Informace

-

INFORMACE

 

Vážení občané,  po četných rozhovorech s vámi, vám budu pravidelně předkládat pro vaši lepší informovanost vysvětlení o různých záležitostech správy našeho města.

Tentokrát se budu věnovat pravidlům likvidace komunálního a tříděného odpadu. Detailní pravidla jsou uvedena v obecně závazné vyhlášce

a k nahlédnutí na webových stránkách města, nebo na městském úřadě.

 

Vaše dotazy se týkají zejména četnosti odvozu:

 - komunální odpad 1x týdně v zimním období

                                1x za 14 dní v letním období

- v současné době máme ve městě 45 kusů 110 litrových nádob na tříděný odpad

18 kusů na plast  (odvoz 2x měsíčně)

12 kusů na papír ( odvoz 1x měsíčně)

15 kusů na sklo   (odvoz 1x za dva měsíce)

- od srpna roku 2007 jsme navýšili počet nádob na tříděný odpad celkem o 30 

   kusů

- odvoz pytlů s odpadem není dle smlouvy možný – ani samostatně stojící ani

   uložen k popelnici

- popelnici je možno naplnit do té míry aby bylo víko uzavřeno a další odpad po 

   jejím přeplnění či  obestavění nebude odvezen

- plastové láhve je nutno před vložením do kontejneru zmačkat, sešlápnout či

  slisovat

 

Pro vaši informaci, podle vykázaného množství odpadu za rok 2007, vyprodu- kuje průměrně bečovský občan cca 30 kg odpadu  za rok. Občan platí za likvidaci odpadu 500,-Kč a skutečné náklady na likvidaci činí však  zhruba  1.000,-Kč na osobu a rok. V rozpočtu města Bečov nad Teplou je na rok 2008 schválena částka 1 milion korun a  vzhledem k stoupajícím nárokům společnosti se dá předpokládat její nutné navýšení.

 

- problémy související s likvidací odpadu  můžete nahlásit pověřené osobě p.V. Svobodovi jednateli MSB s.r., který je oprávněn kontrolovat práce provedené odvozovou firmou  a na městském úřadě

 

Olga Haláková

starostka města

 

 

 

 

Datum vložení: 15. 7. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 7. 2008 0:00