Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Zavádíme mobilní rozhlas

Naše město zavádí Mobilní Rozhlas!

 

Protikorupční linka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Jak se Vám líbí webové stránky města?

Celkem hlasů:
178
Hlasování začalo:
21. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Veřejné zakázky

 • Pořízení fotovoltaického systému pro společnost Poolšaví a.s. - Prakšice

  02.2.2023 18:42

  Předmětem veřejné zakázky je pořízení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 422,4 kWp pro vlastní spotřebu Zadavatele Poolšaví a.s. v obci Prakšice. Součástí dodávky je: • vypracovaní realizační projektové dokumentace, • revize zařízení • první paralelní připojení do distribuční sítě a zkušební provoz, • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a • zajištění kolaudačního souhlasu.

 • Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Jamolice

  02.2.2023 16:57

 • Dopravně bezpečnostní opatření - Parkoviště - Skršín

  02.2.2023 16:00

  Předmětem zakázky je oprava povrchu, podkladních vrstev, vybudování parkovacích míst a vyřešení odvodnění zpevněných ploch na parcelách číslo 565/5, 565/3, 576/3 k.ú. Skršín. V současném stavu je plocha užívána jako veřejné prostranství a k odstavování zaparkovaných vozidel. Plocha má asfaltový povrch je ohraničená obrubníky. Povrch je rozrušený kořeny vzrostlých stromů, rozpraskaný a vyboulený. Stavba uvažuje s opravou povrchu, výspravou podkladních vrstev v rozsahu cca 50 %, obnově krytu, ve vybudování parkovacích míst, které z jiného materiálu než vozovka, doplnění zeleně. Plocha bude odvodněna do liniových odvodňovacích žlabů a uliční vpusti, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace DN400mm. Stávající dešťová kameninová stoka je uložena mělko, v rámci stavby bude obnažena, provede se kontrola obsypu, případně se provede nový obsyp a přes mělce uložené potrubí bude provedena přebetonávka v rozsahu pojížděné plochy, dále budou vybudovány dvě nové přípojky. Oprava asfaltové plochy je v rozsahu 246 m2, přibetonování dešťové stoky v rozsahu 25 m2, buduje se 9 parkovacích míst z betonové dlažby a stání pro kontejnery rovněž z dlažby. Jedná se o trvalou stavbu, účel stavby je veřejně přístupná pozemní komunikace. Podmínkou vydání stavebního povolení je odstranění studny, která se nachází v ochranném pásmu této stavby. S ohledem na realizaci souběžné opravy místních komunikací, musí být stavební práce vzájemně koordinovány s projektem obnovy místních komunikací Skršín – Chrámce.

 • FEL - Tonery 02/2023 formou náhradního plnění

  02.2.2023 15:53

  Předmětem poptávky je dodávka nových originálních tonerů, inkoustů, válců a dalšího příslušenství do tiskáren a kopírek. Zakázka je v souladu s § 38 ZZVZ vyhrazena dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

 • ,,Areál zámku Hrobčice č.p. 29 - obnova zastřešení SO-01"

  02.2.2023 15:41

  Obnova zastřešení

 • Počítače do škol IV

  02.2.2023 15:23

  Počítače do škol IV

 • Nákup notebooků s příslušenstvím

  02.2.2023 15:17

  Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je nákup notebooků vč. příslušenství dle specifikace v příloze číslo 1 Výzvy k podání nabídky

 • Oprava dřevěné lávky z Radouče do Podlázek

  02.2.2023 15:08

  Oprava dřevěné lávky z Radouče do Podlázek

 • Oprava a zateplení střech areálu sportovních hal a šaten SK SLAVIA PRAHA

  02.2.2023 14:50

  Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava a zateplení střech sportovních hal a šaten v areálu SK SLAVIA PRAHA. Realizace veřejné zakázky bude probíhat za provozu sportovních hal a šaten dotčených stavbou.

 • Počítačová učebna na 2. ZŠ - vybavení IT technikou

  02.2.2023 14:34

  Počítačová učebna na 2. ZŠ - vybavení IT technikou

 • Most přes potok Valchovka v obci Valchov II.

  02.2.2023 14:22

  Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Most přes potok Valchovka v obci Valchov II.“. Předmětem plnění je odstranění stávajícího mostu, vybudování dočasného přemostění a vybudování nového 1-polového rámového mostu přes potok Valchovka v obci Valchov. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované zadavatelem. (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

 • Oprava místní komunikace Kvášňovice

  02.2.2023 13:50

  Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava povrchu stávající komunikace v katastru obce Kvášňovice.

 • ŘS do moučného hospodářství

  02.2.2023 13:41

  Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele pro dodávku řídicích systémů do moučného hospodářství ve třech provozovnách společnosti NOPEK a.s., dle specifikace v Zadávací dokumentaci. Jedná se o vybavení, které nebylo nikdy zavedeno v majetku, nebylo účetně odepisováno a jedná se o nové, nepoužité zařízení.

 • Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Solnice

  02.2.2023 13:24

  Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Solnice zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.

 • Lávka pro pěší u čp. 92

  02.2.2023 13:22

  Jedná se stavbu lávky pro pěší přes Rzavý potok včetně demolice stávající nevyhovující železobetonové lávky. Nosná konstrukce lávky je nevržena jako jednopólová ocelová trámová konstrukce o rozpětí 6,6 m a volné šířce 2,0 m, uložená na monolitických železobetonových opěrách na ložiskách. Podrobný popis požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace a v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.