Výlukové jízdní řády platné po dobu uzavírky silnice I/20 u Bečova nad Teplou

...

440323 Plzeň-Toužim-Karlovy Vary Typ: PDF dokument, Velikost: 118.34 kB

408 Toužim-Útvina-Krásné Údolí-Otrocˇín-Becˇov n.Teplou-Nová Ves u Becˇova,Louka Typ: PDF dokument, Velikost: 40.88 kB

409 Bochov-Toužim Typ: PDF dokument, Velikost: 31.46 kB

410 Karlovy Vary-Brˇezová-Stanovice-Becˇov n.Teplou-Toužim Typ: PDF dokument, Velikost: 25.31 kB

 

Výlukové jízdní řády, které byly zpracovány z důvodu úplné uzavírky silnice I/20 u Bečova nad Teplou.

Pro informování cestujících ve/ze směru Plzeň ještě připravujeme přehledné schéma, které dopošleme následně.

Protože se jedná o bezprecedentní dopravní opatření, jsou k dispozici objízdné trasy s omezenými možnostmi a je dotčena řada přepravních vztahů, dovolujeme si Vás požádat o pochopení, neboť zachování všech těchto vztahů není technicky proveditelné a s ohledem na konkrétní poptávku po přepravních službách bylo ze strany objednatele i dopravce učiněno maximum, které při disponibilním počtu a kapacitách autobusů a řidičů bylo možné.

Vyhodnocením parametrů objízdných tras a možností bezpečného vyhýbání vozidel budou po úseku Krásné Údolí – Chodov – Bečov nad Teplou provozovány pouze nízkokapacitní autobusy.

Linka 440323 Plzeň – Toužim – Karlovy Vary bude trasována z Toužimi přes Bochov, nově již v obou směrech bude k dispozici i zastávka Malé náměstí.

Linka 420410 Karlovy Vary - Březová - Stanovice - Bečov n. Teplou - Toužim bude vedena po objízdné trase ze zastávky Stanovice, Hlinky přes Javornou do zastávek Útvina, Chylice; Útvina ,Přílezy; Krásné Údolí, Odolenovice a z Krásného Údolí po své řádné trase do Toužimi. Výjimkou bude spoj 420410/22, který pro zajištění návaznosti od Plzně i pro město Bečov nad Teplou bude veden po objízdné trase z Krásného Údolí přes Otročín, Měchov; Chodov; Bečov n. Teplou, náměstí; Bečov n. Teplou; Bečov n. Teplou, Vodná; Stanovice, Hlinky a dále po své řádné trase do Karlových Varů.

Linka 420408 Toužim - Útvina - Krásné Údolí - Otročín - Bečov n. Teplou - Nová Ves u Bečova, Louka je upravena tak, aby skloubila nejdůležitější přepravní vazby a byly vytvořeny návazné spoje z/na linku 440323 Plzeň - Toužim - Karlovy Vary v pracovních dnech z Toužimi do Bečova nad Teplou a zpět.

  • o víkendu je zachován přípoj od 440323/101 z Plzně do Bečova a na spoj 440323/104 z Bečova do Plzně.
  • o víkendu je zachován přípoj od 440323/103 z Plzně  do Krásného Údolí a na spoj 440323/106 z Krásného Údolí do Plzně.
  • o víkendu je zachován přípoj od 440323/107 z Plzně do Krásného Údolí a na spoj 440323/110 z Krásného Údolí do Plzně.
  • o víkendu je zachován přípoj od 440323/109 z Plzně do Bečova a na spoj 440323/112 z Bečova do Plzně.

Z důvodu potřeby převedení víkendové kapacity na linku 420408 bylo třeba upravit i linku 420409 Bochov – Toužim.

Na jízdním řádu linky 420409 byla zapracována obsluha zastávky Toužim, Malé náměstí i na spojích vedených z Toužimi do Bochova. Na těchto spojích byla upravena jízdní doba. Spoje 420409/10, 7, 16, 15, 34, 33, 42, 41 jsou po dobu výluky zrušeny. Zastávky v úseku Toužim – Bochov a zpět o víkendu obslouží spoje linky 440323.

V průběhu tohoto mimořádného provozu bude probíhat vyhodnocování s cílem vyladit, případně vylepšit celé řešení s ohledem na zjištěné skutečnosti.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení a dovolujeme si požádat o další komunikaci v rámci svých obcí.

S pozdravem

Jan Mládek

Koordinátor IDS KK

Přílohy

L440323_240325_368855.pdf

L440323_240325_368855.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,75 kB

lV_0420408_výlukový _25.3.2024.pdf

lV_0420408_výlukový _25.3.2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 40,88 kB

lV_0420409_výlukový _25.3.2024.pdf

lV_0420409_výlukový _25.3.2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,46 kB

lV_0420410_výlukový_25.3.2024.pdf

lV_0420410_výlukový_25.3.2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,31 kB

L440323_240411_370020.pdf

L440323_240411_370020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,34 kB
Datum vložení: 19. 3. 2024 13:11
Datum poslední aktualizace: 15. 4. 2024 8:43
Autor: Bc. Žaneta Svobodová