Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Zavádíme mobilní rozhlas

Naše město zavádí Mobilní Rozhlas!

 

Protikorupční linka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Jak se Vám líbí webové stránky města?

Celkem hlasů:
132
Hlasování začalo:
21. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Veřejné zakázky

 • Dodávka 40 ks počítačů All In One

  20.10.2021 17:59

  Předmětem zakázky je dodávka 40 kusů počítačů All In One pro Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Podrobná specifikace minimálních požadavků na počítače All In One je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

 • POZEMNÍ KOMUNIKACE A KANÁLOVÝ SVOD V OBCI ŽENKLAVA

  20.10.2021 17:16

  Předmětem veřejné zakázky je obnova stávající místní komunikace z živičných vrstev č. 6c a č. 3c a stávající dešťový kanalizační svod. Jedná se o souvislou údržbu komunikace ve stávající trase a ve stávajících parametrech. Dochází pouze k obnově poškozených vrstev vlivem působení dopravy a povětrnostních vlivů.

 • Dětské hřiště I.

  20.10.2021 16:58

  Dodávka a montáž herních prvků dětského hřiště.

 • Chodník ve směru Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi

  20.10.2021 16:32

  Chodník ve směru Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi

 • Parkovací plocha v ulici J. Palacha u TS, Mladá Boleslav

  20.10.2021 16:24

  Parkovací plocha v ulici J. Palacha u TS, Mladá Boleslav

 • Celoplošná oprava Pražské ulice, Bezděčín, Mladá Boleslav

  20.10.2021 16:10

  Celoplošná oprava Pražské ulice, Bezděčín, Mladá Boleslav

 • Dodávka svařovacího pracoviště pro společnost VSK Dušek s.r.o.

  20.10.2021 16:00

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy a otestování funkčnosti svařovacího robota včetně příslušenství.

 • Obráběcí a nářezové centrum

  20.10.2021 16:00

  Předmětem VŘ je dodávka obráběcího a nářezového centra na okenní profily. Požadované určení a technické parametry plnění jsou definovány samostatnou přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Dílčí plnění není umožněno.

 • Svářecí a začišťovací automat

  20.10.2021 16:00

  Předmětem VŘ je dodávka svářecího a začišťovacího automatu na PVC okenní profily, s funkcí vysokorychlostního svařování, automatického vytransportování a exportním stolem. Požadované určení a technické parametry plnění jsou definovány samostatnou přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Dílčí plnění není umožněno.

 • Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v Tučapech

  20.10.2021 15:29

  Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v Tučapech.

 • „Rekonstrukce elektro rozvodů v budově OÚ“ a „Elektrocentrála“

  20.10.2021 15:28

  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka motorgenerátoru včetně homologovaného vozíku a následnou rekonstrukcí elektrorozvodů pro jeho připojení pro budovu Obecního úřadu v Dětmarovicích čp. 27. Jedná se o řešení záložního napájení objektu v případě výpadku zásobování elektrickou energií z distribuční sítě NN. Našim požadavkem je zajištění napájení z externího mobilního motorgenerátoru osazeného na podvozku připojitelném k tažnému zařízení osobního automobilu, aby jej bylo možné přemístit dle dalších potřeb investora. Výkon motorgenerátoru byl stanoven na 15 kVA. Aby nebyl motorgenerátor v době jeho provozu přetěžován, byl stanoven požadavek na automatické odpojení spotřebičů postradatelných v době provozu motorgenerátoru, tj. v režimu záložního napájení objektu (výtah, klimatizace, sporák apod.).

 • Výměna střešní krytiny a ztužení krovu budovy Piaristického kláštera v Příboře

  20.10.2021 15:13

  Výměna stávající střešní krytiny za keramickou střešní krytinu bobrovku a ztužení krovu budovy piaristického kláštera, ulice Lidická, Příbor.

 • Zkouška požární odolnosti

  20.10.2021 15:00

  Předmětem zakázky je služba – „Provedení jedné akreditované zkoušky požární odolnosti“ na vertikální peci o velikosti min. 4,9 x 4,9 metry (viz specifikace dále) včetně případného odběru vzorků, přípravy podpůrné konstrukce a vyhotovení protokolů o zkouškách v anglickém jazyce a jejich vydání v elektronické verzi. Bližší popis plnění, podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek vč. váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci.

 • SVOZ KOMUNÁLNÍHO A SEPAROVANÉHO ODPADU VE VAMBERKU

  20.10.2021 14:02

  Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství Města Vamberk (včetně místních částí Peklo nad Zdobnicí, Merklovice) při nakládání s komunálním odpadem a při nakládání s vytříděnými složkami separovaného odpadu. Rozsah poskytované služby je následující: 1. Směsný komunální odpad je ukládán do: a) cca 72 ks kontejnerů 1100 l s horním výsypem se svozem 1x týdně, z toho cca 28 ks kontejnerů na sídlišti „Struha“ (na 5 stanovištích) se svozem 2x týdně. b) cca 1200 ks nádob o objemu 110/120/240 l se svozem 1x týdně. Za rok 2016 bylo z Města Vamberk svezeno celkem cca 1200 t, za rok 2017 celkem cca 1222 t, za rok 2018 celkem cca 1115 t, za rok 2019 celkem cca 1158 t a za rok 2020 celkem 1578,215 t směsného komunálního odpadu. V roce 2022 lze předpokládat obdobné množství. Odchylka od předpokládaného objemu nebude mít vliv na cenu služby. 2. Separovaný odpad – PLASTY (vč. nápojových kartonů) je ukládán do cca 52 ks kontejnerů 1100 l se svozem 1x týdně, z toho cca 26 ks kontejnerů se svozem 2x týdně. Za rok 2016 bylo z Města Vamberk svezeno celkem cca 45 t plastů, za rok 2017 to bylo cca 54 t, za rok 2018 celkem 61 t plastů, za rok 2019 celkem cca 63 t plastů a za rok 2020 celkem 83,404 t plastů. V roce 2022 lze předpokládat obdobné množství. Odchylka od předpokládaného objemu nebude mít vliv na cenu služby. 3. Separovaný odpad - PAPÍR a) cca 48 ks kontejnerů 1100 l s horním výsypem se svozem 1x týdně. Za rok 2018 bylo svezeno celkem 31,65 t, za rok 2019 celkem 32,5 t a za rok 2020 celkem 203,083 t. V roce 2022 lze předpokládat obdobné množství. Odchylka od předpokládaného objemu nebude mít vliv na cenu služby. 4. Separovaný odpad - SKLO a) cca 76 ks kontejnerů na sklo, z toho cca 38 ks na bílé sklo 1500 l se spodním výsypem se svozem 1x za měsíc, z toho cca 28 ks na barevné sklo 1500 l se spodním výsypem se svozem 1x za měsíc, z toho cca 10 ks na barevné sklo 2100 l se spodním výsypem se svozem 1x za měsíc. Za rok 2018 bylo z Města Vamberk svezeno celkem cca 23,43 t bílého skla a cca 37,16 t barevného skla, za rok 2019 celkem cca 24,22 t bílého skla a cca 38,21 t barevného skla, a za rok 2020 celkem 41,864 t bílého skla a cca 40,375 t barevného skla. V roce 2022 lze předpokládat obdobné množství. Odchylka od předpokládaného objemu nebude mít vliv na cenu služby. 5. Vytříděné odpady Vytříděné odpady shromažďované na centrálním sběrném místě TS Vamberk budou ukládány zpravidla do velkoobjemových kontejnerů a takto sváženy k využití/likvidaci. Předpokládané množství vytříděných odpadů je uvedeno příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na 5 výše uvedených samostatných částí. Všechny tyto části je možné realizovat samostatně a na sobě nezávisle tzn., že lze podat nabídku na libovolnou část, jednu, dvě, tři, čtyři či všech pět částí veřejné zakázky, a to podle schopností účastníka splnit požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může tedy ve svém výsledku mít jiného vybraného účastníka. V případě, že se účastník účastní jedné, více nebo celé veřejné zakázky, podává vždy pouze jednu nabídku.

 • Dodávka, implementace a podpora informačního systému

  20.10.2021 14:01

  Podstatou projektu je dodávka, implementace a podpora informačního systému pro Město Rychvald. Podrobná specifikace požadavků na plnění je uvedená v příloze č. 4 Zadávací dokumentace. Tato příloha je také určena pro zpracování nabídky. Prohlídka místa plnění se nekoná. Kontaktní osoba: Ing. Jan Niemiec, tel.: +420 725091636, email:niemiec@ctyrioci.cz. (společnost pověřená zadavatelskou činností: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527,739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646).