Občan

Slovo starosty

Vážení spoluobčané

Jarní dny jsou u konce a přichází měsíc červen, v jehož závěru nastává léto. Pro naše děti jeden ze stěžejních měsíců v roce. První den v měsíci slaví Mezinárodní den dětí a v závěru dostávají vysvědčení a začínají jim dvouměsíční prázdniny.

V době letních prázdnin budou zahájeny stavební práce v Základní a mateřské škole v Bečově nad Teplou, tzn. II -VI. etapa rekonstrukce jejího sociálního zařízení.

Stále pokračuje rekonstrukce požární zbrojnice, jejímž hlavním cílem je zvýšení připravenosti při zásazích a při řešení následků katastrof. V průběhu provádění stavebních prací byla mj. zjištěna u trámových stropů ve velkém rozsahu degradace prken a trámů, která vznikla zřejmě v důsledku masivního zatékání v minulosti. Toto zjištění vedlo k průzkumu stavu dřevěných konstrukcí stropu, který potvrdil výskyt dřevokazné houby – dřevomorky.

S ohledem na stav rozpracovanosti stavby musel být povolán statik projektanta, který navrhl provedení nové konstrukce stropu s tím, že stávající konstrukce musí být kompletně odstraněna. V důsledku těchto okolností, které nebylo i přes veškerou důslednost projektové přípravy možno předvídat, se náklady na rekonstrukci z původní hodnoty navyšují o 28 %. I přes tyto komplikace bude termín ukončení stavby dodržen.

Pokračují též rekonstrukční práce na sportovní kabinách v areálu fotbalového hřiště.

Počátkem června proběhl týdenní výměnný pobyt žáků uměleckých škol J. Labitzkého Bečov nad Teplou a Eibelshausen-Eschenburg (SRN). Dlouholetá spolupráce s německou základní školou s rozšířenou výukou hudebních předmětů byla letos zakončena společným závěrečným koncertem v sále ZUŠ J. Labitzkého.

Kulturní a společenský život v Bečově nad Teplou zpravidla zajišťují neziskové spolky. Přestože je naše obec co do počtu obyvatel malá, v kulturním vyžití předčí mnohá větší města. Z lidových zvyků a tradic vzpomeňme třeba Masopust, vynášení Mařeny nebo Pálení čarodějnic.

Z tradičních akcí například plesy, taneční zábavy, koncerty. V posledních letech jsou pro naše občany bezpochyby vrcholem kulturního dění Bečovské slavnosti. Plakát na letošní XIX. ročník Bečovských slavností nalez-nete v zadní části tohoto vydání. 

Na závěr tohoto letního čísla Bečovských listů mi dovolte popřát Vám příjemnou dovolenou, pohodové prázdniny a příjemný odpočinek.