Formuláře ke stažení

I.

Program pro poskytování dotace města Bečov nad Teplou a návratné finanční výpomoci (dále program) schválen zastupitelstvem města dne 13. prosince 2016 bod jednání 17/6/9F - dne 3. prosince 2018 schválena zastupitelstvem města změna, bod jednání 02/05/03 - dne 28. května 2019 schválena zastupitelstvem města změna, usnesením č. 06/28/2019.

II.

Regenerace městské památkové zóny Bečov nad Teplou (MPZ) a krajinné památkové zóny (KPZ Bečovsko)

Formulář po obyvatele MPZ A KPZ

V případě záměru oprav na nemovitosti v MPZ Bečov nad Teplou, které se týkají viditelných částí objektu (střecha, fasáda, okna, dveře atp.), musí majitelé požádat o vydání závazného stanoviska Magistrát města Karlovy Vary, státní památkovou péči.

III.

Místní poplatky

Přiznání k poplatku z pobytu.docx 

IV.

Matrika

V.

Ostatní