Bečov v letopočtech

BečovBečov založili počátkem 13. století velmoži českých knížat z rodu Hrabišiců.

 • 1214 - listina z 15. století (falzum?) připomíná v Bečově celní stanici
 • 1314 - první zmínka o bečovském hradu, který založili Boršové z Rýzmburka (Oseka)
 • 1349 - jako majitelé Bečova uváděni bratři Slavko a Boreš z Rýzmburka
 • 1354 - Karel IV. propůjčil bratrům Slavkovi a Boršovi z Rýzmburka právo dvanáct let těžit zlato a stříbro v oblasti Bečova, Krásna, Horního Slavkova, Čisté a Pramenů
 • 1357 - Rýzmburkové jmenují faráře pro Bečov, Prameny a Horní Slavkov
 • 1387 - 22. prosince, první zmínka o městečku (obci) Bečov
 • 1399 - páni z Rýzmburka (Hrabišicové) udělili Bečovu městská práva
 • 1400 - 14. května, na bečovském hradě vysvěcena kaple Navštívení Panny Marie
 • 1407 až 1411 - Bečov v držení Házmburků
 • 1411 až 1495 - Bečov majetkem pánů z Plavna
 • 1430 - Bečov obléhán husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic
 • 1481 - první zmínka o bečovském pivovaru
 • 1482 - král Vladislav II. potvrdil a rozmnožil Bečovu městská práva a udělil mu městský znak (19. září 1482)
 • 1495 až 1547 - bečovské panství drží Pluhové z Rabštejna, kteří velice pozdvihli těžbu cínu ve Slavkovském lese
 • 1547 až 1752 - po prohrané šmalkaldské válce bylo panství Bečov Pluhům zkonfiskováno a králem postupně zastaveno Plavenským, Šlikům, městu Bečovu, Hornímu Slavkovu a Questenberkům
 • 1547 - bečovský pán Kašpar Pluh z Rabštejna se postavil do čela stavovského povstání proti králi Ferdinandovi I. U Bečova shromáždil Kašpar Pluh svá vojska. Povstání bylo poraženo a Pluh musel uprchnout do Saska.
 • 1582 - velká povodeň na Teplé, v Bečově utonulo 12 osob, zbořeno 11 domů
 • 1585 - v Bečově pohřben Kašpar Pluh
 • 1621 - 2. února, zničující požár města
 • 1632 - na Bečovsku řádila morová epidemie
 • 1648 - bečovský hrad dobylo švédské vojsko generála Königsmarka
 • 1661 - dokončena stavba provizorní radnice
 • 1662 - první zmínka o židovském hřbitově v Bečově
 • 1671 - stavba nové radnice
 • 1679 - morová epidemie
 • 1680 - postaven mariánský sloup, donátorem hrabě J.A. Questenberk
 • 1684 - v Bečově se uvádí hudební spolek "Colegium musicum"
 • 1688 - stavba synagogy v židovské čtvrti Bečova
 • 1738 - farář P.L. Schusser založil v Bečově tzv. Hudební bratrstvo o 600  členech
 • 1750 až 1753 - stavba nového barokního zámku
 • 1752 - Bečov se stal dědičným majetkem Kouniců (1752-1813)
 • 1760 - 18. července, velký požár města, shořelo 130 domů, kostel a fara
 • 1763 až 1767 - novostavba kostela svatého Jiří podle projektu Franze Pöpperleho. Kostel postaven bez věže. Ve stejné době byla postavena nová fara
 • 1767 - po požáru obnovena synagoga, stávala vedle domu čp. 39
 • 1785 - v Bečově se udává prosperující výroba klobouků
 • 1806 - do Bečova přišel Karl Veit ze Skoků u Žlutic, učitel hudby, spolutvůrce slavné hudební pověsti Bečova
 • 1813 - bečovské panství zakoupil belgický vévoda Friedrich Beaufort-Spontini od hraběte Aloise Kounice
 • 1821 - velká povodeň
 • 1822 - zahájena stavba tzv. Plzeňské silnice směrem na Toužim
 • 1829 až 1831 - stavba údolní silnice do Karlových Varů a Mariánských Lázní
 • 1834 - renovace kostela svatého Jiří
 • 1837 - v Bečově zřízena pošta
 • 1844 až 1846 - Bečov navštívil a maloval slavný český topograf F.A. Heber. Veduty Bečova otiskl ve svém díle "České hrady, tvrze a zámky" (1843-1849)
 • 1850 - Bečov se stal sídlem soudního okresu (až do roku 1949)
 • 1851 - postavena budova okresního soudu
 • 1854 - zřízena četnická stanice
 • 1857 - stavba nové silnice do Karlových Varů a Mariánských Lázní
 • 1870 - povodeň
 • 1872 až 1874 - vévoda Beaufort-Spontini skoupil všechny domy severně pod hradem, nechal je zbořit a na jejich místě založil park a znamenité alpinum s  1800 rostlinnými druhy
 • 1873 - stavba nové silnice do Nové Vsi a Pramenů
 • 1879 - postavena nová škola
 • 1885 - stavba kostelní věže podle plánů Johanna Schoberta
 • 1887 - 16. března, otevřena hudební škola, koncipována jako konzervatoř
 • 1889 - zřízena okresní nemocenská pojišťovna
 • 1890 - 24.-25. listopadu, velká povodeň - stavba nové silnice do Teplé
 • 1891 - renovace mariánského sloupu
 • 1892 - Bečov má 2205 obyvatel, 320 domů, působí zde 12 spolků
 • 1893 - zřízen nový hřbitov, starý hřbitov u kostela zrušen
 • 1898 - modernizace radnice
  •  - dne 10. listopadu zahájen provoz na železnici Rakovník - Bečov
  •  - dne 17. prosince zahájila provoz železnice K. Vary - Mariánské Lázně, v Bečově otevřeno nové nádraží
 • 1899 - Bečov oslavil 500. výročí udělení městských práv. K této příležitosti vydán pamětní spis - otevřena měšťanská škola
 • 1901 - dopravní spojení z Bečova směrem na Loket a Sokolov se zlepšilo železniční tratí z Krásného Jezu přes Horní Slavkov do Lokte
 • 1903 - ve zrušeném mlýně zřízena elektrárna
 • 1904 - 23. listopadu, požár synagogy
 • 1914 až 1918 - na bojištích 1. světové války padlo 74 mužů z Bečova
 • 1920 - otevřena státní obecná škola
 • 1930 - demolice židovské synagogy (podle některých zpráv až 1938 ?)
 • 1932 - odhalen pomník obětem 1. světové války
 • 1934 - zemřel čestný občan Bečova, bohoslovec a kněz dr. Josef Rieber
 • 1936 - Bečov má 2384 obyvatel (z toho 168 Čechů) a 433 domy
 • 1937 - výroba vlastní elektřiny nerentabilní, proud přiváděn do Bečova z  Rychnova u Sokolova
 • 1938 - 4. října, do Bečova slavnostně vjíždí jednotka Wehrmachtu, česká pohraniční území jsou připojena k tzv. Třetí říši Adolfa Hitlera
 • 1939 až 1945 - ve 2. světové válce padlo 75 bečovských mužů
 • 1945 - skončilo téměř stopadesátileté držení Bečova vévodským rodem Beaufort-Spontini, poslední majitel panství JUDr. Heinrich Beaufort-Spontini musel opustit ČSR
 • 1945 až 1947 - odsun Němců z Bečova a okolí do americké i sovětské okupační zóny poraženého Německa
 • 1948 - znovuosídlení Bečovska českým obyvatelstvem je minimální. Je zde málo průmyslu a okolní zemědělské vsi nikoho nelákají. Domovní fondy a památky chátrají. Krajina Bečovska je místy liduprázdná
 • 1951 - do Bečova a okolí se přistěhovalo mnoho českých rodin horníků, kteří našli práci v uranových dolech revíru Horní Slavkov. Většina rodin se však časem zase odstěhovala. Po odsunu Němců četné prázdné domy zchátraly a byly postupně bourány. Do roku 1956 bylo v Bečově demolováno 106 domů a 11 stodol.
 • 1980 - Bečov má včetně integrovaných obcí 1.343 obyvatel
 • 1984 - v Bečově sídlí tyto firmy: Elektro (elektromateriál a hračky z  plastů), Blex (kuchyňské potřeby), Západočeské dřevařské závody (těžba a  zpracování dřeva), Státní rybářství Mariánské Lázně (líheň pstruhů)
 • 1985 - 5.listopadu objevili pražští kriminalisté po delším pátrání v podlaze bečovské hradní kaple románský relikviář svatého Maura. Vzácná památka, jež byla 40 let nezvěstná, byla odvezena do Prahy za účelem restaurování
 • 1991 - 29.-30. června, v Bečově poprvé od roku 1945 setkání současných českých a bývalých německých obyvatel města
 • 1996 - 15. července, po dlouholetých stavebních a renovačních pracích byl veřejnosti zpřístupněn bečovský zámek. V jeho prostorách instalována výstava "Gotické umění v Západních Čechách". Investorem opravy byl Památkový ústav v  Plzni.
 • 2002 - od května je hlavním exponátem na zámku relikviář sv.Maura, vzácná románská památka z první třetiny 13.století postupně budou doplňovány data novodobé historie
 • 27. 9.2008 – 110. výročí železniční tratě Karlovy Vary-Mariánské Lázně
 • 2009 - výročí  města, 610 let od udělení prvních městských práv
 • 2010 - komunální volby
 • 2011 - bude doplněno
 • 2012 - bude doplněno
 • 2013 - 115. výročí železniční tratě Karlovy Vary - Mariánské Lázně
 • 17. dubna 2014 - Bečov nad Teplou získal prestižní cenu časopisu Moderní obec za rok 2013 - předána ve Španělském sále pražského hradu
 • 28. srpna 2014 - prohlášena Krajinná památková zóna Bečovsko
 • 20. září 2014 - Konference 7 století Bečova
 • 2015 - objekt Základní umělecké školy Josefa Labitzkého byl prohlášen za kulturní památku města Bečov nad Teplou a uveden na Ústřední seznam kulturních památek České republiky
 • 2015 - pomník padlým v 1. světové válce před základní školou, postaven v roce 1932, byl zrekonstruován a vrácen do původní podoby. Na pomník byla navrácena jména padlých a reliéf meče
 • 2015 - město Bečov nad Teplou navštívil ministr kultury Daniel Herman, ministr zemědělství Marián Jurečka a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovaci Pavel Bělobrádek
 • 2016 - Obnova Městské knihovny, nové vybavení čítárny
 • 2017 - Setkání k 130. výročí Hudební školy, dnes Základní umělecké školy Josefa Labitzkého
 • 2018 - Konference "Naše historie s osmičkami v letopočtu"