plastové láhve, igelity, dráty, střepy, plechy atd., tedy vše co tam zanechali lidé. Děkujeme těm, kteří se této každoroční akce zúčastnili, ve prospěch životního prostředí. OH

becov

becov

V Bečově nad Teplou

Vodná

 Ve Vodné

KJ

V Krásném Jezu

 

Podpis partnerské smlouvy

16.dubna 2016 byla podepsána Smlouva o partnerství, mezi městy Bečov nad Teplou v České republikce a Thalheim v Krušných horách v Spolkové republice Německo. Více viz Sloupek starostky

Na webových stránkách města byl zveřejněn Bečovský zpravodaj č. 1/2016. V tištěné podobě je k vyzvednutí na radnici.

potrubí

Na konci náměstí bylo vyměněno vodovodního potrubí.

Vítání jara 2.4.2016 v Bečovské botanické zahradě. Krásný den, milá akce, Morana utopena, už bude jen hezky.....

MORANA

Velikonoce 28.3.2016 v Bečově nad Teplou

pomlázka

Středa 23. března 2016 byla v Bečově nad Teplou náročná na události. Tento den byl věnován archeologii, velikonočním svátkům a Dni učitelů.

- na ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou se uskutečnila pro 5.-9. třídu  přednáška archeoložky Mgr. B. Milsimerové o průzkumu na náměstí a následně se žáci s učiteli seznámili s výsledky průzkumu v terénu, přímo nad sondami

- veřejnost, mateřská škola a  žáci 1. stupně základní školy se dopoledne setkali v prostoru před radnicí, kde děti zazpívaly velikonoční písničky a soutěžily ve hře o hledání vajíček v centru města, v okolí radnice a kostela s farou. Na setkání přijeli hosté z našeho partnerského města Thalheim a akce se jim velmi líbila a inspirovala je podobně jako i nás thalheimská velikonoční slavnost v minulém týdnu.

Bylo to veselé a příjemné dopoledne, které připravily Jiřina, Monika, Žaneta a Olga, na kterém spolupracovaly učitelky základní školy. Děkujeme!

kašna

před kašnou

před radnicí

keramika

Keramické střepy ze 13. století byly nalezeny na náměstí v Bečově nad Teplou.

kašna

Na konci náměstí byly odhaleny základy původní oválné kašny.

učitelé

učitelky1

20let

Starostka města Olga Haláková předala ocenění 3 učitelkám základní školy, které zde učí již více než 20 let.

Byli jsme pozváni do partnerského města Thalheim na tradiční velikonoční akci a navštívili jsme i krásnou výstavu výrobků ze dřeva a výstavu kraslic.

kašna     vajíčka

zahájenídalší

výstava

kraslicepyramida

kolotoč

- Na 12. zastupitelstvu města byla schválena finanční podpora místních spolků, kteří svou činností přispívají k velmi čilému společenskému životu v Bečově nad Teplou

- na připravované cyklostezce bude proveden geologický průzkum

- město odmění 3 učitelky, které učí na zdejší základní škole více než 20 let

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM NA NÁMĚSTÍ

vrcholí. V otevřených sondách zaznamenali archeologové základy původní zástavby, městské brány, oválné kašny na konci náměstí, keramické střepy ze 14. století, dřevěná potrubí a původní zadláždění povrchu komunikace na náměstí. Tento průzkum je součástí připravy rekonstrukce náměstí a závěry v nálezové zprávě budou podkladem pro stavební projektovou dokumentaci a rozhodování o budoucí podobě náměstí.

Město Bečov nad Teplou ve spolupráci s odborníky v oblasti archeologie připraví v nejbližších dnech veřejné setkání občanů nad otevřenými sondami, s prezentací nálezů.

TERMÍN SETKÁNÍ NAD SONDAMI JE VE STŘEDU 23. 3. 2016 OD 15 HODIN, SRAZ PŘED RADNICÍ
 

Setkání nad fotografiemi

v Městské knihovně v ZUŠ J.L. 9.2.2016

fota

19.2.2016 se konalo slavnostní předání nového hasičského auta CAS 20. Město Bečov nad Teplou získalo dotaci na auto ve výši 2,5 mil. korun od Ministerstva vnitra ČR, 1 mil. Kč od Karlovarského kraje a 1,8 mil. Kč uhradilo ze svého rozpočtu na rok 2016.

hasičské autou autažehnání auta

jednotkapodporovatelé dotace

Stránku spravuje O.Haláková

 

 

 

 

 

 

28. 4. 2017

informace o Bečovských slavnostech

Sloupek starostkyZobrazit více

28. 4. 2017

Bečovské kvítí 2017

NovinkyZobrazit více

28. 4. - 29. 5. 2017

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Úřední deskaZobrazit více

26. 4. - 12. 5. 2017

Oslavy osvobození 2017 - Krsy

Úřední deskaZobrazit více

26. 4. - 12. 5. 2017

Rozpočtová opatření č. 2/2017 a č. 3/2017

Úřední deskaZobrazit více

24. 4. - 10. 5. 2017

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Města Bečov nad Teplou

Úřední deskaZobrazit více

24. 4. - 10. 5. 2017

Závěrečný účet svazku obcí Slavkovský les za rok 2016

Úřední deskaZobrazit více

10. 4. - 9. 5. 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chodov

Úřední deskaZobrazit více

3. 4. 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Úřední deskaZobrazit více

28. 3. - 28. 6. 2017

Oznámení o zamýšleném převodu

Úřední deskaZobrazit více

Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné. Pomozte nám a hlaste nám vaše postřehy.

Děkujeme.

info@becov.cz

olga.halakova@becov.cz

Telefon:+420 353999318

Mobil: + 420 724 180 137

 

 

MAPA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BEČOV NAD TEPLOU

mapa MPZ - Z PROGRAMU REGENERACE MPZ

 

 

KRONIKY BEČOVA LZE NAJÍT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

www.portafontium.cz

 

5. ledna 2017

hrad

most

Nádražní

řeka

 

 

KRÁSNÝ JEZ - LETECKÝ SNÍMEK

KRÁSNÝ JEZ

 

VODNÁ - LETECKÝ SNÍMEK

letecky

FOTOGRAFIE Z KRONIKY Z VODNÉ

FOTO

FOTOGRAFIE Z KRONIKY Z VODNÉ

domy

VODNÁ

auto

VODNÁ

motorka

VODNÁ

Vodná

starý a nový most ve Vodné

BEČOV

                             BEČOV

BEČOV

staré foto
stavba

 

Od křížku

celkový pohled

pohlednice

cesta

Použity historické fotogriafie z www.portafontium.cz