A na čem pracujeme v srpnu

-

V srpnu 2014 byla zahájena 1. etapa opravy Školní ulice

výkopopravazeď

Vložila Olga Haláková

Konference 7 století Bečova
 se koná 20. září 2014 v objektu ZUŠ J. L. v Bečově nad Teplou

Přípravná jednání Konference pokračují:

Město, Státní hrad a zámek, Fornica grafics, s.r, o., ZUŠ J.L., Bečovská farnost, J. Polívka, jsou hlavními organizátory Konference, která má za cíl připomenout výročí 615 let od udělení prvních městských práv Bečovu

Připravovaný program na sobotu 20. záři 2014

Celodenní cyklus odborných přednášek

Večerní koncert 

Výstava fotografií

Promítání filmů

Páteční a nedělní doprovodný program

Souběžně je připravováno vydání Sborníku č. 2, jehož obsahem budou přednesené odborné příspěvky. Nový sborník naváže na Sborník č. 1 . který byl vydán v roce 1999 u příležitosti výročí 600 let udělění prvních městských práv. Vzhledem k tomu, že vydání je již rozebráno zvažujeme jeho 2. vydání.

Revitalizace centra města - náměstí

Revitalizace, neboli obnova prostoru před radnicí se v podstatě dokončila. Původní záměr navrácení náměstí historickému městu, které trpělo nedostatkem volného prostranství typického pro centra měst byl pozměněn vzhledem k významnému nálezu valounové dlažby. Úprava a provedená realizace jsou výsledkem mnoha jednání s Národním památkovým ústavem, Státní památkovou péčí, Stavebním úřadem MM KV, projektovou firmou, realizační firmou atd. Strom byl ponechán v souladu s vůlí občanů. Stavební povolení bude uvedeno do souladu se skutečným stavem. Na radnici a přilehlou zídku budou instalovány madla, kovaného zábradlí. Prostor bude vybaven lavicemi a květinovou výzdobou. Parkovací místa vedle radnice v ulici Kostelní budou určena pro služební vůz Městského úřadu a návštěvníky úřadu.

Přivítáme přímou  a osobní komunikaci s veřejností ve všech oblastech obnovy města. Žijeme přece všichni spolu v historickém sídle obklopeném zelení, které přitahuje pozornost přesahující nejenom naše hranice ale i hranice regionu.

Zahájili jsme opravu části Školní ulice, která bude dokončena do září 2014

Opravujeme schody na Výšinu

Opravujeme zábradlí mezi Poštovní a Úzkou ulicí

Pracujeme na Bečovském zpravodaji

Základní školu vybavíme skřiňkami pro žáky nákupem z městského rozpočtu

ŠkolníDrenáž

Začala oprava ulice Školní 1. etapa                 Opravili jsme drenáž v Kostelní ulici

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 7. 8. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 8. 2014 0:00
Autor: