Navigace

Protikorupční linka

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Jak se Vám líbí webové stránky města?

Celkem hlasů:
53
Hlasování začalo:
21. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Slovo starosty

 

Vážení a  milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás na tomto místě oslovil u  příležitosti vydání prvního letošního čísla pravidelně vydávaného zpravodaje města Bečov nad Teplou.

Uplynulý rok 2018 byl zcela mimořádný. Byl nazýván rokem osmičkovým a  byl ve znamení oslav významných výročí jak českých, tak i  československých. Slavili jsme 100 let od vzniku společného státu Čechů a  Slováků. Na samotném začátku roku uplynulo již 25 let od vzniku samostatné České republiky, jemuž v  roce 1992 předcházelo rozdělení Československa. Připomněli jsme si potupnou mnichovskou dohodu z  roku 1938 a  také pohnuté události z  února roku 1948. Rovněž jsme vzpomněli na krátké ale zásadní vzepětí demokratických sil v  roce 1968. 

Změn doznal i  život v  našem městě. Výsledek komunálních voleb přispěl ke změnám ve vedení města a  3 . prosince 2018, na 2 . zasedání Zastupitelstva města, jsem byl zvolen starostou města. Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat za důvěru nejen zastupitelům, kteří mě zvolili na pozici starosty, ale především všem občanům za jejich odevzdaný volební hlas. Takto vložená důvěra mě  naplňuje vědomím obrovské odpovědnosti a  velkou dávkou pokory, se kterou budu k  práci pro obec přistupovat.

V roce 2019 opět oslavíme mnohá výročí jak v  naší zemi, tak i  v  našem městě.

Připomeneme si 30 let od listopadu 1989, kdy došlo

 k  pádu totalitní komunistické vlády a  byla  obnovena demokracie v  naší zemi.

Uplynulo již 20 let od vstupu České republiky do NATO a  15 let od vstupu naší země do Evropské unie.

Naše město si v  roce 2019 připomene 620 let od udělení městských práv, 150 let od založení Sboru dobrovolných hasičů a  140 let od slavnostního otevření školy v  Bečově nad Teplou. V  této souvislosti jsou na letošní rok připravovány ve městě oslavy, o  jejichž konání budete na stránkách tohoto zpravodaje podrobně informováni.

Využívám této příležitosti a  chci upřímně poděkovat všem organizacím, spolkům i  jednotlivcům, kteří se v  roce 2018 podíleli na zdárném průběhu akcí realizovaných v  našem městě. Děkuji za podporu všem občanům, kterým věci veřejné nejsou lhostejné. Děkuji rovněž všem, kteří svou činností reprezentují naše město a  přispívají k  šíření jeho dobrého jména.

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví, které je základem spokojeného a  plodného života, a  také mnoho štěstí, bez něhož se v  životě také neobejdeme.

Nám všem přeji co nejvíce vzájemného porozumění. Naslouchejme si, buďme k  sobě vstřícní a  tolerantní.

Miroslav Nepraš