Projekt „Rozvoj a podpora praktického vyučování pro všechny“

Projekt „Rozvoj a podpora praktického vyučování pro všechny“

logo

Projekt „Rozvoj a podpora praktického vyučování pro všechny“

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013979

Hlavním cílem projektu je investicí do vybudování odborné učebny dílen zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí technické a řemeslné obory a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení.

Výstupem projektu je učebna dílen pro výuku praktických činností, řešena bude také bezbariérovost objektu základní školy. Součástí projektu budou úpravy venkovního prostranství a zeleně.

Rozpočet projektu je 1 721 tis. Kč, z toho dotace činí 1 554 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 95% z Evropské unie, 0% ze státního rozpočtu ČR, 5% z rozpočtu žadatele.

Datum vložení: 24. 9. 2021 11:25
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2021 11:27
Autor: Správce Webu