RSS

Veřejné zakázky

 • Oprava fasády a střechy OÚ Bílá Voda

  17. 5. 2024 20:08

  Stavební úpravy objektu obecního úřadu

 • Dodávka vozíkové elektrické rotační pece pro společnost Lucie Mlejnková

  17. 5. 2024 17:33

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění a otestování funkčnosti vozíkové elektrické rotační pece včetně příslušenství.

 • POŘÍZENÍ TRAKTORU

  17. 5. 2024 16:10

  Předmětem plnění je dodávka traktoru dle technické specifikace uvedené ve Zvláštní příloze č. 4 včetně dodání do místa sídla zadavatele, resp. kupujícího, případného zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu.

 • Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Veliš

  17. 5. 2024 16:08

  Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Veliš

 • Dodávka fiber laseru pro společnost Engel strojírenská spol. s r.o.

  17. 5. 2024 15:53

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění, a otestování funkčnosti fiber laseru včetně příslušenství.

 • Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy ZŠ Mělnické Vtelno

  17. 5. 2024 15:00

  Předmětem veřejné zakázky je silnoproudá elektroinstalace pro fotovoltaickou elektrárnu FVE Mělnické Vtelno. Začíná fotovoltaickými panely na střeše školy na adrese Hlavní 149, Mělnické Vtelno, 277 38, pokračuje DC kabely do rozvodnice RDC na půdě a dále do technického prostoru, kde je ostatní technologie FV. Připojení do sítě je v rozvaděči RE před školou. Součástí předmětu veřejné zakázky je taktéž aktualizace elektro projektu dle platné legislativy.

 • Operační stůl

  17. 5. 2024 14:46

  Dodávka polohovatelného operačního stolu s výměnnými deskami a speciálním příslušenstvím pro traumatologii. Operační stůl je určený především pro traumatologické operace, kdy je potřeba zajistit značnou stabilitu stolu.

 • Oprava komunikace v Račově po výměně vodovodu

  17. 5. 2024 14:31

  Oprava části MK v osadě Račov po výměně vodovodu.

 • Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro AGRO Jesenice u Prahy a.s.

  17. 5. 2024 13:57

  Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozmetadla tuhých statkových hnojiv dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 Výzvy a zadávací dokumentace.

 • Čištění nánosů pod mostními objekty v okrese Frýdek-Místek 2024

  17. 5. 2024 13:48

  Předmětem zakázky je pročištění koryt vodních toků pod mostními objekty a v navazujících úsecích 5 m před a za mostními konstrukcemi. Odtěžený materiál bude odvezen na náklady zhotovitele. • Činností nesmí dojít k obnažení základů mostů • Nesmí dojít k poškození dlažby v korytě mostů Doplňující požadavky: 1. Pro zodpovědné a přesné zpracování nabídky je nezbytná rekognoskace terénu. 2. Veškeré práce vyplývající z výše uvedených požadavků a pokynů budou promítnuty v nabídce zhotovitele a zahrnuty do nabídkové ceny. 3. Částečnou či úplnou uzavírku silnice zajistí zhotovitel.

 • Vybavení cvičné kuchyňky ZŠ Liběšice

  17. 5. 2024 13:38

  Předmětem plnění vlastní zakázky je dodávka následujícího vybavení pro odbornou učebnu cvičné kuchyňky. Zakázka bude realizována v souvislosti s realizací projektu realizovaného zadavatelem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“) : Cvičná kuchyňka ZŠ Liběšice, CZ.06.05.01/00/22_048/0003743

 • Stavební úpravy cvičné kuchyňky ZŠ Liběšice

  17. 5. 2024 13:37

  Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy cvičné kuchyňky na ZŠ Liběšice. Součástí plnění je pak: • zednické práce • renovace podlahy • úprava elektroinstalace • vodoinstalace Zakázka je realizována v souvislosti s realizací projektu realizovaného zadavatelem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“): Cvičná kuchyňka ZŠ Liběšice, CZ.06.05.01/00/22_048/0003743

 • Mrazírenský kontejner

  17. 5. 2024 13:10

  Dodávka mrazírenského kontejneru, který bude umístěn na p.č. 5443/1, katastr Mušov, v areálu zpracovny ryb Mušov. Cílem je pořízení samostatných skladovacích kapacit pro hluboce zamrazené výrobky z ryb. Toto výběrové řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. Řídí se Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021-2027, Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení, rok 2022, verze2.

 • Sázava: nákup a výměna pneumatik u autojeřábu TATRA 815 8x8 AV 15

  17. 5. 2024 12:50

  Poptáváme nákup, dodání a výměnu (přezutí – demontáž / montáž) 9 ks nových bezdušových záběrových pneumatik (8 + 1 rezerva) na speciální automobil autojeřáb TATRA 815 8x8 AV 15, VIN: TNU85VP13GK046994. Rozměr pneumatik dle technického průkazu je 18,00 x 22,5. Pneumatiky musí být nové. Na vozidlu musí být na všech nápravách pneumatiky stejné konstrukce. V souvislosti s dodáním a výměnou nových pneumatik žádáme o zajištění zpětného odběru 9 ks odpadních pneumatik s ukončenou životností bez nároku na úplatu a dále žádáme vystavení potvrzení o jejich zpětném odběru. Poznámka: Dodání a výměnu pneumatik žádáme provést v areálu Správy státních hmotných rezerv, pobočka Sázava, Sázava 199, 592 11 Velká Losenice, v pracovních dnech v době od 06:30 do 14:00 hod. Dále požadujeme uvést ceny po jednotlivých položkách a konečnou cenu k úhradě celkem (včetně DPH a bez DPH) zahrnující potřebné úkony, materiál apod.

 • Veřejné prostranství u obecního úřadu

  17. 5. 2024 12:42

  Projektem je řešena obnova veřejného prostranství u obecního úřadu v Lichnově (na p.č. 776/1, k.ú. Lichnov u Bruntálu). Stavební obnova veřejného prostranství u obecního úřadu bude spočívat v obnově části této plochy pro parkování a obnově vodního prvku za účelem zachování relaxační, klidové zóny jako součásti veřejného prostranství obce.