Kašpar Pluh z Rabštejna

Kašpar Pluh z Rabštejna (+ 1585)

V letech 1537-1547 byl pánem Bečova. Synovec předchozího bečovského pána Jana Pluha. Kašpar Pluh se stal vůdcem českého stavovského povstání proti králi Ferdinandovi I. v letech 1546-47. Když bylo povstání potlačeno, uprchl Pluh do Saska. V nepřítomnosti byl odsouzen k smrti a na jeho hlavu vypsána odměna. Později byl omilostněn. Vrátil se do Čech, kde zemřel roku 1585 v Sokolově. Dne 1. dubna 1585 byl pohřben v bečovském kostele.