Místní poplatky

Od 10. 01. 2024 přijímáme platby za místní poplatky v pokladně Městského úřadu v Bečově nad Teplou. K hrazení poplatků v hotovosti prosím využívejte výhradně úřední dny, tedy Pondělí a Středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

  • Osoba, která je trvale přihlášena na území města Bečov nad Teplou (Vodná, Krásný Jez) - 800,-Kč/rok
  • Objekt na území města v němž není trvale hlášená žádná osoba – 800,-Kč/rok

Od poplatku jsou osvobozeny tyto osoby:

  1. děti ve věku do dvou let ke dni 01. 01. daného roku
  2. ostatní osoby ve věku 80 let a starší ke dni 01. 01. daného roku
  3. osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, kterým náleží průkaz ZTP či ZTP/P podle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  4. ostatní viz. OZV č.1/2023

Poplatek za psa:

  • 1 pes /200,-Kč, každý další pes 300,-Kč
  • osoby starší 65 let: 1 pes/100,-Kč, každý další pes 200,-Kč. 

Poplatky je možno hradit hotově do pokladny Městského úřadu v Bečově nad Teplou nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu: 800483389/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte: Příjmení/ulice/č.p./

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 30. 4. 2024