Hrad

Jeho nejstarší gotickou část postavili Rýzmburkové v první půli 14. století. Klenotem gotické části je hradní kaple Navštívení Panny Marie z roku 1400. Byla vysvěcena dne 14. května 1400. Má žebrovou klenbu se dvěma svorníky, na jednom je reliéfní znak pánů z Rýzmburka, na druhém heraldický čtyřlist. Rozměry kaple činí 14x10 metrů, její výška 9 metrů. Unikátní jsou původní gotické nástěnné malby. Zachycují 17 biblických výjevů (např. Kalvárie, Zvěstování, Narození Krista, Klanění Tří králů, Svatý Kryštof aj.). Autor maleb není znám. Podle některých badatelů mají tyto malby mystický a astrologický význam (symboly slunce, měsíce, hvězd aj.). Stav kaple a její výmalby je bohužel nedobrý. Již v  19. století kaple sloužila jako sýpka.

Historické jádro hradu tvoří dvě čtyřhranné věže, jež byly v první čtvrtině 16. století spojeny a stavebně sjednoceny obytným palácem o patnácti sálech (roku 1524). Stalo se tak za vlády Pluhů z Rabštejna, kteří hrad "zmodernizovali" v duchu pozdní gotiky a renesance. V paláci se dochovaly četné skvostné portály a okenní ostění z první poloviny 16. století. Některé portály sem byly osazeny druhotně koncem 19. století. Pocházejí z Nového dvora a  toužimského zámku. Portály jsou signovány různými kamenickými značkami.

V rámci úprav hradu počátkem 16. století byl k jeho gotické části přistavěn renesanční zámek, tzv. Pluhovský palác (Pluhovské domy). Na jeho nádvoří je umístěn znak Pluhů z Rabštejna, který symbolizuje jejich klíčový význam pro dějiny hradu a městečka Bečova.

V roce 1623 byla podoba bečovského hradu dále změněna likvidací mohutné válcové věže. Ta byla radikálně snížena a postupně degradována ze strážního a  obranného bergfritu na vyhlídkový rondel.

Během třicetileté války hrad značně zchátral. Po jejím skončení měl být nově opevněn podle plánů vojenského velitele hradu Jana Lacrona. Nebylo však dost peněz a tak byla postavena jen tzv. Lacronova bašta nad hradním příkopem (roku 1656).

V 18. století byly stavební úpravy hradu minimální. Torzo válcové věže v  předhradí muselo být sníženo na pouhých šest metrů. Z původně gotické věže zůstalo jen základové zdivo, na němž je osazen alianční znak Questenberků-Kouniců.

Poslední stavební zásahy na bečovském hradě proběhly v letech 1861-1865 podle plánů architektů Josefa Zítka a Josefa Mockera. Tyto stavební úpravy byly provedeny pouze v barokní budově zámku. Měly nevelký rozsah. Oba stavitelé předložili majiteli hradu Beaufortovi projekty na radikální přestavbu středověkého sídla v duchu romantického historismu. Beaufort s návrhy naštěstí nesouhlasil a hrad si tak zachoval svou starobylou podobu, jež uchvacuje každého návštěvníka Bečova.

Organickou součástí bečovského panského sídla je barokní zámek.

Barokní budova zámku byla stavěna již od počátku 18. století ve dvou etapách, v první 1701, ve druhé 1710 - 1713, v těsné blízkosti zpustlého hradu.. Budování tzv. Nového neboli Dolního zámku financoval tehdejší majitel bečovského panství Jan Adam Questenberk. Dominantou zámku je osmiboká nárožní věž. V ní byly umístěny reprezentační sály a kaple. Objekt zámku je spojen s předzámčím kamenným mostem se sochami Jana Nepomuckého a jezuitského pátera Jana de Gotto z  roku 1753. Na soklu plastiky svatého Jana Nepomuckého je alianční znak Questenberků-Kouniců. Vstupní bránu do zámku rámuje renesanční portál z doby kolem roku 1540. V letech 1861-75 proběhla modernizace interiérů zámku, na níž se podíleli J. Mocker a J. Zítek. V roce 1861 byla do dnešní podoby přestavěna zámecká kaple. Zámecké terasy pocházejí až z druhé půle 19. století. Pod terasami jsou rozsáhlá sklepení bývalého pivovaru z 18. století.

V roce 1996 byl nově opravený zámek vůbec poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout výstavu gotického umění Západních Čech. Jsou zde dva prohlídkové okruhy, I. je zaměřen na románský relikviář sv. Maura, II. nabízí barokní zámecké interiéry (knihovna, kaple, salóny). Od roku 2002 prezentuje bečovský zámek jako svoji chloubu renovovaný románský relikviář svatého Maura. (Státní hrad Bečov, tel.353999394.GSM: 606659637)