Josef Rieber

Dr. Josef Rieber (22.1.1862 - 5.12.1934)

Universitní profesor, bohoslovec a kněz působící před 2. světovou válkou v  Bečově, kde se narodil.