Svatby v Bečově

Svatby v Bečově nad Teplou

Termíny oddacích dnů pro rok 2024 jsou aktualizovány!

Z kapacitních důvodů městského úřadu oddáváme pouze v níže vypsané termíny!! Je nutné si nejdříve zajistit termín na matrice!!

Po dohodě je možné zamluvit termín v pracovní dny.

Na zámku a zámeckých terasách jen pokud je zámek otevřený (březen-říjen).Mimo sezonu jen po domluvě.

Oddací místa: radnice, zámecká kaple, zámecké terasy, Bečovská botanická zahrada, jiná místa v k.ú. Bečov nad Teplou, Vodná, Krásný Jez, Teplička a Chodov po dohodě.

Poplatky

Svatba na radnici: pokud mají oba trvalý pobyt v ČR a je svatba v uvedený termín (viz.níže) pak se žádný poplatek nevybírá. V termínech, které nejsou stanoveny zastupitelstvem města se vybírá 3000,- Kč.

V zámecké kapli: 6000,- Kč  zámku + 3000,- Kč MěÚ

Na zámeckých terasách: 4000,- Kč zámku  + 3000,- Kč MěÚ

Na jiných vhodných místech: 3000,-MěÚ

Poplatek zámku je splatný do 30 dnů od zamluvení termínu svatby, v případě neuhrazení platby v dané lhůtě nebude termín svatby rezervován!!!

Termíny oddacích dnů v obřadní místnosti na radnici (bez poplatku):

 • 13. 01. 2024
 • 10. 02. 2024
 • 09. 03. 2024
 • 20. 04. 2024
 • 18. 05. 2024
 • 22. 06. 2024
 • 13. 07. 2024
 • 10. 08. 2024
 • 14. 09. 2024
 • 19. 10. 2024
 • 16. 11. 2024
 • 14. 12. 2024

Termíny oddacích dnů na jiném vhodném místě v k.ú. Bečov nad Teplou, Vodná, Krásný Jez, Teplička a Chodov (správní poplatek 3000,-Kč)

 • 13. 01. 2024
 • 10. 02. 2024
 • 09. 03. 2024
 • 20. 04. 2024
 • 18. 05. 2024
 • 15. 06. 2024
 • 22. 06. 2024
 • 13. 07. 2024
 • 27. 07. 2024
 • 10. 08. 2024
 • 24. 08. 2024
 • 14. 09. 2024
 • 19. 10. 2024
 • 16. 11. 2024
 • 14. 12. 2024

V jiné termíny neoddáváme!

Neoddáváme pokud je sobota státním svátkem nebo pokud jsou v sobotu volby!

Oddává se vždy v celou hodinu, na zámku a zámeckých terasách  nejdříve v 11.00 hod. a nejpozději ve 14.00 hod.

Doklady:

Pokud jsou snoubenci občané ČR, předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství (pokud je svatba na zámku nebo na zámeckých terasách, předkládá se i žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě), dále předloží platné občanské průkazy, rodné listy, rozsudek o rozvodu jestliže jsou rozvedeni. V případě, že spolu snoubenci mají dítě, předloží rodný list dítěte. Uvedené doklady a formuláře (níže)  se předkládají nejpozději 30 dní před termínem uzavření sňatku.

Formuláře:

Kontakt na matriku: 353 999 318, 725 470 250 - Bc. Žaneta Svobodová, email: info@becov.cz

Kontakt na zámek: 353 999 394, mobil 606 659 637

e-mail na zámek: info@zamek-becov.cz