Zapojení do obecního systému odpadového hospodářství

Zákon o odpadech stanovuje, že každá fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání je tzv. původcem odpadu. Tyto osoby jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti při nakládání s odpadem. Každý podnikatel by si měl především zajistit likvidaci odpadu. Město Bečov nad Teplou nově nabízí podnikatelům možné řešení. Zapojení se do systému odpadového hospodářství zavedeného městem Bečov nad Teplou.

1. podnikatel podá žádost o zapojení se do systému

Žádost o zapojení do systému OH Typ: PDF dokument, Velikost: 115.66 kB

2. podnikatel uzavře s městem Bečov nad Teplou smlouvu

Návrh smlouvy podnikatel, město Bnt Typ: PDF dokument, Velikost: 213.42 kB