Uhelný vrch (772 m)

Čedičový vrch východně od Dražova. Ve středověku se v jeho úbočích těžilo železo, jež se hutnilo u Javorné a Rybničné. Roku 1909 byl pod vrchem otevřen důl Josef Jiří, v němž se těžilo žluté neboli voskové uhlí. Zpracovávalo se na topné brikety a tzv. montánní vosk pro gumárenský a chemický průmysl. Na úpatí Uhelného vrchu směrem k Novým Kounicím stojí ruina závodu, který uhlí zpracovával. V roce 1957 byl podniknut neúspěšný pokus obnovit těžbu uhlí.