Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ

LOGO

 

          

Stránka

Noc kostelů v Bečově nad Teplou


5. 4. 2018

Kolumbárium


V současnosti je zadána studie a návrh stavby kolumbária v Bečově nad Teplou na stávajícím hřbitově. Zároveň bude zpracován návrh úpravy  "starého hřbitova" kde by mělo stát kolumbárium a dále úprava pozemku k pohřbívání a ukládání uren do hrobových míst. Také se zvažuje vybudování toalet pro veřejnost a rozvod vody a napojení se na stávající sítě. OH


27. 3. 2018

INFORMACE O UZAVŘENÉ LÁVCE


LÁVKAlávka

INFORMACE O UZAVŘENÉ LÁVCE ZE DNE 26. 3. 2018

Středový pilíř lávky pod hradem je vzhledem k poruchám jeho založení v havarijním stavu. Tím je další používání lávky životu nebezpečné, proto je lávka do nápravných opatření uzavřena.

Po prohlídce stavebního stavu pilíře lávky mostním technikem a mostním inženýrem byl zvolen postup nápravných opatření pro stabilizaci pilíře a následné zprovoznění objektu.

Bude zpracována technická dokumentace pro projednání oprav s orgány státní správy a následně zahájeny práce na sanaci pilíře a uložení nosné konstrukce na pravé opěře. Znovuotevření se předpokládá na měsíc květen 2018.

 


27. 3. 2018

Obnova základní školy


 

 

 

fasáda

Obrazová informace z průběhu zpracovávání stavení projektové dokumentace obnovy základní školy. Takto bude brzo vypadat průčelí naší školy. Probíhají jednání o detailech připravované realizace.


27. 2. 2018

výstava ve Florennes


V pondělí 26. února 2018 se konala schůzka se zástupkyní Walonské části Belgie v České republice paní P. Krobovou o připravované výstavě Bečova nad Teplou v partnerském

Florennes. Pravděpodobně bude výstava zrealizována v příštím roce 2019. V současnosti připravuje Město návštěvu bečovské veřejnosti ve Florennes ve dnech 29. 6. - 4. 7. 2018, u příležitosti konání slavností Marché, s připomínkou napoleonských válek.

výstava ve Florennes

Sv. Pierre-et-Paul March v Florennes
 
Března svatých Petra a Pavla v Florennes

Každý rok, po více než 181 let, byla Florennes svědkem jednoho z nejdůležitějších Folklórních dnů Entre-Sambre-et-Meuse.
Více než 1500 mužů v tradičních zbraních a kostýmech a po tři dny na ulicích Florennes.
Svátky svatých-Pierra a Pavla se konají každý rok v Florennes v neděli 29. června nebo v neděli po tomto datu.
Nenechte si ujít neděli, náměstí praporu v parku hradu Ducs de Beaufort v pozdním odpoledni. Velkolepá výstava, kterou si nesmíte nechat ujít a poznat.

Března svatých Petra a Pavla v Florennes

27. 2. 2018

Co jsme projednali


Na Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Praze se vyhodnocovala soutěž o památku roku 2017. Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny ve Valticích, na konferenci sdružení 22. 3. 2018. Naše město se hlásilo do soutěže v předcházejícím kole s pomníkem před základní školou a za jeho restaurování jsme získali medaili Ministerstva obrany ČR.

16. 2. 2018 - se konala kontrola vedení matrik na Městském úřadě se závěrem - matriky vedeny bez závad

Začánají svatby - v obřadní síni radnice se konala 24. 2. 2018 svatba novomanželů z Hlinek.

Setkání se zástupkyní Správy železničních dopravních cest a projektanty obnovy bečovské nádražní budovy a místní cyklostezky jehož důvodem bylo sladění záměrů obnovy dotčeného území. Velmi zajímavé setkání, kde jsme řešili samotné obnovy budov ale i možnosti získání pozemků pro město, kabelizace elektrických rozvodů, oživení celého území a nové možnosti provozu atd.

Příprava pasportizace zeleně ve veřejném prostranství

Probíhá příprava další etapy realizace parku v centru města - umístění mobiliáře, osazení květinovými záhony...

Pracujeme na studii stavební obnovy fary a vzniku komunitního centra a zajištění provozu objektu

Zadáváme studii kolumbária na zdejším hřbitově

Pracovní schůzky nad projektem bytového domu v Mariánskolázeňské ulici, kde vznikne 5 malometrážních bytů a z toho jeden bezbariérový a kancelář Městské společnosti Bečov, s.r.o. , včetně zázemí pro zaměstnance, šatny pro ženy a muže, umývárky atd.

Stavební projektová dokumentace objektu základní školy pokračuje, jednání s památkáři o zevní podobě obnovy budovy, výměny oken, fasádě atd.

Podali jsme žádosti o dotaci na Karlovarský kraj, vybavení hasičů, vydání fotografické publikace o Bečovu nad Teplou a chystáme žádost  na opravu ulice Nová

Připravujeme zasedání zastupitelstva, na kterém budeme schvalovat zadání oprav v letošním roce, smlouvy, studie k realizaci plánovaných záměrů...

Přípravujeme vydání Bečovského zpravodaje

                      Akci Hledání velikonočního vajíčka

                      Bečovské kvítí

                      Bečovské slavnosti

                      Vysazení stromu Olgy Havlové - 15. 9. 2018

                      Koncert pěveckého sboru z Thalheimu 15.9.2018

 

 

 

 

 


25. 2. 2018

Masopust


Tradiční akce masopustní průvod v Bečově nad Teplou připravili dobrovolníci z bečovských spolků a vzbudili pozornost velmi hezkými maskami a hlučnou dechovou hudbou. Děkujeme za obětavost a přejeme krásný den.průvod


10. 2. 2018

cyklostezka


cyklostezka

Cyklostezka Bečov nad Teplou, I. část

Vpravo vjezd z Nádražní ulice pro motorkáře, cyklisty, osobní auta a autobusy (v levé části bude vybudována točna pro autobusy) a v popředí podél řeky, podél povede samotná cyklostezka. Nechybí zde ani promenáda pro pěší, obklopená zelení.

5. února 2018

Jednání nad studií bečovské cyklostezky připravovalo plán nutných kroků, které povedou k realizaci cyklostezky. Ta propojí tři části města, Bečov nad Teplou, Vodná a Krásný Jez a naváže na regionální cyklostezky směrem na Teplou i na Karlovy Vary a na další stávající zrealizované  cyklostezky. Město Bečov nad Teplou v těchto dnech zhotoví vizualizaci podkladů, aby byl návrh předložen veřejnosti a umístí je na veřejných prostranstvích. Zaměřená budova vodárny, která je součástí cyklostezky projde průzkumy a zadáním projektové dokumentace. Po té bude zahájena í rekonstrukce budovy. Vnitřní prostor bude využit na veřejné WC, případně se sprchou (vzhledem k předpokládanému velkému pohybu cyklistů a návštěvníků) a dále nabídkou informací o městě a jeho atraktivitách. Rok 2018 bude rokem příprav podkladů cyklostezky pro územní rozhodnutí, stavební povolení atd., následovat bude výběrové řízení realizátora a samotná realizace, pravděpodobně v roce 2019-2020.


9. 2. 2018

Na čem pracujeme v únoru 2018


Na čem pracujeme v únoru 2018

Začátkem února 2018 bylo předáno Městu stavební zaměření vodárny u nádraží a zaměření stávajícího stavu objektu budovy ZUŠ J. L. Dalším krokem bude zpracování rozpočtu na opravy fasády a střechy ZUŠ J. L. a stanovení postupu obnovy vodárny, která bude sloužit jako výstupní místo cyklostezky.

V pondělí 5. února:

- se konala schůzka s architektem Ing. arch. T. Bernáškem, který se bude zabývat přípravou vybudování kolumbária v Bečově nad Teplou. Závěr schůzky přinesl návrh na vybudování kolumbária na starém hřbitově s tím, že se vytvoří studie této části hřbitova na celém pozemku, včetně umístění komumbária; v letošním roce budeme opravovat přilehlou hřbitovní zeď u starého hřbitova

- na Městě proběhla konzultace o úpravě vjezdu do Sběrného místa na Karlovarské ulici - zde je v plánu odstranění stavební buňky při vstupu a postunutí vstupní brány do vnitřního prostoru, mimo jiné z důvodu rozšíření nájezdu do Sběrného místa

- pracovní jednání o výměně povrchu náměstí; konzultace s Národním památkovým ústave, speciálním stavebním úřadem atd.

- pracovní jednání o zpracování pasportu zeleně ve veřejném prostoru a nastavení plánu její údržby se závěrem - v nejbližších dnech dojde k objednávce soupisu stromů ve veřejném prostoru a popisu jejich zdravotního stavu a návrhu péče o tuto veřejnou zeleň

- schůzka nad studií cyklostezky - část u vodárny; Město nechá zpracovat vizualizaci a zajistí její zveřejnění na plánovaném místě hlavního výstupního místa cyklostezky (a přilehlého parkoviště pro cca 50 osobních automobilů, 4 autobusy, 50 cyklistických kol, promenádě a samotné cyklostezky)

 

 


6. 2. 2018

Stránka