Alois Rieber

Alois Rieber (16.1.1871 - 12.4.1944)

Žák profesorů Pirnera a Myslbeka v Praze. Vysokoškolský profesor a sochař, rodák z Bečova.