Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Zavádíme mobilní rozhlas

Naše město zavádí Mobilní Rozhlas!

 

Protikorupční linka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Jak se Vám líbí webové stránky města?

Celkem hlasů:
196
Hlasování začalo:
21. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Veřejné zakázky

 • Dodávka a instalace retenční nádrže a jímky na odpadní vody

  27.9.2023 18:25

  Vážení dodavatelé, v rámci obnovy viničné trati požadujeme vybudování a osazení retenční nádrže pro zachytávání dešťových vod z budoucího objektu a příslušných zpevněných ploch. Retenční nádrž by měla mimo jiná zásobovat kapénkovou závlahou samotnou vinici, takže se předpokládá zásobování vodou mimo jiné i z vodovodního řadu na dopouštění, protože objem zachycené vody nebude dostatečný. S ohledem na skutečnost osazení retenční nádrže do terénu a nutných výkopových prací požadujeme osadit v blízkosti ještě jímku na odpadní vody. Z tohoto důvodu je nutné posoudit obě nádrže a zatížení základové spáry a technologii skrývky. Obě nádrže musí být s pojížděným poklopem, a to z důvodu pohybu drobné mechanizace v celém areálu, kde bude nutné, aby se tato technika otáčela. V přiložených dokumentech je přibližný situační plánek, popis všech komponentů, které požadujeme a které se musí koordinovat s dodávkou kapénkové závlahy a budoucí stavby na pozemku. Zdůrazním, že je nutné veškeré práce provést do 31.12.2023.

 • Břestek – Sportovní areál

  27.9.2023 18:08

  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování sportovní haly dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo, a dle projektové dokumentace tvořící přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Podkladem pro realizaci předmětu veřejné zakázky jsou následující dokumenty: • Položkový rozpočet • Projektová dokumentace Předmět veřejné zakázky podle CPV: • 45000000-7 Stavební práce

 • „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru u akce „Dokumentace cyklistické infrastruktury v obci Libhošť“

  27.9.2023 18:06

  Zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících služeb.

 • Multiplexní zobrazovací systém pro Western Blotting

  27.9.2023 17:40

  Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a zprovoznění nového nepoužitého přístroje – multiplexní zobrazovací systém pro dokumentaci Western Blottingu. Jedná se o systém pro excitaci a detekci chemiluminiscence a fluorescence ve viditelné oblasti a infračervené oblasti. Dodavatel předloží jednu nabídku zahrnující dodání, uvedení do provozu a předvedení zařízení v sídle zadavatele a zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání zařízení.

 • „V 00701 – Produktová a procesní inovace výroby unikátního dávkovacího uzávěru s vnitřní komorou pro nápojové lahve – dodávka technologií – nové vyhlášení“

  27.9.2023 17:00

  1) Část 1: Technologie pro úpravy vody Technická specifikace  Technologie je napojitelná na technologii, která bude instalována v závodě KR REAL na plnění láhví vodou  technologie bude vybavena filtračním zařízením, které odstraní z vody veškeré nečistoty, chemikálie technologií reverzní osmosy a tuto vodu očištěnou soustředí do zásobníku, z kterého bude následně tao voda dávkována do spotřebního balení.  kapacita tohoto zařízení 3000 l / denně  zařízení je nutné aby bylo vybaveno technologií, která bude schopna přesně mineralizovat vodu na základě požadavku klienta, tzn přimíchat stopové množství vitaminu nebo dalších ingredienci  odpadní voda použita k jejímu očištění je získávána z procesu lyofilizování potravin, je soustředěna v průběhu procesu LYOFILIZACE v technologii, která suší surovinu a odnímá její vlhkost v průběhu procesu  odpadní voda nepředpokládá, že by měla být nějak zásadně znečištěná, ale je potřeba aby výsledný proces po úpravě vody byla pitná voda.  Max. rozměry technologie 5x3 m plus zásobník na 3 m3 dle dispozice  Napojení na dosavadní technologii přes trubku 1/2 "  Připojitelná k rozhraní RS 232  Max příkon do 10 kWp 2) Část 2: Technologie automatického balení výrobku EPICUP Technická specifikace • technologie musí být schopna automaticky nabírat ze zásobníku naplněné uzávěry EPICUP • TECHNOLOGIE BUDE MIT STANICI PRO MANUALNI VLOŽENÍ uzávěru EPICUP • technologie si automaticky musí být schopna nabrat slepenou krabičku, která bude následně poskládána a do této krabičky budou vloženy naplněné uzávěry • technologie uvažuje s tím, že krabičky jsou již slepeny a musí dojít jen k jejich poskládání • technologie musí být schopna vložit do krabičky „distanční podložku“ tak aby uzávěry bylo možné vložit na přesné místo do poskládané krabičky • TECHNOLOGIE BUDE MIT STANICI PRO MANUALNI VLOŽENÍ distanční podložky, nebo jiného materiálu • technologie musí umět vložit do této krabičky příbalový leták • po zabalení do krabičky dopraví tato linka po dopravníku tyto obaly do baličky, která automaticky jednotlivě zabalí tyto produkty do folie • po zabalení do folie budou výrobky dopraveny na vykládací pult, kde již obsluha odebere tyto výrobky a vloží je do transportního obalu • kapacita této linky bude minimálně 10000 krabiček / 8 hodin • Max. příkon do 7 kWh • Max. rozměry technologie 5x3 m Zadavatel umožňuje dílčí plnění pro každou část zakázky samostatně.

 • Nákup zametacího stroje

  27.9.2023 16:55

 • Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Hrádek nad Nisou 2023

  27.9.2023 16:54

  Předmětem veřejné zakázky je výměna a doplnění svítidel veřejného osvětlení (dále jen VO) v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Hrádek nad Nisou 2023“ spolufinancovaného z dotačního programu „Národní plán obnovy“ (dále jen NPO) – 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení, registrační číslo žádosti 2182000499. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky dojde k výměně celkem 357 kusů svítidel a doplnění 56 kusů svítidel v katastrálním území města Hrádku nad Nisou v rozsahu odběrných míst RVO 008 Kristýna, RVO 009 Oldřichovská, RVO 014 Loučná a RVO 021 Oldřichov na Hranicích. Stará výbojková svítidla budou nahrazena novými svítidly s LED technologií. Cílem projektu je i sjednocení instalovaných typů svítidel v celém území, čímž by měla být zajištěna přehlednost a dostupnost náhradních dílů a snížení nákladů na údržbu a servis. Projekt obnovy dále řeší rekonstrukci RVO 009 Oldřichovská včetně optimalizace řídicího systému části veřejného osvětlení uvedeného RVO. Dále dojde ke kompletní rekonstrukci dvou jištěných propojovacích skříní PRVO 9/01 Oldřichovská ul. a PRVO 14/2 křižovatka Lipová – K Bytovkám.

 • Oprava výtluků na komunikacích V Alejích, Oddechová

  27.9.2023 16:46

  Předmětem poptávkového řízení je oprava označených výtluků na komunikacích V Alejích a Oddechová v Městské části Praha-Lipence. Předmět poptávkového řízení: A) oprava živičnou směsí, či jiným vhodným způsobem označených výtluků na komunikaci V Alejích mezi křižovatkou Černošická – Českého červeného kříže, včetně prostoru křižovatky V Alejích – Českého červeného kříže. Minimální rozsah požadovaných oprav je na komunikaci vyznačen signální barvou a orientační výměra s dokumentací je uvedena v Příloha č. 5 - orientační výměra s dokumentací A) B) oprava živičnou směsí, či jiným vhodných způsobem označených výtluků a krajnice na komunikaci Oddechová od úrovně nové komunikace před objektem ubytovacího zařízení GOLF až na obratiště MHD Kazín. Minimální rozsah požadovaných oprav je na komunikaci vyznačen signální barvou a orientační výměra s dokumentací je uvedena v Příloha č. 6 - orientační výměra s dokumentací B) • Vyznačené výtluky jsou orientační a minimální plochy k opravě, záleží na odborném posouzení zhotovitele a technických parametrů, zda jsou dostatečné k provedení řádné opravy. • Požadovaný způsob opravy odfrézování, či jiné odstranění nesoudržné vrstvy živičného povrchu, zhutnění, popř. doplnění podkladu. • Položení nového živičného povrchu, či doplnění vhodnou technologií. • Ořezaní a zalití spár či jiné vhodné ošetření spojení nové vrstvy se stávajícím podkladem. • Před podáním nabídky zadavatel požaduje fyzické provedení prohlídky vyznačeného rozsahu požadovaných oprav a protokol o této prohlídce tvoří nezbytnou přílohu žádosti - Příloha č. 4 - Protokol prohlídce místa plnění Zadavatel dále určuje, že zaměření a prohlídku je třeba objednat konzultovat

 • Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Podůlší - 2. výzva

  27.9.2023 16:35

  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se v obci a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.

 • Zkvalitnění nakládání s odpady - kompostéry Čestín

  27.9.2023 16:00

  Zkvalitnění nakládání s odpady - kompostéry Čestín

 • ZTV U Vůsovky

  27.9.2023 15:15

 • Polipsy - vodovodní přípojky

  27.9.2023 15:00

  Polipsy - vodovodní přípojky

 • Oprava místních komunikací Vladislavova, Neklanova a části ul. Draguš

  27.9.2023 14:55

  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místních komunikací ve městě Postoloprty (Vladislavova, Neklanova a části ul. Draguš,) vč. přilehlých chodníků, parkovacích stání, vjezdů na soukromé pozemky a budování zpevněných ploch pro nádoby na odpad. Bude provedena demontáž stávajícího veřejného osvětlení a výstavba nového. Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (projektová dokumentace) a č. 4 (výkaz výměr). Autorem projektové dokumentace je DESIGNPROJEKT s.r.o., Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec, IČO 09210121.

 • Dodávka fiber laseru pro společnost ANS Kovo s.r.o. – nové vyhlášení

  27.9.2023 14:37

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění, a otestování funkčnosti fiber laseru včetně příslušenství.

 • Štěpkovač

  27.9.2023 14:35