Jindřich z Beaufortu

JUDr. Jindřich, vévoda a kníže Beaufort-Spontini
(11.3.1880 - 25.4.1966)

Poslední šlechtický majitel bečovského panství v letech 1917-1945. Syn vévody Friedricha Beauforta (1843-1916). Navštěvoval gymnázium v Plzni, práva vystudoval ve Vídni a Innsbrucku. Poté pracoval na pražském místodržitelství. Za 1. světové války bojoval v rakouském vojsku. Dne 3. února 1910 se oženil s  hraběnkou Silva Tarouca. Z manželství vzešla hraběnka Elisabeth, hrabě Friedrich, hrabě Albrecht (padl ve válce) a nejmladší dcera hraběnka Eleonora. Vévoda byl štědrým mecenášem města Bečova a jeho spolků. Jeho vášní a zálibou byl lov. V roce 1965 mu bývalí obyvatelé Bečova v Německu udělili čestné občanství.