Městská památková zóna

2018

Zhotoveno zaměření objektu ZUŠ J. Labitzkého v tištěné i digitální podobě st. p. č. 740, k. ú. Bečov nad Teplou

Zhotoveno zaměření objektu bývalé vodárny st. p. č. 448, k. ú. Bečov nad Teplou

2017 a Městská památková zóna a kulturní památky

Na kulturních památkách města, radnici a ZUŠ J. Labitzkého letos restaurujeme vstupní dveře. Restaurování se ujal renomovaný restaurátor pan Zdeněk Koušek.

dveře radnice Radnicedveře zuš ZUŠ J. Labitzkého

Připravovaná oprava objektu základní školy začala zpracováním pasportu budovy. Zadání projektové dokumentace je ve fázy poptávkového řízení. Záměrem je opravit plášť budovy, střechu, fasádu, výměnit okna a vstupní dveře.

Město připravuje zpracování pasportu kulturní památky Vodárna v areálu bečovského nádraží, která se má stát výstupním místem pro plánovanou cyklostezku.

Revitalizace náměstí - pracujeme na možnosti vytvoření územní studie, která by pojala jak samotné náměstí, tak přilehlé přístupové cesty a zejména řešila komplikovanou dopravní situaci města.

V tomto roce slaví hudební bečovská škola 130. výročí. Nová kulturní památka, objekt ZUŠ J.L., byla pro účel hudební výuky postavena v roce 1900. OH

metodika (88.03 kB)

Nový Program regenerace MPZ

Město má od prosince 2015 schválený aktuální Program regenerace MPZ. Zásluhou jeho zpracovatelů se Bečov může pochlubit velmi kvalitním materiálem, který má šanci obstát  v soutěži o nejlepší Program regenerace MPZ a MPR. V roce 2014 získal Bečov vítězství v krajském kole a ani v následujících letech revitalizační práce v naší městské památkové zóně neustávaly. Proto také město znovu podalo přihlášku do soutěže.

Co všechno se v MPZ děje najdete v sekci Aktuality v MPZ.

Bečov má další kulturní památku!

ZUŠ

V lednu 2015 byla na seznam kulturních památek zapsána budova Základní umělecké školy Josefa Labitzkého včetně zabudovaných varhan. fotografie

Školní ulice jako nová

Na podzim proběhla kompletní rekonstrukce povrchu ve zbývajících částech Školní ulice v Bečově. Zastupitelstvo schválilo přijetí několikamilionového úvěru, díky kterému se tento projekt podařilo realizovat. Prstenec přístupových cest k náměstí už má tak vesměs nový povrch a na řadě je tedy náměstí samotné.

Archeologové v MPZ

Archeologové z bečovské městské památkové zóny jen tak neodejdou, po dokončení zjišťovacího průzkumu se budou věnovat také dalším činnostem směřujícím k ochraně našeho významného kulturního dědictví. Ve spolupráci s nimi město plánuje také informační kampaň pro občany, která bude zaměřená na pravidla a zákonné normy týkající se rekonstrukcí objektů v MPZ

Revitalizece centra města zahájena!

revitalizace centra městaNejvětším realizovaným projektem roku 2014 bylo zahájení revitalizace historického jádra Bečova, při níž došlo k nálezu historické valounové dlažby. Nález je mimořádný svým rozsahem dochování a představuje významnou památkovou hodnotu městské památkové zóny.

Městský parkMěstský park

K oživení "zapomenutého" prostoru v okolí opraveného kostela přispělo vybudování Městského parku, který nabídne obyvatelům  a návštěvníkům města možnosti k procházkám i odpočinku. Městem vložená investice se zazelená již na jaře 2015.

Restaurování pomníků padlým

V roce 2014 získalo město prostředky na restaurování pomníků padlým v Bečově a ve Vodné.Bečovský pomník se přiblíží k původní úpravě, která uctívala oběti 1. světové války.

pomník - původní podoba

V roce 2014 byla rovněž restaurována kašna u radnice, kterou provedl, stejně jako v případě pomníku, Bc. Michal Durdis.

Krajinná památková zóna Bečovsko

KPZ

Město letos v létě dosáhlo u Vlády České republiky vyhlášení Krajinné památkové zóny Bečovsko. Pro naše krásné městečko jsme tak získali další významný stupeň ochrany díky jeho výjimečným dokladům kontinuálního utváření kulturní krajiny v symbióze s cennými přírodními útvary CHKO Slavkovský les. návrh KPZ

Cena

Bečov nad Teplou získal prestižní ocenění časopisu Moderní obec pro rok 2013.

V rámci předávání cen Soutěže o cenu Programu regenerace MPZ a MPR pro rok 2013, které proběhlo dne 17. dubna  2014 ve Španělském sále Pražského hradu, byla předána cena časopisu Moderní obec.

Hotel Central

Město pokračuje v jednáních, které směřují k záchraně kulturní památky, bývalého hotelu Central. Pro tuto kdysi nádhernou secesní stavbu je zapojení města pravděpodobně jedinou možnou záchranou.

Hotel Central

Hotel Central