N1 Výkres základního členění území

N1 Výkres základního členění území.pdf
Type of file: PDF Document, size: 2.3 MB
taken off: 22×
Inserted: 10. 4. 2024

N2 Hlavní výkres

N2 Hlavní výkres.pdf
Type of file: PDF Document, size: 4.14 MB
taken off: 20×
Inserted: 10. 4. 2024

N2.1 Výkres veřejné infrastruktury

N2.1 Výkres veřejné infrastruktury.pdf
Type of file: PDF Document, size: 2.98 MB
taken off: 20×
Inserted: 10. 4. 2024

N2a Hlavní výkres 5000 Bečov

N2a Hlavní výkres 5000 Bečov.pdf
Type of file: PDF Document, size: 1.66 MB
taken off: 14×
Inserted: 10. 4. 2024

N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Type of file: PDF Document, size: 1.03 MB
taken off: 16×
Inserted: 10. 4. 2024

O1 Koordinační výkres

O1 Koordinační výkres.pdf
Type of file: PDF Document, size: 4.98 MB
taken off: 13×
Inserted: 10. 4. 2024

O1.1 Koordinační výkres Bečov 5000

O1.1 Koordinační výkres Bečov 5000.pdf
Type of file: PDF Document, size: 2.76 MB
taken off: 21×
Inserted: 10. 4. 2024

O2 Širší vztahy

O2 Širší vztahy.pdf
Type of file: PDF Document, size: 3.18 MB
taken off: 19×
Inserted: 10. 4. 2024

O3.1 Předpokládaný zábor půdní hofondu

O3.1 Předpokládaný zábor půdní hofondu.pdf
Type of file: PDF Document, size: 682.84 kB
taken off: 16×
Inserted: 10. 4. 2024

O3.2 Předpokládaný zábor půdní hofondu

O3.2 Předpokládaný zábor půdní hofondu.pdf
Type of file: PDF Document, size: 683.28 kB
taken off: 12×
Inserted: 10. 4. 2024

Textová část

Textová část.pdf
Type of file: PDF Document, size: 2.32 MB
taken off: 23×
Inserted: 10. 4. 2024

Územní plán města Bečov nad Teplou - Změna č. 2 2009

Územní plán města Bečov nad Teplou - Změna č. 2 2009.pdf
Type of file: PDF Document, size: 269.42 kB
taken off: 21×
Inserted: 10. 4. 2024

Územní plán města Bečov nad Teplou - Změna č. 1 2008

Územní plán města Bečov nad Teplou - Změna č. 1 2008.pdf
Type of file: PDF Document, size: 3.02 MB
taken off: 20×
Inserted: 10. 4. 2024

Územní plán Bečov nad Teplou_Krásný Jez - mapa

Územní plán Bečov nad Teplou_Krásný Jez - mapa.pdf
Type of file: PDF Document, size: 11.72 MB
taken off: 19×
Inserted: 10. 4. 2024

Územní plán Bečov nad Teplou_Vodná - mapa

Územní plán Bečov nad Teplou_Vodná - mapa.pdf
Type of file: PDF Document, size: 9.08 MB
taken off: 13×
Inserted: 10. 4. 2024

Územní plán Bečov nad Teplou - mapa

Územní plán Bečov nad Teplou - mapa.pdf
Type of file: PDF Document, size: 28.79 MB
taken off: 19×
Inserted: 10. 4. 2024

Textová část územního plánu Bečov nad Teplou 2005

Textová část územního plánu Bečov nad Teplou 2005.pdf
Type of file: PDF Document, size: 58.5 MB
taken off: 24×
Inserted: 10. 4. 2024