Město archiv

Adresa městského úřadu
nám. 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

Telefon: 353 999 318

GSM: 725 470 250

E-mail:   info@becov.cz

IČO:       00254410

ID datové schránky: szbbfjh

Úřední hodiny MěÚ Bečov nad Teplou:

PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

 

# 

V srdci lázeňského trojúhelníku najdete skutečné poklady.

Novinky e-mailem. Každý občan má možnost po zaregistrování se do této služby (v pravém sloupci) pravidelně získávat přímo na svoji e-mailovou adresu důležité informace, které vám doposud zasíláme formou SMS zpráv.

AKTUALITY

XVI. Bečovské slavnosti

Termín: 13. - 14. 7. 2019

Informace pro stánkaře:

Všeobecné podmínky pro stánkaře

Přihláška na XVI. Bečovské slavnosti

 

Oslavte s námi stoletá výročí - projekt Města Bečov nad Teplou, kterým připomenulo 100 let naší státnosti a 100 let od založení místní Bečovské botanické zahrady

Krásný Jez - u pomníku padlých v 1. světové válceKrásný Jez, u pomníku padlých v 1. světové válce

Bečov nad Teplou - pietní akt před pomníkem padlých v 1. světové válce před základní školou

Bečov nad Teplou - pietní akt u pomníku padlých v 1. světové válce před základní školou

Vodná

Vodná - u obnoveného pomníku padlých v 1. světové válce

Bečov nad Teplou - pomník padlých v 1. světové válce před základní školou

PIETNÍ AKT U HROBU jOSEFA lABITZKÉHO

Pietní akt u hrobu Josefa Labitzkého v Karlových Varech

Strom O. Havlové v Bečovské botanické zahradě.

Strom O. Havlové zasazen v Bečovské botanické zahradě u příležitosti 85. výročí narození. Převislou vrbu zasadili doktorka M. Černá a p. Bautzová, spolu s O. Halákovou a J. Šindelářem, za přítomnosti široké veřejnosti.

Ocenění

Ocenění uměleckého kování cenou Alfreda Habermanna, za organizaci Mezinárodního kovářského sympozia v Bečově nad Teplou.

sokolovna

A takto vypadá střecha sokolovny nyní. Objekt čekají další opravy, zejména nová fasáda.

Na objektu sokolovny začala realizace oprav a nátěru střechy.

V září bude dokončena obnova povrchu ulice Nová.

Studie úpravy hřbitova s novým kolumbáriem bude předložena veřejnosti k připomínkování  v průběhu září.

Hřbitovní zeď je dokončena, ještě tam proběhnou drobné úpravy.

Schody mezi Nádražní a Sráznou a jejich první část - probíhá příprava opěrné zdi a zajištění napojení pramene vody, dále, archivní rešerše o nálezích na tomto místě.

 

Zahájili jsme opravu hřbitovní zdi financovanou z rozpočtu města s příslibem dotace Ministerstva zemědělství.

Ve spolupráci s dopravním inženýrem pracujeme na úpravě systému parkování před nádražím pro autobusy a osobní vozy a dále před panelákovými domy U Trati.

včely

22.5.2018 - roj včel na lípě v parku na nám. 5. května, hasiči v akci s vysavačem

_____________________________

Dle vyjádření KSÚS KK bude Nádražní ulice ještě upravena souvislou vrstvou asfaltu, čeká se na opravu stroje.

_____________________________

INFORMACE O OPRAVÁCH SILNIC VE VLASTNICTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - V BEČOVĚ NAD TEPLOU JE TO MIMO JINÉ NÁDRAŽNÍ ULICE

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

V příloze Vám zasílám mapu akcí na silnicích II. a III. tříd v Karlovarském kraji pro rok 2018, aktualizovanou na konci dubna. Mapa nezahrnuje běžnou údržbu komunikací.

V letošním roce vydá kraj na investiční a neinvestiční akce rekordní sumu financí. V mapě je též vyznačen zdroj financování akcí, kraj má vždy na každé akci spoluúčast v různé procentuální výši.

V případě, že se nám díky soutěžím podaří ušetřit finanční prostředky, máme v zásobě další projekty na které budou použity.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, či připomínku, neváhejte mne prosím kontaktovat.

Přeji příjemný den

S pozdravem

Martin Hurajčík
1. náměstek hejtmanky Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 255
mobil:   +420 602 425 537
e-mail: martin.hurajcik@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

MAPA OPRAV

Informace a reakce na rozhovory s občany:

Město v posledních letech postavilo znovu mostek v Rybářské ulici, opravilo mostek ve Vodné a Krásném Jezu a na území města byl postaven nový most přes řeku Teplá. Na řadě je oprava lávky pod hradem a rekonstrukce mostku ve Vodné.

Občanům města bylo vydáno v 2. kole více než 30 kompostérů (poprvé v roce 2017 a podruhé letos) a také kalifornské žížaly, které urychlují zpracování kompostu. Pro zadržování dešťové vody bylo v 1. kole nakoupeno 10 kusů 200 litrových nádob na dešťovou vodu, které budou umístěny u objektů ve vlastnictví města; základní škola, radnice, márnice sokolovna atp. V případě zájmu poskytneme nádoby i zájemcům z řad veřejnosti. Celkem bylo vydáno 87 kompostérů.

žížaly

Kalifornské žížaly, které mají pomáhat rychleji rozkládat biologický odpad.

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

Kdy bude postavena opěrná zeď v řece Teplá pod hradem?

Na opravu opěrné zdi máme nabídku na zpracování projektové dokumentace a požádáme o další nabídky z důvodu ceny. Projektová dokumentace bude zadána do července 2018. Na květnovém zastupitelstvu necháme schválit další možné poptávky na zpracování projektové dokumentace abychom získali přívětivější cenu a urychlili realizaci opěrné zdi.

Pro ještě máme na náměstí velikonoční výzdobu?

Velikonoční doba není jen Velikonoční pondělí ale trvá celkem 50 dní - velikonoční výzdoba na náměstí bude ukončena před Bečovským kvtím, které se koná vždy 1. května a tentokrát je to v úterý

 

Proč se svítí v noci v ZUŠ J.L.?

Minulý týden to bylo z důvodu přípravy na inspekci. A jinak provozní náklady ZUŠ J.L. v Bečově nad Teplou hradí Karlovarský kraj a s případnými dotazy se obracejte na ředitele školy pana Mgr. Petra Pitru. Město Bečov nad Teplou vlastní budovu, kterou na základě smlouvy vypůjčilo ZUŠ J.L. a Město hradí náklady pouze na Městskou knihovnu. Ostatní záležitosti fungování školy, včetně finančních nákladů má na starosti ředitel školy.

Kdy budou Bečovské slavnosti?

Bečovské slavnosti se konají vždy o 3.víkendu v červenci daného roku. Letos se konají u příležitosti oslav 100. výročí republiky a 100. výročí Bečovské botanické zahrady. V pátek 13.07. 2018 odpoledne položíme věnce k pomníkům padlých v 1. světové válce v Krásném Jezu, Vodné a Bečově nad Teplou, zahájíme vernisáž interiérových fotografií v Kostelní ulici. Po té si poslechneme koncert v kostele sv. Jiří a zahájíme výročí botanické zahrady.

V sobotu v poledne slavnostně zahájíme slavnosti na náměstí, kde se bude konat hudební a zábavný program pro širokou veřejnost, stánkový prodej, soutěž o nejchutnější bečovský koláč, pohádky na faře atd. a nebude chybět ani tradiční místní zábava.

V nedělí se koná program od snídaně do večeře v Bečovské botanické zahradě.

Plakát a pozvánka na Bečovské slavnosti bude zveřejněna v nejbližší době.

Kdy bude postavena cyklostezka?

Postavení 1. etapy bečovské cyklostezky je možné naplánovat na 2019 rok.

 Kdy bude vydlážděno náměstí?

1. etapa vydláždění náměstí se připravuje na podzim 2018 roku.

 

Kdy bude postaveno kolumbárium na hřbitově?

Do konce června 2018 bude zpracována nová studie hřbitova, předložena veřejnosti k diskuzi a poté bude zahájena výstavba. Předpokládaný termín realizace je 2018-2019

 Kdy bude opravena Nádražní ulice?

Nádražní ulice je ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve správě Krajské správy a údržby silnic (KSÚSKK). Vlastník chce nechat zpracovat stavební projektovou dokumentaci kvůli obnově infrastruktury a snížení obrubníků chodníku v části poblíž náměstí. Do doby vydání stavebního povolení chce provádět KSÚKK pouze nevyhnutnou údržbu této komunikace.

 Kdy bude opraven plot u nádraží?

Plot je součástí kulturní památky nádraží v Bečově nad Teplou a současný vlastník Správa železničních dopravních cest doporučuje městu začít jednání o koupi pozemku, na které plot stojí. Na jeho stav Město vlastníka upozornilo opakovaně a oprava byla přislíbena.

 

 

NABÍDKA PRÁCE - Nabízíme pracovní činnost vedenou z domova, nebo Vaší kanceláře na PC/NET, na vedlejší činnost na 2-3 h/denně, příjem 8-12 000 Kč měsíčně, nebo na hlavní činnost od 25 000 Kč.Více info na www.prijemextra.cz/urbankova1 nebo www.podnikejzdomova.cz/urbankova1  Wellness poradce a trenér zdraví Lenka Urbánková

 

PLÁNY NA BŘEZEN 2018

Plány v oblasti školství:

PREZENTACE ZŠ A MŠ BEČOV NAD TEPLOU PRO RODIČE A VEŘEJNOST:

1. Den otevřených dveří - Aktivity 1. stupně

a) Pondělí 19. 03. 2018 dopoledne pro MŠ z okolních obcí a ZŠ kde mají třídy od 1. do 3. abychom jim nabídli 4. třídu u nás

b) Středa 21.3.2018 odpoledne pro rodiče dětí z MŠ naší a okolních obcí

- osobně pozveme všechny rodiče dětí školky+ rodiče dětí z okolních obcí + MŠ z okolních obcí

2. Třídní schůzky 9.4.2018

Aktivity 2.stupně: pro rodiče žáků 1. Stupně, zejména 5. třídy (prevence odcházení) – osobně pozveme všechny rodiče

Zintenzivníme poptávku a inzerci na kvalifikované učitele 2. stupně, projednáme náborový příspěvek.

Projednáme příspěvek na dopravu pro žáka 1. třídy, nabídneme zdarma obědy a družinu

_____________________________________

31. března 2018 - uzávěrka Bečovského zpravodaj č. 2/2018

23. března 2018 - v partnerském Thalheimu se koná tradiční jarní akce, při které zdobí kašny malovanými vajíčky.  Tento hezký zvyk přenesli i k nám. Ve spolupráci s žáky základní školy opět vyzdobíme kašnu u radnice a to o týden později.

25. března 2018 - Soutěž v ZUŠ J. L.

6. března 2018 - seminář k Evropskému historickému dědictví v Praze

1. března 2018 - zasedá Svaz měst a obcí v zastupitelstkém sále Krajského úřadu

 

PLÁNY NA ÚNOR  2018

- odevzdání žádostí o dotace

27. února 2018 - 4 zástupci odjíždí do Bruselu na pozvání Míšy Šojdrové

- vychází Bečovský zpravodaj 1/2018

22. února 2018 - zasedá Zastupitelstvo Karlovarského kraje

20. února 2018 - účast na akci Den malých obcí

16. února 2018 - proběhne na Městském úřadě kontrola matrik

15. února 2018 - pracovní schůzka o záměru zřízení komunitního centra na faře

10. února 2018 - Masopust

7. února 2018 - zasedá Finanční výbor zastupitelstva Karlovarského kraje

2. února se koná pracovní schůzka s projektantem základní školy a "památkáři" v objektu školy

1. února 2018 - zasedá Krajská sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

PLÁNY NA MĚSÍC LEDEN 2018

31. ledna 2018 - Setkání s veřejností na téma - Základní škola a mateřská škola

23. ledna 2018 - 26. zastupitelstvo města

12. - 13. ledna 2018 volby prezidenta republiky

11. ledna 2018 - návštěva biskupa, Tomáše Holuba v Bečově nad Teplou

10. ledna 2018 - pracovní jednání o vydání fotografické publikace o městě a dalších plánovaných kulturních akcích

6. ledna 2018 - Tříkrálová sbírka

4. ledna 2018 - zasedání Finančního výboru nad návrhem rozpočtu města na rok 2018

2. ledna 2018 - Novoroční koncert Jana Polívky

1. ledna 2018 - Výstup na Homolku

V neděli 10. prosince 2017 se koná koncert Musica dolce Vita v kostele sv. Jiří od 18 hodiny

 

Vánoční bohoslužby v Bečově n/T

 

V SOBOTU 2. LISTOPADU 2017 SE OD 14 HODINY KONÁ SLAVNOSTÍ SETKÁNÍ K 130. VÝROČÍ ZUŠ J. LABITZKÉHO. ZAHÁJÍ PŘÍSPĚVKY MGR. M. AUGUSTINA A DALŠÍCH HOSTŮ A OD 17 HODINY ZAZNÍ SKLADBY JOSEFA A AUGUSTA LABITZKÝCH POD VEDENÍM B. HÁJKA

 

POZVÁNKA NA RADU VSOZČ - JEDNÁNÍ SE ZÚČASTNÍ ZÁSTUPCE MĚSTA

V Karlových Varech 13. 11. 2017

Vyřizuje: Ing. Hora

Telefon: 359010148, 725052428

Email: jhora@vodakva.cz

 

Všem členům

Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

 P O Z V Á N K A

na 121. jednání Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které se bude konat

dne

24. listopadu 2017 (pátek), po skončení VH VSOZČ

v zasedací místnosti společnosti VAK Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary – Doubí.

P r o g r a m :

 1. Zahájení
 2. Návrh termínů jednání Rad VSOZČ v roce 2018
 3. Projednání a schválení příspěvků, dotací a finančních výpomocí
 4. Různé
 5. Závěr

                                                                                                                         Ing. Josef Hora

                                                                                   předseda Rady VSOZČ

_________________________________

 

25. listopadu 2017 Rozsvítíme stromeček před radnicí

V 15 hodin začne prodej výrobků školy, přímá možnost vyrobit si na místě malá dílka, v 16 hodin začne koncert hudební skupiny Kočko&Orchestr, v 17 hodin rozsvícení a požehnání stromečku.

_____________________________

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST DOTAČNÍ MOŽNOSTI, VÍCE NA ODKAZU:

http://www.krajzivychvod.cz/index.php/grantovy-program-mas/vyzva-2017

____________________________________

V kraji stále na řadě míst nejde elektřina a mobilní sítě

Situační zpráva o činnosti HZS Karlovarského kraje při řešení následků velmi silného větru v období 29. 10. 2017 (stav k 18:30 hodin). 

Aktuální situace

Aktuální počet řešených událostí v souvislosti se silným větrem byl téměř 300. V naprosté většině se jednalo o odstranění popadaných stromů na komunikacích, případy poškozených střech na cca 47 objektech. Na likvidaci těchto událostí se podílí 50 jednotek. Operační a informační středisko HZS kraje v souvislosti s touto mimořádnou událostí neeviduje žádnou zraněnou či usmrcenou osobu z řad občanů či zasahujících hasičů. Od 14:00 hodin se na řešení události podílí krizový štáb kraje v čele s hejtmankou kraje a štáb HZS kraje.

Výpadky elektrické energie a spojení v kraji

Výpadky v dodávkách elektřiny jsou hlášeny podle informace dispečinku ČEZ na celém území Karlovarského kraje. ČEZ pro území kraje vyhlásil kalamitní stav. Výpadky elektřiny jsou hlášeny v oblastech okolo obcí Pernink, Tatrovice, Teplá, Bečov nad Teplou, Drmoul, Jindřichovice, Lobzy, Mnichov a mohou být postiženy i části dalších obcí a měst na celém území kraje. Zároveň záchranáři evidují výpadky signálů mobilních operátorů. Dovolat se aktuálně není možné z oblastí kolem obcí Pernink, Abertamy, Potůčky, Bečov nad Teplou. Opět mohou být lokální výpadky i na dalších místech kraje. V případě, že v dané lokalitě není možné se dovolat na tísňové linky, měli by se obyvatelé obracet na služebny či hlídky policie, stanice nebo výjezdová družstva hasičů. Ti udržují spojení s operačními středisky s využitím radiokomunikace.

Průjezdnost komunikací

Na území kraje jsou všechny komunikace I. třídy průjezdné. Uzavírky komunikací se týkají zejména komunikací II. a III. tříd a místních komunikací v oblastech kolem Božího Daru a Horní Blatné. Celou noc zůstane uzavřena silnice z Mariánských Lázní na Prameny. Popadané stromy jsou stále na dalších silnicích, jejich odstranění se ale řeší průběžně. Uzavřena je železniční trať z Nejdku na Potůčky, z Chebu na Aš. Zprovozněna je železniční trať z Chebu na Chomutov a z Chebu na Luby.

Čerpací stanice PHM + Obchody

O fungování a provozu čerpacích stanic a obchodů je nutné se předem informovat v místě.

Upozornění občanům

V současné době se situace již uklidňuje, nadále ovšem doporučujeme všem občanům nevstupovat do lesů a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti vzrostlých stromů, starých budov i při řízení motorových vozidel.

mapa událostí, 18 hodin.jpg

____________________________________

4. listopadu 2017 se koná v odpoledních hodinách akce "Bečovské lampiony" v Bečovské botanické zahradě

_____________________________

25. listopadu 2017 se koná v odpoledních hodinách akce Rozsvícení vánočního stromečku před radnicí.

_____________________________

9. prosince jedeme na divadelní představení do Prahy - Šíleně smutná princezna - již nejsou volná místa

____________________________

10. prosince se koná koncert "Musica dolce vita" v kostele sv. Jiří od 18:00 hodiny. Vstupné 100,-Kč na osobu

_____________________________

ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU "POZNÁVÁME SE " PODPOŘENÉHO EU MEZI BEČOVEM NAD TEPLOU A THALHEIMEM

pozvánka

_____________________________

INFORMACE PRO SENIORY O MOŽNOSTI ZÍSKAT SENIOR PAS.  FORMULÁŘE V PÍSEMNÉ PODOBĚ JSOU K VYZVEDNUTÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ. ELEKTRONICKÁ REGISTRACE VIZ NÍŽE:
 

Linka Senior pas

 

 

 

 

 

 

 

Na telefonních číslech získáte tyto informace:

 • jak je to s registrací + možnost zaregistrovat se telefonicky
 • v jakém stavu je výroba karty
 • nahlášení změny údajů
 • nahlášení ztráty karty
 • časopis a jeho doručení
 • různé 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/170912-senior-pasy.aspx ____________________________________

UPOZORNĚNÍ: TERMÍN PŘEDÁNÍ NABÍDKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZÁKLADNÍ ŠKOLY JE PRODLOUŽEN DO 2. ŘÍJNA 2017 DO 12:00 HODIN

POZVÁNKY NA JEDNÁNÍ ZA MĚSTO:

cena EE

28. 10, 2017 - Nový Dvůr - svěcení sochy svatého Jana Nepomuckého

investice do škol

Železniční trať

MAS

NADACE GEORGIA AGRICOLY SLAVKOVSKÝ LES

CO SE CHYSTÁ:

2. prosince 2017 se koná Setkání k 130. výročí v ZUŠ J. L.

_________________________________________

25.11. 2017 se koná Rozsvěcení vánočního stromečku před radnicí od 15:00 hodin

4. 11. 2017 - Bečovské lampióny

_________________________________________

19. října 2017 - Prezentace Bečova nad Teplou v Thalheimu, v rámci projektu "Poznáváme se"

12. října 2017 - Workschop v ZUŠ J. L. porjekt "Poznáváme se" - Bečov nad Teplou a Thalheim

11. října 2017 - starostka - zastupitelský sál Ostrov - zahájení sympózia Toskánští Habsburgové

9. října 2017 - zastupitelstvo města - scvhálení zadání projektové dokumentace ZŠ a MŠ

5. října - starostka - schůzka nad projektem o školách MAP v Ostrově

4.  října - starostka - schůzka o možnosti dotací na sociální byty a další dotace v Bečově nad Teplou

________________________________________

20. 09. 2017 byl předán nový městský rozhlas, v rámci celého katastrálního území. Bude využíván pro lepší komunikaci s občany a předávání informací z Městského úřadu i mimo něj. Prosíme občany o případnou spolupráci při zavádění nového systému, který bude určitě pečlivě sledován a cizelován na počátku realizace. Případné úpravy hlasitosti atp. budou následně v případě nutnosti pozměněny. Rozhlas je součástí projektu Informační a varovný systém a povodňový plán, který byl významně podpořen finančními prostředky z dotace.

20.09.2017 - zasedá krajská sekce Sdružení historických sídel ČMS ve Františkových Lázních (město BNT zastupuje starostka O. Haláková)

zápis z jednání je zveřejněn ve sloupku starostky

19.09. 2017 - svatba manželů Volfových na radnici

18.09. 2017 - pracovní schůzka nad dotací projektu podpořeného Euregiem Egrensis "Poznáváme se"

17.9. v 9:30 startujeme na fotbalovém hřišti Běh kolem tří rybníků a ve 12 hodin startují dospělí.

___________________________________

11. září 2017 se koná 22. zastupitelstvo města

schválili jsme smlouvy na projektové dokumentace na základní školu, zaměření vodárny, přípravu projektu parkoviště v Rybářské ul., smlouvy s dotacemi na cyklostezku, na věcné vybavení hasičů atd.

_____________________________

4. ZÁŘÍ ZAHAJUJEME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

5. ZÁŘÍ ZASEDÁ SOSL A MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD V TEPLÉ

7. ZÁŘÍ SE KONÁ ZASTUPITELSTVO KARLOVARSKÉHO KRAJE V KARLOVÝCH VARECH

8. ZÁŘÍ - NÁVŠTĚVA OPATROVANÉHO V DOBŘANECH

9. ZÁŘÍ 2017 - 10. MEZINÁRODNÍ KOVÁŘSKÉ SYMPOZIUM V BEČOVĚ

11. ZÁŘÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BEČOV N/T

17. ZÁŘÍ 2017 - BĚH KOLEM TŘÍ RYBNÍKŮ V BEČOVĚ

22. ZÁŘÍ - ZÁBAVA TJ SLAVOJ BEČOV

25.LISTOPADU 2017 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V BEČOVĚ

2. PROSINCE 2017 - KONFERENCE 130 LET ZUŠ V BEČOVĚ NAD TEPLOU

____________________________________

Svatební obřady kulminují. Dnes proběhly ve městě tři svatby, na bečovském zámku dvě a třetí v obřadní síni radnice.

____________________________________

Evropská unie, Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí

Státní fond životního prostředí ČR

dotace - město Bečov nad Teplou získalo dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi  - výše dotace je 1 432 251 Kč a podíl města je 613 822 Kč.

_____________________________________

BEČOVSKÁ CHŮZE - 14. 05. 2017

Další z mnoha sportovních či kulturních akcí v Bečově nad Teplou se uskutečnila díky místním nadšencům a dobrovolníkům. Startovalo se z Bečovské botanické zahrady  a bylo možné vybrat délku trasy dle kondice až do 16 kilometrů. Pro děti byl připraven program v botanické zahradě. Účastníci se vraceli z tras spokojeni a to bylo účelem této akce. Celý den na čerstvém vzduchu v příjemné atmosféře, co víc si člověk může přát. Díky organizátorům, Janě, Evě, Jiřině, Šárce a v zázemí Nadě a Jirkovi.

 

KOMPOSTÉRY - ZÁJEMCI O KOMPOSTÉRY Z ŘAD OBYVATEL MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU SE MOHOU V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOMPOSTÉR NAHLÁSIT NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ DO KONCE MĚSÍCE KVĚTNA 2017. POTÉ BUDOU KOMPOSTÉRY NAKOUPENY A PŘEDÁNY ŽADATELŮM. Olga Haláková

 

Zveřejnění pozvánek na jednání, kterých se zúčastňují zástupci za město Bečov nad Teplou, schválení zastupitelstvem města:

_____________________________________

 

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Pozvánka na Radu VSOZČ v mimořádném termínu 24. května 2017 - zástupce města Ing. Petr Kužvart

19. května 2017 - jednání s firmou Scolarest - radnice Bečov nad Teplou - Olga Haláková

17. května 2017 - Agora, Kulatý stůl - Praha, Olga Haláková

16. května 2017 - ČEZ distribuce, schůzka na radnici - Olga Haláková a zástupce

15. května 2017 - jednání Bečovské slavnosti - radnice - Olga Haláková, Mgr. Petr Pitra a moderátor slavností

Nadace G. A Slavkovský les

Pozvánka na jednání NGA SL v termínu 12. května 2017 - zástupce města Olga Haláková

_______________________________________

1. května 2017 se koná před radnicí Bečovské kvítí

10:00 hodin - 13:00 hodin

prodej sazenic, soutěž o nejkrásnější květinový obraz, živá hudba skupiny MLS Míra Šimandl, čajovna, občerstvení, výzdoba májky a výdej kompostérů na biologický odpad, které si objednali občané města a Město je poskytne zdarma.

30. dubna 2017 se konají Brány památek dokořán

16:00 hodin si můžeme prohlédnout nepřístupná místa objektu Základní umělecké školy J. Labitzkého, která letos slaví 130. výročí

18:00 hod. se otevře objekt Vodárny, v areálu nádraží - kulturní památky a výstavu fotografií o nádraží, vodárně, a připravované cyklostezce

____________________________________

Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit, že Karlovarský kraj bude dne 28. 4. 2017 vyhlašovat 2. kolo výzvy kotlíkových dotací. Za účelem zajištění informovanosti občanů kraje bude kraj pořádat bezplatný informační seminář. S ohledem na nízkou částku dotace k rozdělení (8 mil. Kč) bude kraj semináře pořádat jen v největších městech regionu v následujících termínech:

3. 5. 2017 Karlovy Vary – Krajský úřad Karlovarského kraje od 16:00  hod.

10. 5. 2017 Sokolov – Městský úřad od 15:30

17. 5. 2017 Cheb – Městský úřad od 15:30

Další informace mohou občané získat na stránkách www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

____________________________________

Vážení občané, zde zveřejňuji doslovný dopis, který byl zaslán městu Bečov nad Teplou:

Vážená paní starostko Haláková,
již brzy nás čeká PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-T2,
změnu signálu budou muset řešit i obyvatelé Vaší obce. Rádi bychom pomohli veřejné edukaci na toto téma, a proto jsme
zpracovali detailní článek. Věříme, že včasné upozornění na Vašem webu, který je plný užitečných informací, jim pomůže usnadnit tento přechod na DVB-T2.
ČLÁNEK A DATA JSOU VOLNĚ K UŽITÍ S UVEDENÍM ZDROJE:
https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/ [1]
Připravili jsme na toto téma pravidelně aktualizované seznamy produktů, které tuto podporu signálu už mají (prošli certifikací Českých Radiokomunikací). Občané si mohou produkty přehledně filtrovat a zjistit si o nich další parametry.Momentálně jsme jediní, kdo takovýto aktualizovaný přehled nabízí. Odkaz na tyto seznamy naleznete níže.
https://www.srovname.cz/sekce/televizory/1.477/95=928 [2]
https://www.srovname.cz/sekce/dvb-t-technika/1.15 [3]

_____________________________________
Odkaliště Horní Slavkov

Na veřejném projednání o záměru těžby na odkališti v Horním Slavkově byl představem plán těžby a vše s tím spojeno. Existují 4 varianty dopravy vytěženého materiálu a zástupce Karlovarského kraje, člen rady Ing. Karel Jakobec zde prohlásil, že Karlovarský kraj preferuje variantu, která navrhuje vybudovat  uzavřené dopravní pásy, na kterých se přemístí těžený  materiál  z místa těžby na železnici. Ostatní varianty by enormně zatížili dotčená osídlení. Město Bečov nad Teplou požaduje, aby bylo bylo účastníkem řízení pro další jednání, abychom mohli zasahovat do realizace záměru těžby.

Březen 2017 - období zpracování žádostí o dotace, konání valných hromad spolků, příprava zadání realizací obnovy majetku a investic, kulturních a sportovních akcí.

Co nás trápi: - převody komunikací do vlastnictví města - větší nárok na opravy

- projednávaná příprava těžby v Horním Slavkově (zahájení v roce 2020 na dobu 12-13 let) a hrozba dopravy těženého materiálu přes Krásný Jez 

- diskutovaný převod ZUŠ J.L. (zřizena Karlovarským krajem) do vlastnictví města

- stav kulturní památky Centrál - majitelům byla udělena pokuta a dále se projednává nutné oplocení nemovitosti

- a také zakouřené město, které způsobuje používání nekvalitního a nevhodného topiva. Zkuste ráno v 5 hodin otevřít okno, abyste si vyvětrali a hned ho zase zavřete, protože je vzduch plný nedychatelného kouře. Aby to bylo lepší, o tom rozhodují jednotliví občané sami.

                  kouř

- A také nás trápi, že majitelé pejsků nechávají psí exkrementy na veřejném prostoru      a neuklízí po nich. V současnosti vybavujeme odpadkové koše nástavci s papírovými sáčky a navyšujeme počet odpadkových košů a doufáme, že tím napomůžeme ke zlepšení této situace.

8. dubna 2017 jedeme do Prahy na divadelní představení Tři letušky v Paříži

8. dubna 2017 se koná akce Čistíme řeku Ohři a její přítoky. V minulém roce jsme se připojili a čistili břehy řeky Teplé podél celého území města. Vyzýváme ke spolupráci všechny občany. Pytle s odpady budou k dispozici a spolu s dalšími materiály po sběru odvezeny.

11. dubna 2017 se koná dopolední Velikonoční akce u radnice ve spolupráci město a základní škola, spolu s partnerem z Thalheimu.

11. dubna 2017 od 17:00 hod. se koná 19. zastupitelstvo, které mimo jiné projedná poskytnutí neinvestičních příspěvků pro místní spolky.

12. dubna 2017 - zástupci města jednají v Bavorsku o možné spolupráci.

V únoru jsme schválili rozpočet a nastává práce se zadáním plánovaných akcí a realizací. Strategický plán rozvoje města v základní formě projednán a rozšířen o karty potřeb pro jednotlivé oblasti života občanů.

ČTVRTEK 19. ledna 2017

Absolvovala jsem schůzku s ředitelkou Českého západu, o.p.s. P. Vodenkovou. Obsahem rozhovoru bylo zahájení spolupráce na terénní sociální prace pro občany města Bečov nad Teplou, které poskytuje tato organizace v rámci registrované sociální služby: základní sociální poradenství, pomoc s úředními záležitostmi, sociální dávky, formuláře, zlepšení bvytových podmínek, zprostředkování bezplatné právní pomoci atp. OH

Kontakt na Český západ, o.p.s., Dobrá Voda 52, Toužim, tel." 602 240 638, 353 391 132, e-mail:tp@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz

INFORMACE O UZÁVĚRKÁCH JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL BEČOVSKÉHO ZPRAVODAJE, NA 1. POLOLETÍ 2017

V případě zájmu o uveřejnění příspěvku v Bečovském zpravodaji prosím předejte podklady v elektronické podobě starostce města na kontakt olga.halakova@becov.cz; nebo e-mail města info@becov.cz;

Termíny uzávěrek jednotlivých čísel na 1. polovinu roku 2017 - podklady je nutné dodat pro1. číslo do 31. ledna, pro 2. číslo do 31. března a pro 3. číslo Bečovského zpravodaje do 31. května. OH

Začátkem roku 2017 proběhla ve městě na dvou  místech oprava optického kabelu, před obchodním domem a v Nádražní ulici.

opravy

Tři králové se rozběhli po městě, zavinšují a poprosí o pomoc těm, keří jí potřebují.

3kostel

náměstí

ÚDRŽBA MĚSTA PO SNĚHOVÉ NADÍLCE

Městská společnost Bečov, s.r.o., která má na starosti údržbu města Bečov nad Teplou zvládla velmi dobře úklid zasněženého území. Při kontrole ulic, kterou jsem provedla 6.1. v odpoledních hodinách, byly všechny silnice protaženy a posypány posypem, sníh z chodníků odklizen, autobusové zastávky taktéž uklizeny.  Stává se, že  ve prospěch rychlé údržby velké plochy zůstává sníh před výjezdy z garáží, či je nahrnut na méně vhodnou stranu, případně nalezneme jiné drobné nedostatky. Podle slov jednatele společnosti p. Chomického všichni zaměstnanci jsou vysláni do všech ulic města a jistě dělají co je v lidských silách.  Olga Haláková

cestasnhíh

zastávkacesty

 

kluziště

Kluziště na rybníku v Botanické zahradě láká děti i dospělé.

 

nejstaríHomolka

1. ledna 2017 se konal 35. ročník tradiční sportovní akce, výstup na Homolku u Bečova nad Teplou, které se zúčastnilo více než 200 lidí.

pf

H

1. ledna 2017 jsme se po 35. sešli pod Homolkou u Bečova nad Teplou. Více než 200 lidí si popřálo hlavně zdraví do nového roku a hlavně uskutečnilo procházku za krásného slunečního a mrazivého dne. Ve městě bylo dnes od mínus 10 do mínus 19°C a kolem Homolky nádherně svítilo slunce. OH

 

Dnes 11.11.2016 vyšel Bečovský zpravodaj číslo 2-5/2016

Na Městském úřadě probíhají rozhovory s architekty, kteří budou připravovat projektovou dokumentaci na náměstí. Samotnému projektu bude předcházet zpracování dopravního generelu, protože doprava a vše s ní spojeno je v Bečově nad Teplou významnou nutností a prioritou.

DO 23.10. 2016 PROSÍM VYPLŇUJTE DOTAZNÍK K STRATEGICKÉMU PLÁNU ROZVOJE. ELEKTRONICKY PŘÍMO NA www.becov.cz

ANEBO V TIŠTĚNÉ PODOBĚ (JSOU K DISPOZICI NA RADNICI)

JE DŮLEŽITÉ ABY ODPOVĚDÍ BYLO CO NEJVÍCE A VE VYHODNOCENÍ POTOM BUDE JASNO, CO SI PŘEJE VĚTŠINA OBYVATEL.

Opravy komunikace Školní ul. před objektem základní školy finišují. Bylo zaasfaltováno a ještě nás čekají úpravy terénu, osazení svahu půdopokryvnými rostlinami a oprava objektu nad studánkou. 

26. září se konalo Vítání občánků na radnici. Novorozeňat i batolat bylo 13. Jsou úžasní a my se na ně těšíme v mateřské školce i základní škole. Blahopřejeme rodičům a přejeme hodně zdraví a štěstí celé rodině.

24. září se konala oslava 70 let Tělovýchovné jednoty Slavoj Bečov, na zábavě v místní sokolovně. TJ Slavoj Bečov vydala u příležitosti výročí zajímavou brožuru, s fotografiemi z bohaté historie této sportovní organizace. Brožura je k dispozici na radnici.

20. září 2016 se uskutečnilo 15. zasedání zastupitelstva města. Na programu zasedání byly čtyři desítky bodů převážně záměry prodejů pozemků a smlouvy na investice obnovy majetku města, přijetí dotací na studii cyklostezky, nový povodňový plán a varovný systém související s vodními toky ve městě.

Nový povodňový plán a realizace informačního varovného systému

Město Bečov nad Teplou získá dotaci ve výši cca 2 mil. Kč na nový digitální plán a realizaci varovného systému na vodních tocích, která proběhne do června 2017. V pátek 26.08.2016  se konalo jednání komise pro výběrové řízení, která doporučuje zastupitelstvu uzavření smlouvy s vítěznými uchazeči o zakázku.

V těchto dnech se po dlouhém jednání uzavře převod pozemku v centru Vodné do vlastnictví města podpisem smlouvy se Státním pozemkovým úřadem.

Město zahájilo opravu komunikace u základní školy. Upravený prostor nabídne rodičům, kteří přijíždí do školy se svými dětmi auty, nová parkovací místa. Nový povrch komunikace naváže na opravu ulice Školní. Financování této realizace je zajištěno z rozpočtu města a dotace Karlovarského kraje v celkové výši cca 360.000,-Kč.

Město Bečov nad Teplou připravuje vydání brožury Turistický průvodce, s pracovním názvem NEJ v Bečově. V případě zájmu podnikatelů a všech, kteří v našem městě nabízí služby, lze dané kontakty zveřejnit v připravované tiskovině. Oslovení veřejnosti se připravuje na speciálním letáčku.

Naučná stezka Šibeniční vrch byla uklizena za pomoci zahraničních účastníků. Díky!

úklid

Zlatý vrchnad Bečovem

Plakát na XIII. Bečovské slavnosti 2016

Program pátečního koncertu v kostele sv. Jiří

koncert

POZVÁNKA

NA

PŘEDNÁŠKU O ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU NÁMĚSTÍ V BEČOVĚ NAD TEPLOU, 29. ČERVNA 2016 V ZUŠ J.L. OD 17:00 HODINY

 

XIII. BEČOVSKÉ SLAVNOSTI SE KONAJÍ 15. - 17. ČERVENCE 2016

NA PROGRAMU JE PÁTEČNÍ VEČERNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JIŘÍ A SLAVNOSTNÍ VEČER NA ZÁMECKÝCH TERASÁCH. V SOBOTU BUDE NA NÁMĚSTÍ OTEVŘENÉ TRŽIŠTĚ A BUDE PROBÍHAT PROGRAM PRO POBAVENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘED RADNICÍ A NA FAŘE. SOBOTNÍ DEN UKONČÍ VEČERNÍ LIDOVÁ ZÁBAVA NA STARÉ POŠTĚ. V NEDĚLI SE KONÁ V RÁMCI BEČOVSKÝCH SLAVNOSTÍ CELODENNÍ AKCE V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ.

Informace pro zájemce o stánkový prodej na XIII. Bečovských slavnostech

Přihláška na XIII. Bečovské slavnosti 2016

Všeobecné podmínky pro stánkaře 2016

plakát Bečovských slavností

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

Pozvánka

na přednášku na bečovském hradě

POCHOD ZA MINERÁLNÍMI PRAMENY

11. června 2016 se konal 40. ročník Pochodu za minerálními prameny v Bečově nad Teplou. Více než 216 účastníků navštívilo krásnou kulturní krajinu Bečovska.

K1

Stanoviště K1 U hrobky

pochod

  Stanoviště K2 na Novoveské kyselce

start

  Na startu v místní sokolovně

DĚTSKÝ DEN V BEČOVĚ NAD TEPLOU

Za krásného počasí a pohodové nálady byl uspořádán svátek dětí. Na přístupové cestě k fotbalovému hřišti děti absolvovaly na deseti stanovištích naučné i zábavné soutěže, na samotném hřišti vyslechly pohádku o řepě a s velkou radostí si pohrály v bílém oválu pěny.

Děkuji všem, kteří pomohli organizovat dnešní Dětský den v Bečově nad Teplou a to pro  přítomných cca105 dětí. Poděkování patří bečovským spolkům, Městu i jednotlivcům, kteří obětavě připravili velmi hezký den pro děti. OH

pohádka

pěna

Návštěva starostů ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Bečově nad Teplou. V sobotu 4. června 2016 navštívilo naše město třicet pět starostů, kteří v našem městě zahájili studijní cestu do Belgie (Florennes atd.) a Holandska. Hosté navštívili zámek a prohlédli si relikivář sv. Maura a na společenském večeru viděli prezentace o Bečovu nad Teplou i diskutovali o správě historických měst.

starostové

na náměstí

BEČOVSKÉ KVÍTÍ SE KONÁ 1. KVĚTNA 2016 OD 10:00 DO15:00 HODINY NA NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ. Více viz Novinky

U PŘÍLETOŠNÍ LETOŠNÍCH OSLAV "MÁJE" V KRÁSNÉM JEZU

V Krásném Jezu

onahlava

májka

V Krásném Jezu se uskutečnilo setkání při příležitosti letošních oslav "Máje". V průběhu dne a večera se zde potkalo cca 50 dospělých a 20 dětí.

Patron města sv. Jiří má svátek

V neděli 24. dubna 2016 se koná v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou od 14 hodiny slavnostní mše.

Den pro náš region

Místní akční skupina Náš region

Město Bečov nad Teplou, Vodná a Krásný Jez se zapojily do projektu, který měl za cíl očistit břehy řeky Teplá, přítoku řeky Ohře od odpadků.

Tři skupiny více než 40 dobrovolníků se setkali v Bečově nad Teplou, Vodné a Krásném Jezu a odstranili plastové láhve, igelity, dráty, střepy, plechy atd., tedy vše co tam zanechali lidé. Děkujeme těm, kteří se této každoroční akce zúčastnili, ve prospěch životního prostředí. OH

becov

becov

V Bečově nad Teplou

Vodná

 Ve Vodné

KJ

V Krásném Jezu

 

Podpis partnerské smlouvy

16.dubna 2016 byla podepsána Smlouva o partnerství, mezi městy Bečov nad Teplou v České republikce a Thalheim v Krušných horách v Spolkové republice Německo. Více viz Sloupek starostky

Na webových stránkách města byl zveřejněn Bečovský zpravodaj č. 1/2016. V tištěné podobě je k vyzvednutí na radnici.

potrubí

Na konci náměstí bylo vyměněno vodovodního potrubí.

Vítání jara 2.4.2016 v Bečovské botanické zahradě. Krásný den, milá akce, Morana utopena, už bude jen hezky.....

MORANA

Velikonoce 28.3.2016 v Bečově nad Teplou

pomlázka

Středa 23. března 2016 byla v Bečově nad Teplou náročná na události. Tento den byl věnován archeologii, velikonočním svátkům a Dni učitelů.

- na ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou se uskutečnila pro 5.-9. třídu  přednáška archeoložky Mgr. B. Milsimerové o průzkumu na náměstí a následně se žáci s učiteli seznámili s výsledky průzkumu v terénu, přímo nad sondami

- veřejnost, mateřská škola a  žáci 1. stupně základní školy se dopoledne setkali v prostoru před radnicí, kde děti zazpívaly velikonoční písničky a soutěžily ve hře o hledání vajíček v centru města, v okolí radnice a kostela s farou. Na setkání přijeli hosté z našeho partnerského města Thalheim a akce se jim velmi líbila a inspirovala je podobně jako i nás thalheimská velikonoční slavnost v minulém týdnu.

Bylo to veselé a příjemné dopoledne, které připravily Jiřina, Monika, Žaneta a Olga, na kterém spolupracovaly učitelky základní školy. Děkujeme!

kašna

před kašnou

před radnicí

keramika

Keramické střepy ze 13. století byly nalezeny na náměstí v Bečově nad Teplou.

kašna

Na konci náměstí byly odhaleny základy původní oválné kašny.

učitelé

učitelky1

20let

Starostka města Olga Haláková předala ocenění 3 učitelkám základní školy, které zde učí již více než 20 let.

Byli jsme pozváni do partnerského města Thalheim na tradiční velikonoční akci a navštívili jsme i krásnou výstavu výrobků ze dřeva a výstavu kraslic.

kašna     vajíčka

zahájenídalší

výstava

kraslicepyramida

kolotoč

- Na 12. zastupitelstvu města byla schválena finanční podpora místních spolků, kteří svou činností přispívají k velmi čilému společenskému životu v Bečově nad Teplou

- na připravované cyklostezce bude proveden geologický průzkum

- město odmění 3 učitelky, které učí na zdejší základní škole více než 20 let

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM NA NÁMĚSTÍ

vrcholí. V otevřených sondách zaznamenali archeologové základy původní zástavby, městské brány, oválné kašny na konci náměstí, keramické střepy ze 14. století, dřevěná potrubí a původní zadláždění povrchu komunikace na náměstí. Tento průzkum je součástí připravy rekonstrukce náměstí a závěry v nálezové zprávě budou podkladem pro stavební projektovou dokumentaci a rozhodování o budoucí podobě náměstí.

Město Bečov nad Teplou ve spolupráci s odborníky v oblasti archeologie připraví v nejbližších dnech veřejné setkání občanů nad otevřenými sondami, s prezentací nálezů.

TERMÍN SETKÁNÍ NAD SONDAMI JE VE STŘEDU 23. 3. 2016 OD 15 HODIN, SRAZ PŘED RADNICÍ
 

Setkání nad fotografiemi

v Městské knihovně v ZUŠ J.L. 9.2.2016

fota

19.2.2016 se konalo slavnostní předání nového hasičského auta CAS 20. Město Bečov nad Teplou získalo dotaci na auto ve výši 2,5 mil. korun od Ministerstva vnitra ČR, 1 mil. Kč od Karlovarského kraje a 1,8 mil. Kč uhradilo ze svého rozpočtu na rok 2016.

hasičské autou autažehnání auta

jednotkapodporovatelé dotace

Stránku spravuje O.Haláková

 

 

 

 

 

 

24. 4. 2024

16. zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou

Kalendář akcíZobrazit více

23. 4. - 31. 7. 2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Úřední deskaZobrazit více

22. 4. 2024

Odstávka vody

NovinkyZobrazit více

28. 4. 2024

Den bezpečnosti na hradě Bečov

Kalendář akcíZobrazit více

30. 4. - 1. 5. 2024

Stavění máje

Kalendář akcíZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2024

Tříděný odpad v grafu za rok 2023

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. - 3. 5. 2024

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. - 14. 5. 2024

Návrh závěrečného účet za rok 2023 + přílohy - SOSL

Úřední deskaZobrazit více

16. 4. - 2. 5. 2024

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou

Úřední deskaZobrazit více

15. 4. 2024

Denní výluky: Bečov nad Teplou - Karlovy Vary d.n.

NovinkyZobrazit více

 

Osada Vodná v Bečově nad Teplou a její historie je dochovaná v kronikách města.

slavnostpomník padlých v 1. světové válce ve Vodné

Pomník padlých v 1. světové válce ve Vodné

2

Stav pomníku v roce 2011

onovený

Po rekonstrukci v roce 2015.

V letošním roce 2018 bude pomník doplněn deskou se jmény padlých.

Pomník ve Vodné v roce 2018.

Pomník ve Vodné v současnosti, s doplněnými jmény padlých občanů v 1. světové válce

Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné. Pomozte nám a hlaste nám vaše postřehy.

Děkujeme.

info@becov.cz

olga.halakova@becov.cz

Telefon:+420 353999318

Mobil: + 420 724 180 137

 

Pomník padlých v 1. světové válce ve Vodné

 

 

 

MAPA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BEČOV NAD TEPLOU

mapa MPZ - Z PROGRAMU REGENERACE MPZ

 

 

KRONIKY BEČOVA LZE NAJÍT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

www.portafontium.cz

 

5. ledna 2017

hrad

most

Nádražní

řeka

 

 

KRÁSNÝ JEZ - LETECKÝ SNÍMEK

KRÁSNÝ JEZ

 

VODNÁ - LETECKÝ SNÍMEK

letecky

FOTOGRAFIE Z KRONIKY Z VODNÉ

FOTO

FOTOGRAFIE Z KRONIKY Z VODNÉ

domy

VODNÁ

auto

VODNÁ

motorka

VODNÁ

Vodná

starý a nový most ve Vodné

BEČOV

                             BEČOV

BEČOV

staré foto
stavba

 

Od křížku

celkový pohled

pohlednice

cesta

Použity historické fotogriafie z www.portafontium.cz