Chvála Bečova

Motto:

"Bečov se starým hradem svým
jest jedno z nejmalebnějších
a  nejvýznamnějších míst
v kraji pod Krušnými horami."
(Bedřich Bernau, 1896)

Chvála Bečova

Vážený čtenáři,
zvu Tě na výlet do starobylého hradního městečka, jež se nazývá Bečov nad Teplou. Leží v krásné krajině v údolí říčky Teplé mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi, přímo v  srdci chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Okolí Bečova patří k  nejkrásnějším regionům Karlovarska. Najdeš zde fascinující přírodní scenérie, čisté životní prostředí a hojivé ticho hlubokých lesů. Jejich klid ruší jen opatrný krok zvěře, bzukot hmyzu a zpěv ptactva. Na své si přijde i milovník historických a uměleckých památek. Staleté lidské osídlení zanechalo ve zdejší krajině mnoho výrazných stop, které v nás evokují vzpomínku na radosti a strasti našich předků. S obdivem se vždy skláním před jejich dovedností, odvahou, pílí a  láskou k domovu, s nimiž dokázali proměnit divoké končiny plné nástrah v  kulturní krajinu, jež lahodí oku i duši. Novodobá historie po roce 1945 bohužel zanechala na tváři a památkách té krajiny mnohé neblahé jizvy. Jsou výčitkou i  varováním před lidskou hloupostí a zlobou v jakékoliv podobě.
Putuji Bečovskem již přes třicet let a zdaleka jsem se "nenasytil" všemi jeho zjevnými a skrytými krásami. Příroda zde v součinnosti s lidskou rukou vytvořila vlídný kraj plný harmonie a romantiky. Nejkrásnějším ročním obdobím je na Bečovsku podzim. Básník Jaroslav Seifert by tu v onom čase zlatého listí a babího léta jistě našel 75 procent všech krás světa.
Milý čtenáři, nevěříš-li mé chvále Bečovska, pak vsedni do auta, vlaku, autobusu nebo osedlej kolo či koně a úplně nejlépe pěšky se vydej na cestu a rač se přesvědčit o tom, že jsem chválil příliš málo. Následující řádky Ti při tom budou inspirací a skromným průvodcem. Přeji Ti šťastnou cestu a krásné zážitky!
Dr. Stanislav Burachovič