Josef Russ

Josef Russ (30.11.1870 - 5.11.1945)

Učitel a vlastivědný badatel Tepelska a Bečovska. V roce 1936 vydal vlastivědu "Der Tepler Bezirk". Od roku 1901 byl učitelem a později ředitelem měšťanské školy v Bečově. Jako důchodce psal několik obecních kronik Bečovska.