Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Zavádíme mobilní rozhlas

Naše město zavádí Mobilní Rozhlas!

 

Protikorupční linka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Jak se Vám líbí webové stránky města?

Celkem hlasů:
147
Hlasování začalo:
21. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Veřejné zakázky

 • Rekonstrukce chodníků v obci Všechlapy na pozemku p.č.187/41,187/117 a 187/207 - úsek AB a C

  20.5.2022 19:00

  Předmětem veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti chodců v obci a to rekonstrukce chodníku pro pěší v délce do 1000m, dále vybudování vjezdů k RD. Chodník bude z části osazen bezbariérovými prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, dle PD.

 • Úspory energie v chlazeném skladu HOPI JAŽLOVICE - Hala H1

  20.5.2022 17:51

  Předmětem výběrového řízení je výběr vhodného dodavatele pro realizaci dodávky (rekonstrukce) chlazení technologických prostor skladovací a expediční haly chladírny H1, umístěné v areálu firmy Hopi s.r.o, Jažlovice. Technologie chlazení musí plně respektovat přísná pravidla provozovatele technologie ve vazbě. Požadavkem investora a koncepce technického řešení je možnost variability nastavení teplot a chladicích výkonů na jednotlivých zařízeních a možnost případných operativních změn (nebo přesunů) některých částí technologie. Popis a koncepce technického řešení navazuje na studii proveditelnosti (Cooling Technology Solution s.r.o., 9/2000), energetický posudek (ENAT, s.r.o. 287520.0/2020) „ÚSPORY ENERGIE V CHLAZENÉM SKLADU H1 HOPI JAŽLOVICE“. Dokumentace dále obsahuje klíčové podklady pro navazující profese, tj. stavbu, ZT, ÚT, elektroinstalaci a vzduchotechniku.

 • Dodávka transformátoru T2/ 1000 kVA pro Datové Centrum Vysočina

  20.5.2022 17:26

  Předmět zakázky je dodávka a instalace Transformátoru T2/1000 kVA pro Datové centrum Vysočina. Přesná specifikace zakázky je uvedena v zadávacích podkladech

 • Dodávka ICT vybavení

  20.5.2022 17:18

  Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku ICT vybavení odborných učeben školy.

 • Sportovní hala TJ Lokomotiva

  20.5.2022 16:23

  Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou stavební práce dle: - projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 4 ZD; - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 5 ZD a s tím související získání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ke stavbě, jež je předmětem této veřejné zakázky. Stavební záměr spočívá ve stavbě haly, která bude sloužit především pro hru házené, přičemž je uvažováno její víceúčelové využití.

 • VŘ2 – Dodávka souboru šicích strojů

  20.5.2022 16:00

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění a otestování funkčnosti souboru šicích strojů, včetně nezbytného příslušenství a zaškolení personálu.

 • VŘ1 – Dodávka řezacího vícevrstvého stroje (cutteru), včetně software

  20.5.2022 16:00

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění a otestování funkčnosti řezacího vícevrstvého stroje v komplexním souboru dodávky, tzn. včetně kompletního HW a SW nutného k ovládání, dále včetně nezbytného příslušenství a zaškolení personálu.

 • Přístupové plochy k obecnímu úřadu Těšetice

  20.5.2022 16:00

  Přístupové plochy k obecnímu úřadu Těšetice

 • FJFI 2022-08 KF 2x NTB

  20.5.2022 15:02

  notebooky

 • Stavební práce v rámci realizace plynu na III.etapě v Zeměchách a IV. etapě v Jimlíně

  20.5.2022 14:41

  Stavební práce v rámci realizace plynu na III.etapě v Zeměchách a IV. etapě v Jimlíně

 • Nákup Konvektomatu

  20.5.2022 14:00

 • Dodávka IS PaM

  20.5.2022 13:57

  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace programového vybavení na rozšíření stávajícího mzdového a personálního systému obce Šestajovice vč. proškolení obsluhy, dodávky vybraných koncových HW zařízení a poskytování záruční podpory dodaného řešení.

 • NÁJEZDOVÉ RAMPY K VÝROBNÍM HALÁM

  20.5.2022 13:20

  Zadavatel, společnost TATRA DEFENCE VEHICLE a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem „NÁJEZDOVÉ RAMPY K NOVÝM VÝROBNÍM HALÁM“, jehož předmětem je dodání vhodného zařízení na základě technického zadání přílohy č.3. Předmět zakázky je blíže popsán v rámci kap. 10.1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace. Stavební práce budou probíhat na základě uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel bude realizaci objednávat dle smlouvy za cenu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

 • DUBÁ, MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ

  20.5.2022 13:00

  V rámci zakázky bude realizována dodávka nového zařízení kuchyně a jeho montáž na místě dodávky v kuchyni Mateřské školy Dubá. Požadované zařízení, jeho technická specifikace, jeho rozmístění a související práce jsou podrobně popsány v realizační dokumentaci. Rámcově jde o konvektomat, sporák, trouba, vestavná indukční deska, výlevka, dětská kuchyňská linka a nerezové pracovní stoly a skříňka Musí jít včetně příslušenství vždy o nový, nepoužitý výrobek.

 • DUBÁ, MATEŘSKÁ ŠKOLA – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A KANALIZACE

  20.5.2022 13:00

  V rámci zakázky budou realizovány práce a dodávky 2 dílčích projektů. Požadované práce spočívají rámcově v těchto realizacích: 1) SO 1 Rekonstrukce kuchyně - Stavební úpravy: demontáž a montáž instalační přizdívky vč.obkladů, výměna odpadního potrubí cca 13bm, výměna vodovodního potrubí cca 9bm s armaturami a zařizovacími předměty, výměna bojleru 100 l, předláždění podlahy 37,7 m2, 2) SO 2 Rekonstrukce kanalizace: Kanalizační přípojka DN200 98 bm, DN150 42 bm, výtlak HDPE 40x3,7 15bm, 11 revizních šachet, čerpací stanice, elektropřípojka 32 bm, likvidace septiku.