Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Zavádíme mobilní rozhlas

Naše město zavádí Mobilní Rozhlas!

 

Protikorupční linka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Jak se Vám líbí webové stránky města?

Celkem hlasů:
201
Hlasování začalo:
21. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

 

Bečov v letopočtech

 

Bečov

Bečov založili počátkem 13. století velmoži českých knížat z rodu Hrabišiců.

1214 - listina z 15. století (falzum?) připomíná v Bečově celní stanici

1314 - první zmínka o bečovském hradu, který založili Boršové z Rýzmburka (Oseka)

1349 - jako majitelé Bečova uváděni bratři Slavko a Boreš z Rýzmburka

1354 - Karel IV. propůjčil bratrům Slavkovi a Boršovi z Rýzmburka právo dvanáct let těžit zlato a stříbro v oblasti Bečova, Krásna, Horního Slavkova, Čisté a Pramenů

1357 - Rýzmburkové jmenují faráře pro Bečov, Prameny a Horní Slavkov

1387 - 22. prosince, první zmínka o městečku (obci) Bečov

1399 - páni z Rýzmburka (Hrabišicové) udělili Bečovu městská práva

1400 - 14. května, na bečovském hradě vysvěcena kaple Navštívení Panny Marie

1407 až 1411 - Bečov v držení Házmburků

1411 až 1495 - Bečov majetkem pánů z Plavna

1430 - Bečov obléhán husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic

1481 - první zmínka o bečovském pivovaru

1482 - král Vladislav II. potvrdil a rozmnožil Bečovu městská práva a udělil mu městský znak (19. září 1482)

1495 až 1547 - bečovské panství drží Pluhové z Rabštejna, kteří velice pozdvihli těžbu cínu ve Slavkovském lese

1547 až 1752 - po prohrané šmalkaldské válce bylo panství Bečov Pluhům zkonfiskováno a králem postupně zastaveno Plavenským, Šlikům, městu Bečovu, Hornímu Slavkovu a Questenberkům

1547 - bečovský pán Kašpar Pluh z Rabštejna se postavil do čela stavovského povstání proti králi Ferdinandovi I. U Bečova shromáždil Kašpar Pluh svá vojska. Povstání bylo poraženo a Pluh musel uprchnout do Saska.

1582 - velká povodeň na Teplé, v Bečově utonulo 12 osob, zbořeno 11 domů

1585 - v Bečově pohřben Kašpar Pluh

1621 - 2. února, zničující požár města

1632 - na Bečovsku řádila morová epidemie

1648 - bečovský hrad dobylo švédské vojsko generála Königsmarka

1661 - dokončena stavba provizorní radnice

1662 - první zmínka o židovském hřbitově v Bečově

1671 - stavba nové radnice

1679 - morová epidemie

1680 - postaven mariánský sloup, donátorem hrabě J.A. Questenberk

1684 - v Bečově se uvádí hudební spolek "Colegium musicum"

1688 - stavba synagogy v židovské čtvrti Bečova

1738 - farář P.L. Schusser založil v Bečově tzv. Hudební bratrstvo o 600  členech

1750 až 1753 - stavba nového barokního zámku

1752 - Bečov se stal dědičným majetkem Kouniců (1752-1813)

1760 - 18. července, velký požár města, shořelo 130 domů, kostel a fara

1763 až 1767 - novostavba kostela svatého Jiří podle projektu Franze Pöpperleho. Kostel postaven bez věže. Ve stejné době byla postavena nová fara

1767 - po požáru obnovena synagoga, stávala vedle domu čp. 39

1785 - v Bečově se udává prosperující výroba klobouků

1806 - do Bečova přišel Karl Veit ze Skoků u Žlutic, učitel hudby, spolutvůrce slavné hudební pověsti Bečova

1813 - bečovské panství zakoupil belgický vévoda Friedrich Beaufort-Spontini od hraběte Aloise Kounice

1821 - velká povodeň

1822 - zahájena stavba tzv. Plzeňské silnice směrem na Toužim

1829 až 1831 - stavba údolní silnice do Karlových Varů a Mariánských Lázní

1834 - renovace kostela svatého Jiří

1837 - v Bečově zřízena pošta

1844 až 1846 - Bečov navštívil a maloval slavný český topograf F.A. Heber. Veduty Bečova otiskl ve svém díle "České hrady, tvrze a zámky" (1843-1849)

1850 - Bečov se stal sídlem soudního okresu (až do roku 1949)

1851 - postavena budova okresního soudu

1854 - zřízena četnická stanice

1857 - stavba nové silnice do Karlových Varů a Mariánských Lázní

1870 - povodeň

1872 až 1874 - vévoda Beaufort-Spontini skoupil všechny domy severně pod hradem, nechal je zbořit a na jejich místě založil park a znamenité alpinum s  1800 rostlinnými druhy

1873 - stavba nové silnice do Nové Vsi a Pramenů

1879 - postavena nová škola

1885 - stavba kostelní věže podle plánů Johanna Schoberta

1887 - 16. března, otevřena hudební škola, koncipována jako konzervatoř

1889 - zřízena okresní nemocenská pojišťovna

1890 - 24.-25. listopadu, velká povodeň
 - stavba nové silnice do Teplé

1891 - renovace mariánského sloupu

1892 - Bečov má 2205 obyvatel, 320 domů, působí zde 12 spolků

1893 - zřízen nový hřbitov, starý hřbitov u kostela zrušen

1898 - modernizace radnice
 - dne 10. listopadu zahájen provoz na železnici Rakovník - Bečov
 - dne 17. prosince zahájila provoz železnice K. Vary - Mariánské Lázně, v Bečově otevřeno nové nádraží

1899 - Bečov oslavil 500. výročí udělení městských práv. K této příležitosti vydán pamětní spis
 - otevřena měšťanská škola

1901 - dopravní spojení z Bečova směrem na Loket a Sokolov se zlepšilo železniční tratí z Krásného Jezu přes Horní Slavkov do Lokte

1903 - ve zrušeném mlýně zřízena elektrárna

1904 - 23. listopadu, požár synagogy

1914 až 1918 - na bojištích 1. světové války padlo 74 mužů z Bečova

1920 - otevřena státní obecná škola

1930 - demolice židovské synagogy (podle některých zpráv až 1938 ?)

1932 - odhalen pomník obětem 1. světové války

1934 - zemřel čestný občan Bečova, bohoslovec a kněz dr. Josef Rieber

1936 - Bečov má 2384 obyvatel (z toho 168 Čechů) a 433 domy

1937 - výroba vlastní elektřiny nerentabilní, proud přiváděn do Bečova z  Rychnova u Sokolova

1938 - 4. října, do Bečova slavnostně vjíždí jednotka Wehrmachtu, česká pohraniční území jsou připojena k tzv. Třetí říši Adolfa Hitlera

1939 až 1945 - ve 2. světové válce padlo 75 bečovských mužů

1945 - skončilo téměř stopadesátileté držení Bečova vévodským rodem Beaufort-Spontini, poslední majitel panství JUDr. Heinrich Beaufort-Spontini musel opustit ČSR

1945 až 1947 - odsun Němců z Bečova a okolí do americké i sovětské okupační zóny poraženého Německa

1948 - znovuosídlení Bečovska českým obyvatelstvem je minimální. Je zde málo průmyslu a okolní zemědělské vsi nikoho nelákají. Domovní fondy a památky chátrají. Krajina Bečovska je místy liduprázdná

1951 - do Bečova a okolí se přistěhovalo mnoho českých rodin horníků, kteří našli práci v uranových dolech revíru Horní Slavkov. Většina rodin se však časem zase odstěhovala. Po odsunu Němců četné prázdné domy zchátraly a byly postupně bourány. Do roku 1956 bylo v Bečově demolováno 106 domů a 11 stodol.

1980 - Bečov má včetně integrovaných obcí 1.343 obyvatel

1984 - v Bečově sídlí tyto firmy: Elektro (elektromateriál a hračky z  plastů), Blex (kuchyňské potřeby), Západočeské dřevařské závody (těžba a  zpracování dřeva), Státní rybářství Mariánské Lázně (líheň pstruhů)

1985 - 5.listopadu objevili pražští kriminalisté po delším pátrání v podlaze bečovské hradní kaple románský relikviář svatého Maura. Vzácná památka, jež byla 40 let nezvěstná, byla odvezena do Prahy za účelem restaurování

1991 - 29.-30. června, v Bečově poprvé od roku 1945 setkání současných českých a bývalých německých obyvatel města

1996 - 15. července, po dlouholetých stavebních a renovačních pracích byl veřejnosti zpřístupněn bečovský zámek. V jeho prostorách instalována výstava "Gotické umění v Západních Čechách". Investorem opravy byl Památkový ústav v  Plzni.

2002 - od května je hlavním exponátem na zámku relikviář sv.Maura, vzácná románská památka z první třetiny 13.století

                           postupně budou doplňovány data novodobé historie

27. 9.2008 – 110. výročí železniční tratě Karlovy Vary-Mariánské Lázně

2009 - výročí  města, 610 let od udělení prvních městských práv

2010 - komunální volby

2011 - bude doplněno

2012 - bude doplněno

2013 - 115. výročí železniční tratě Karlovy Vary - Mariánské Lázně

17. dubna 2014 - Bečov nad Teplou získal prestižní cenu časopisu Moderní obec za rok 2013 - předána ve Španělském sále pražského hradu

28. srpna 2014 - prohlášena Krajinná památková zóna Bečovsko

20. září 2014 - Konference 7 století Bečova

2015 - objekt Základní umělecké školy Josefa Labitzkého byl prohlášen za kulturní památku města Bečov nad Teplou a uveden na Ústřední seznam kulturních památek České republiky

2015 - pomník padlým v 1. světové válce před základní školou, postaven v roce 1932, byl zrekonstruován a vrácen do původní podoby. Na pomník byla navrácena jména padlých a reliéf meče

2015 - město Bečov nad Teplou navštívil ministr kultury Daniel Herman, ministr zemědělství Marián Jurečka a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovaci Pavel Bělobrádek

2016 - Obnova Městské knihovny, nové vybavení čítárny

2017 - Setkání k 130. výročí Hudební školy, dnes Základní umělecké školy Josefa Labitzkého

2018 - Konference "Naše historie s osmičkami v letopočtu"