Památné domy

Domovní zástavba Bečova si zachovala středověký půdorys. Městečko má dosud, byť někdy v dezolátním stavu, četné domy z období baroka a klasicismu. Návštěvníka zaujme vysoký počet původních vyřezávaných dveří z první půle 19.  století. Mnohé domy na náměstí 5. května mají ještě gotické jádro. Při návštěvě Bečova lze milovníkům památek doporučit prohlídku těchto domů:

Náměstí 5.května

Čp. 14 - ukázka regionální lidové architektury z doby kolem roku 1830, původně hrázděný dům, stojí vlevo od vchodu do zámku.
Čp. 16  - dvoupatrový dům, má dvě okenní osy. Průčelí je zakončeno trojúhelníkovým štítem. Klasicistní (empirový) dům z doby kolem roku 1835. Zde vypukl roku 1760  velký požár města. Dnes je v dezolátním stavu.
Čp. 17 - restaurace a penzión "U zámku". Patrový klasicistní dům z první poloviny 19. století.
Čp. 19 - malý patrový domek z 18. století, s průchodem do bývalé židovské čtvrti (Židovská branka). Před 2. světovou válkou zde bydlel kloboučník Anton Wölfl.
Čp. 27 - patrový dům z doby kolem roku 1860. V přízemí vidíme krásný původní výkladec ze sklonku 19. století. V domě bývalo železářství ing.  Feilera.
Čp. 193 - starý dům barokního založení, bývalá lékárna.
Čp. 194 - památný dům barokního založení, směrem do dvora přístavba s pavlačovým ochozem.
Čp. 195 - patrový klasicistní dům, opravený. Zachován je původní vchod a dřevěné vyřezávané dveře z doby kolem roku 1830.
Čp. 197 - patrový klasicistní dům s klenutým průjezdem. V přízemí obchod, bývala tu drogerie Lang.
Čp. 198 - klasicistní dům, uprostřed vjezd s původními dřevěnými vraty, klenutý průjezd na dvůr. Býval tu hostinec a řeznictví, dnes restaurace.
Čp. 199 - patrový klasicistní dům o čtyřech okenních osách. V přízemí byl obchod textilem.
Čp. 200 - nárožní patrový dům barokního založení, opravuje se.

Nádražní ulice

Čp. 109 - hrázděný lidový dům z doby kolem roku 1800.
Čp. 133 - hrázděný dům z počátku 19. století.
Čp. 112 - tzv. Stará pošta. Velký pozdně barokní dům ze sklonku 18. století. Stojí u mostu přes Teplou při silnici do Karlových Varů a Mariánských Lázní. Byl vybudován jako poštovní dostavníková stanice, přepřahali se tu koně a byl zde oblíbený zájezdní hostinec.

Bývalá židovská čtvrť

Bečov míval dlouhá staletí početnou židovskou komunitu. První zmínky o ní v Bečově jsou ze 16. století.
Ve Státním ústředním archivu v Praze je dochován plán města Bečova z roku 1727 s detailním zákresem židovské čtvrti. Židovské ghetto se rozkládalo v západní svažité části města za tzv. Židovskou brankou. Židé tu měli vlastní synagogu. Z náměstí se do ghetta procházelo třemi branami.
Židovský hřbitov se nacházel ve stráni mezi bečovským nádražím a silnicí do Nové Vsi. V roce 1938 nacisté pohřebiště totálně zničili, jeden starý náhrobní kámen byl přenesen do hradní kaple, zbytkem epitafů vydlážděn dvůr mlýna ve Vodné, kde lze jejich torza nalézt dodnes.

Hudební škola (Základní umělecká škola)

Škola s vynikající pověstí, založena roku 1887. Studovali zde žáci z celého severozápadního pohraničí Čech. Škola mívala kolem 60 žáků. Výuka byla koncipována na způsob konzervatoře se dvěma přípravnými a šesti studijními ročníky.
U školy stojí přibližně 150 let starý dub letní.

Pomník obětem války

Odhalen roku 1932 jako památník padlým v 1. světové válce. Po roce 1945 upraven na pomník obětem 2. světové války.